Microsoft Word – kurs zaawansowany

Szkolenie odbywać się będzie w oparciu o zadania do samodzielnego wykonania na dołączonych do szkolenia tekstach ćwiczeniowych – poprzedzone prezentacją poszczególnych funkcji. Po grupie przerobionych tematów wykonywane będzie ćwiczenie zbiorcze. Ponadto podczas szkolenia będą wykonywane również zadania wymagające samodzielnego poszukiwania rozwiązań w materiałach Microsoft oraz praca nad zadaniami zaproponowanymi przez uczestników. Na zakończenie szkolenia zaplanowany jest test w formie zadań praktycznych obejmujący kluczowe tematy.

Po szkoleniu możliwe są konsultacje z trenerem.

Każdy uczestnik po kursie otrzymuje od Inprogress certyfikat ukończenia szkolenia.

Cel szkolenia:

 • zdobycie nowych umiejętności na poziomie zaawansowanym z zakresu tworzenia dokumentów przy pomocy Microsoft Word,
 • usprawnienie czasochłonnych prac biurowych związanych z tworzeniem dokumentów i plików tekstowych,
 • optymalizacja i przyspieszenie prac związanych z Microsoft Word,
 • zdobycie wiedzy umożliwiającej dostosowanie programu Microsoft Word do własnych potrzeb, m.in. dostosowanie wstążki, skróty klawiszowe,
 • zrozumienie szerokich możliwości, które daje firmie i przedsiębiorstwu zaawansowana znajomość Microsoft Word,
 • poznanie i umiejętność wykorzystania rozszerzonych funkcji Worda, m.in. sortowanie danych w tabeli, tworzenie formularzy.

Czas trwania:

Szkolenie na poziomie zaawansowanym trwa 2 dni.

Szkolenie przeznaczone jest dla osób, które:

 • pracują już dość długo z edytorem Word, znają większość jego funkcji i potrafią ich sprawnie używać,
 • tworzą dokumenty wyglądające zazwyczaj profesjonalnie, lecz mimo tego mają potrzebę poznania bardziej zaawansowanych tematów – jak np. korespondencji seryjnej czy synchronizowania danych w dokumencie z danymi źródłowymi w innych dokumentach itp.,
 • w swojej pracy często korzystają z edytora tekstowego i chcą usprawnić swoją pracę oraz zmaksymalizować jej skuteczność.

Szkolenie przeznaczone jest dla osób pracujących lub zamierzających podjąć pracę na stanowiskach:

 • biurowych, związanych z administracją, księgowością, marketingiem,
 • asystenta zarządu, specjalisty ds. administracji,
 • edytora, specjalisty ds. marketingu,
 • nauczyciela, szkoleniowca, trenera, który w swojej pracy jest odpowiedzialny m.in. za przygotowanie wysokiej jakości materiałów szkoleniowych.

Korzyści ze szkolenia:

 • uczestnicy po szkoleniu będą posiadali praktyczną wiedzę dotyczącą edytora Word i umiejętność jej wykorzystania w codziennej pracy – w obszarach zaprezentowanych i przećwiczonych na szkoleniu,
 • nabycie umiejętności tworzenia plików wejściowych do korespondencji seryjnej i wydrukowania/wysyłania korespondencji dla wybranych adresatów, a także tworzenia formularzy,
 • zdobycie umiejętności tworzenia przejrzystych i czytelnych dokumentów tekstowych.