Zmiany w egzaminach PRINCE2® Foundation i Practitioner

Zgodnie z informacjami podanymi przez AXELOS, w związku z PRINCE2 2017 Update, ulegnie zmianie struktura egzaminów certyfikacyjnych PRINCE2® Foundation i Practitioner. Poniżej prezentujemy zmiany w certyfikacjach na poziomie Foundation i Practitioner.

PRINCE2 Foundation:

  • liczba pytań zostanie zredukowana do 60,
  • czas trwania egzaminu pozostaje bez zmian i wynosi 60 minut (osoby, których językiem ojczystym nie jest język angielski otrzymują dodatkowe 15 minut),
  • próg zdawalności zostaje podniesiony do 55% (konieczne jest uzyskanie 33 punktów).

PRINCE2 Practitioner:

  • liczba pytań zostanie zredukowana z 75 do 68 – usunięto siedem pytań (po jednym z każdego procesu),
  • czas przewidziany na napisanie egzaminu wynosi 2 godziny 30 minut (osoby, których językiem ojczystym nie jest język angielski otrzymują dodatkowe 25% czasu),
  • próg zdawalności wynosi 55% (czyli 38 punktów).

Od 10 lipca powyższe zmiany dotyczyć będą kandydatów wybierających nową wersję egzaminów PRINCE2 Foundation i Practitioner w języku angielskim. Do końca roku będzie jednak istniała możliwość zdawania egzaminów na jeszcze „starych” – obowiązujących obecnie zasadach.

Przeczytaj więcej o zmianach w certyfikacji PRINCE2.