Microsoft Excel

Analizy danych są coraz częściej wykorzystywane w wielu obszarach i na każdym szczeblu organizacji. Czy jesteś samozatrudniony, czy pracujesz na etacie, a może właśnie poszukujesz swojego miejsca na rynku pracy – często widzisz, że przydałyby się kompetencje dotyczące obsługi pakietu Microsoft Office, w tym Excela. Czasem wydaje się, że Excel jest przecież intuicyjny, każdy potrafi wstawić dane do tabeli i dodać do nich sumowanie czy wykonać wykres. Czy tak jest rzeczywiście? Ocenić pozwoli odpowiedź na następujące pytania:

Jakich narzędzi użyć, aby dane były łatwe do interpretacji przez odbiorcę?
Co poprawia komfort pracy z dużymi tabelami?
Czemu daty w Excelu zazwyczaj sprawiają kłopoty?
Jak zautomatyzować nudne i powtarzające się czynności?
Jak zaprosić innych do edycji danych, zabezpieczając przed niepowołanymi zmianami część tabeli?
Szkolenie przeznaczone jest dla osób, które chciałyby znaleźć odpowiedzi na te i wiele innych pytań oraz polubić pracę z arkuszami kalkulacyjnymi.

W katalogu szkoleń Inprogress dostępne są następujące poziomy:

Excel podstawowy,
Excel średniozaawansowany,
Excel zaawansowany.