AgilePM® Foundation & Practitioner


To szkolenie możesz zrealizować w ramach Inprogress Plus – dowiedz się więcej.


 • Każdy uczestnik otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu akredytowanego szkolenia.
 • Po uzyskaniu pozytywnych wyników na egzaminach, uczestnik otrzymuje również uznane na arenie międzynarodowej certyfikaty AgilePM® Foundation oraz AgilePM® Practitioner.

Szczegóły

 • 4 dni
 • język szkolenia i materiałów: polski lub angielski
 • szkolenie akredytowane
 • online lub stacjonarnie

Dodatki

 • egzamin Foundation 750 zł
 • egzamin Practitioner 1150 zł
 • podręcznik od 180 zł

Opis szkolenia

Szkolenie AgilePM Foundation & Practitioner skierowane jest do osób pragnących usprawnić zarządzanie projektem, które umożliwia metoda Agile. Szkolenie bazuje na niezawodnych zasadach metodyki DSDM® (ang. Dynamic Systems Development Method), czyli przede wszystkim uczy realizacji projektów w organizacjach stawiających na przejrzystość, ale i szybkość procesów zarządzania projektem.

Szkolenie przygotowuje uczestników do egzaminu AgilePM Foundation oraz do AgilePM Practitioner.

Jak organizujemy szkolenia?

Szkolenia odbywają się w dwóch formach: stacjonarnej i online (na żywo, w czasie rzeczywistym).

Cel szkolenia

 • Przygotowanie się do oficjalnego, akredytowanego egzaminu AgilePM Foundation oraz AgilePM Practitioner.
 • Dostarczenie uczestnikom skondensowanej wiedzy zarówno z poziomu AgilePM Foundation, jaki i Practitioner, dzięki czemu będą w stanie szybciej nauczyć się sprawniej zarządzać projektami zgodnie z metodyką.

Korzyści

 • Znajomość stosowania i wykorzystanie technik oraz narzędzi stosowanych w projektach realizowanych zgodnie z podejściem DSDM.
 • Umiejętność doboru elementów metodyki DSDM w zależności od sytuacji.
 • Sprawne zarządzanie projektem.
 • Zrozumienie potrzeby sprawnej komunikacji między klientem, a zespołem wytwórczym.
 • Umiejętność rozdzielania ról i obowiązków.
 • Nabycie umiejętności ustalenia priorytetów wymagań, które pozwala na terminowe wykonanie projektu przy jednoczesnym zachowaniu jakości dostarczanego produktu.
 • Nabycie umiejętności dostosowywania rozwiązania do potrzeb klienta, dzięki czemu ryzyko dostarczenia złego rozwiązania (tj. takiego, które spełnia kryteria akceptacji, ale w chwili dostarczenia nie jest już nikomu potrzebne) zostaje znacznie ograniczone.
 • Zrozumienie zasad współpracy między zainteresowanymi stronami, co daje możliwość łatwiejszego wdrożenia produktu do użytku.
 • Liczba PDU: 28

Grupa docelowa

 • kierownicy projektów,
 • przedstawiciele działów biznesowych,
 • kadra zarządzająca projektami,
 • kierownicy zespołów projektowych,
 • kierownicy zespołów wytwórczych/kierownicy zespołów,
 • kadra zarządzająca i pracownicy firm usługowych z sektora IT,
 • wszyscy zainteresowani poznaniem różnic między PRINCE2® a AgilePM®,
 • wszyscy zainteresowani uzyskaniem certyfikatu AgilePM Foundation,
 • osoby zainteresowane podniesieniem swoich kwalifikacji w zakresie zarządzania projektami i udokumentowaniem
 • kompetencji rozpoznawalnym na całym świecie certyfikatem AgilePM Practitioner.

Certyfikacja

Egzamin AgilePM Foundation:

 • Egzamin dla poziomu Foundation odbywa się drugiego dnia szkolenia, po zakończeniu części teoretycznej,
 • Egzamin testowy, składający się z 50 pytań,
 • Do zdania egzaminu wymagane jest uzyskanie co najmniej 25 punktów,
 • Egzamin trwa 40 minut,
 • Język angielski lub język polski,
 • Certyfikat AgilePM Foundation ważny jest bezterminowo.

Przygotowując się do egzaminu na poziomie Foundation uczestnik ma możliwość skorzystania z Symulatora egzaminów, pobierając bezpłatną aplikację. Sprawdź szczegóły

Egzamin AgilePM Practitioner :

 • Egzamin dla poziomu Practitioner zaplanowany jest na dzień po zakończeniu kursu.
 • Egzamin testowy, składający się z 4 obszarów pytań odnoszących się do scenariusza,
 • Próg zdawalności: 40 punktów,
 • Egzamin trwa 150 minut,
 • Język angielski lub język polski,
 • W czasie trwania egzaminu można korzystać wyłącznie z oficjalnego podręcznika „AgilePM® Agile Project Management Handbook v2”,
 • Certyfikat AgilePM® Practitioner ważny jest przez 5 lat.

Uczestnik, który na egzaminie zdobył niezbędną do uzyskania zaliczenia liczbę punktów otrzymuje międzynarodowy certyfikat w formie papierowej.

Program szkolenia

Pobierz szczegółowy plan szkolenia
 • Co to jest Agile? Dlaczego używać DSDM®?
 • Filozofia, pryncypia i zmienne projektowe
 • Przygotowanie do sukcesu
 • Proces DSDM
 • Ludzie – role i odpowiedzialności w DSDM
 • Produkty DSDM
 • Kluczowe praktyki DSDM
 • Planowanie i kontrola
 • Wskazówki dla osób przystępujących do egzaminu AgilePM Foundation
 • Egzamin AgilePM Foundation
 • Role i obowiązki – punkt widzenia kierownika projektu
 • Zwinne zarządzanie projektem w cyklu życia wg DSDM
 • Efektywne użycie produktów
 • Dostarczanie na czas – połączenie technik MoSCoW i Timeboxing
 • Ludzie, zespoły i interakcje
 • Wymagania i User Stories
 • Szacowanie – jak i kiedy
 • Planowanie w cyklu życia wg DSDM
 • Jakość – nigdy nie idź na kompromis w kwestii jakości
 • Zarządzanie ryzykiem
 • Dostosowanie
 • Wskazówki dla osób przystępujących do egzaminu AgilePM Practitioner
 • Egzamin AgilePM Practitioner

Czas trwania

Szkolenie trwa 4 dni, egzamin Foundation odbywa się na koniec drugiego dnia szkolenia, egzamin Practitioner odbywa się w kolejnym dniu po zakończeniu szkolenia.