Etapy Design Thinking – co zrobić, by osiągnąć sukces?

Niedawno pisaliśmy o tym, dlaczego warto wdrożyć kulturę Design-Driven w organizacji, wskazując na cztery główne etapy tego procesu. Nawiązując do tego artykułu, przedstawiamy 5 głównych zaleceń dla projektów realizowanych zgodnie z ideą Design Thinking.

  1. Kieruj się empatią!

Nawet ciekawe projekty mogą ponieść porażkę, jeśli w procesie tworzenia pominąłeś ich potencjalnych odbiorców. To częsty błąd, który popełniają właściciele start-upów i osoby odpowiedzialne za nowe produkty czy usługi. Nie zawsze to, co Tobie wydaje się słuszne, dobre i ciekawe, będzie takie w opinii Twoich klientów, dlatego przez cały proces realizacji projektów warto mieć w głowie myśl, że ich efekty mają służyć przede wszystkim innym ludziom. Empatia pozwala zrozumieć, jakie potrzeby, możliwości i przeszkody towarzyszą odbiorcom Twoich pomysłów oraz dlaczego preferują pewne rozwiązania, a innych nie potrafią zaakceptować – nawet jeśli w Twojej opinii są one znacznie lepsze.

Sposobów na sprawdzenie nastrojów panujących wśród Twoich obecnych lub potencjalnych klientów jest wiele. Najczęściej stosowane to ankiety i rozmowy, jednak duże możliwości dają również nowe media, dzięki którym dotarcie do interesujących nas grup odbiorców jest proste, szybkie i skuteczne. Metodę tę stosują coraz częściej np. restauratorzy, którzy przed wprowadzeniem zmian próbują rozeznać się, czy jest na nie zapotrzebowanie, pytając o to klientów będących na miejscu czy też tworząc ankiety w tematycznych grupach na Facebooku. Ostateczny efekt projektu, którym może być menu, nowy bar czy wystrój, często różni się od tego, który zakładały wstępne plany.

  1. Zdefiniuj problem!

Załóżmy, że wiesz już, czego oczekują Twoi klienci oraz co może ich przekonać do skorzystania z Twojej usługi lub kupienia produktu. Pora na analizę zebranych danych i szczery rachunek sumienia!

Takie podsumowanie może utwierdzić Cię w przekonaniu, że planowane zmiany w usłudze są potrzebne, a nowy produkt ma rację bytu i znajdzie swoich odbiorców. Może również okazać się zupełnie odwrotnie – realizacja pomysłu mogłaby być strzałem w kolano i doprowadzić do utraty stałych klientów, którzy dobrze czuli się w dotychczasowych warunkach i nie oczekują od Twojej firmy żadnej rewolucji.

Istotą tego etapu jest zatem zdefiniowanie problemu, który będzie wyznaczał dalsze prace nad Twoim projektem.

  1. Poszukaj rozwiązań!

Dopiero wiedza na temat tego, czego oczekują Twoi klienci oraz przed jakim problemem stoisz, pozwala na tworzenie rozwiązań. Wielu przedsiębiorców o tym zapomina, rozpoczynając pracę nad swoimi projektami właśnie od szukania rozwiązań. To duży błąd, który w przyszłości może uderzyć z podwójną siłą.

Jak zatem szukać rozwiązań? Metod nie sposób zliczyć, ale najbardziej popularną jest oczywiście burza mózgów. Warto pamiętać o kilku zasad, które powinny jej towarzyszyć: grupa biorąca udział w burzy mózgów nie może być zbyt duża, wszystkie pomysły powinny być zapisywane, żadnego z nich nie należy krytykować.

  1. Wyselekcjonuj pomysły i idee…

… oraz zbuduj prototyp! W tym momencie chodzi o zwizualizowanie pomysłu,  zaprezentowanie go użytkownikom oraz zebranie opinii, które uświadomią Ci, czy Twój pomysł spełnia oczekiwania i potrzeby, czy też wymaga pewnych zmian. Znacznie lepiej modyfikować usługę lub produkt w pierwszym etapie przygotowania – dzięki temu ryzyko porażki jest znacznie zmniejszone.

  1. Testuj, testuj, testuj!

Kiedy rozwiązanie jest już wybrane, należy je przetestować w realnym środowisku użytkownika. Jeżeli wyniki testów są pozytywne i mamy pewność, że pomysł spotkał się z pozytywnym odbiorem odbiorców, produkt lub usługa są gotowe do wdrożenia!

Jeżeli chcesz poznać istotę Design Thinking w tworzeniu innowacyjnych produktów, sprawdź szczegóły szkolenia, podczas którego dowiesz się, dlaczego Design Thinking powinno być kluczowym elementem strategii. Dzięki szkoleniu dowiesz się, czym jest innowacja, jak ograniczyć ryzyko niepowodzenia projektu oraz dlaczego Design powinien być traktowany jako strategia, a nie dekoracja. Szczegóły pod linkiem: Design Thinking.