Akademia CAPM®

Zrealizuj szkolenie Akademia CAPM® w ramach Inprogress Plus. Dołącz i zaplanuj ścieżkę rozwoju!


 • Każdy uczestnik szkolenia Akademia CAPM® otrzymuje certyfikat ukończenia szkolenia,
 • Szkolenie Akademia CAPM® przygotowuje do egzaminu CAPM® wg wersji obowiązującej do początku 2023 r.

Szczegóły

 • 3 dni
 • język szkolenia polski lub angielski, język materiałów angielski

Opis szkolenia

Akademia CAPM® to 3-dniowe szkolenie przygotowujące do przystąpienia do egzaminu CAPM® według wersji obowiązującej do początku 2023 r.

Szkolenie oparte jest na PMBOK® 6 edycji i kompleksowo przygotowuje do zdania egzaminu, zapewniając uczestnikom spełnienie formalnego warunku dopuszczenia do egzaminu – 23 godzin formalnej edukacji z obszaru zarządzania projektami.

Od uczestników nie jest wymagane posiadanie wcześniejszego doświadczenia w obszarze zarządzania projektami.

Z uwagi na fakt, że egzamin CAPM®, materiały kursu, a także większość źródeł, dostępne są tylko w języku angielskim, zalecamy by uczestnik kursu znał ten język, przynajmniej na poziomie średniozaawansowanym (B1+, B2, C).

Jak organizujemy szkolenia?

Szkolenie Akademia CAPM® dostępne jest w formie online (na żywo, w czasie rzeczywistym) oraz stacjonarnej.

• kurs prowadzony jest w języku polskim lub języku angielskim,
• materiały szkoleniowe dostępne są wyłącznie w języku angielskim i są udostępniane w formie online i (za dodatkową dopłatą) w wersji papierowej.

Cel szkolenia

 • kompleksowe przygotowanie do uzyskania certyfikacji Certified Associate in Project Management (CAPM®) wg wersji obowiązującej do początku 2023 r. – usystematyzowanie posiadanej wiedzy, zapoznanie się ze specyfiką egzaminu CAPM®,
 • spełnienie formalnego warunku dopuszczenia do egzaminu CAPM®, tj. uzyskanie 23 PDUs,
 • zapoznanie się z technikami i narzędziami zarządzania projektami opisanymi w PMBOK® 6 edycji.

Korzyści

 • efektywniejsze planowanie i kontrolowanie zakresu, kosztorysu oraz harmonogramu projektu,
 • sprawniejsze planowanie i wykorzystanie zasobów,
 • efektywna obsługa ryzyk i zagadnień,
 • ulepszona komunikacja w projekcie,
 • budowanie i progres zawodowy zespołu projektowego,
 • zdobycie wiedzy, która jest opisana w PMBOK® Guide 6 edycji,
 • poznanie typowych dokumentów projektowych i zaznajomienie się ze sposobem ich dostosowania do własnych projektów,
 • poznanie uniwersalnej i spójnej terminologii zarządzania projektami dzięki której komunikacja w zespole projektowym oraz z interesariuszami staje się efektywniejsza (zwłaszcza w projektach międzynardowoych),
 • większa liczba projektów zrealizowanych z sukcesem,
 • wzrost rentowności projektów.

Grupa docelowa

 • mniej doświadczeni kierownicy projektów oraz członkowie zespołów projektowych, którzy chcą rozszerzyć swoją wiedzę i umiejętności zarządzania projektami,
 • menedżerowie średniego i wyższego szczebla, którzy chcą poszerzyć swoje kompetencje w zarządzaniu i nadzorze nad projektami,
 • osoby, które mają doświadczenie w zarządzaniu projektami i chcą podnieść swoje kompetencje.

Certyfikacja

Certified Associate in Project Management (CAPM®) to jeden z certyfikatów w obszarze zarządzania projektami, wydawany przez wiodącą organizację zrzeszającą profesjonalistów zarządzania projektami – Project Management Institute (PMI®).

Warunek formalny:

 • posiadanie udokumentowanych 23 godzin formalnej edukacji w obszarze zarządzania projektami.

Egzamin CAPM®:

 • przeprowadzany wyłącznie przez firmę Pearson VUE w formule online lub w wyznaczonych centrach egzaminacyjnych Pearson,
 • realizowany w formie elektronicznej (za pomocą aplikacji komputerowej),
 • język egzaminu: dostępny w 14 językach – BRAK POLSKIEJ wersji językowej,
 • liczba pytań: 150 pytań testowych (jednokrotnego wyboru, wielokrotnego wyboru, uzupełnienia tekstu, dopasowania elementów),
 • czas trwania: 180 minut,
 • w trakcie egzaminu obowiązują specjalne zasady bezpieczeństwa, np. wykluczone jest korzystanie z jakichkolwiek pomocy, w tym z podręcznika PMBOK® Guide.

Ważność certyfikatu CAPM®

Certyfikat CAPM® jest ważny 3 lata – żeby przedłużyć jego ważność wymagane jest ponowne zdanie egzaminu CAPM® lub zdobycie 15 punktów PDU (Professional Development Units).

UWAGA!

Egzamin certyfikujący ulegnie zmianie na początku 2023 r.  

Cena szkolenia Akademia CAPM® nie obejmuje egzaminu.

O korzyściach z posiadania certyfikatu oraz zmianach w egzaminie można przeczytać na naszym blogu w artykule Certyfikat CAPM® – dla kogo i dlaczego warto?

Program szkolenia

Pobierz szczegółowy plan szkolenia
 • Wprowadzenie
 • Projekty w organizacji.
 • Rola kierownika projektu.
 • Zarządzanie integracją projektu.
 • Zarządzanie zakresem w projekcie.
 • Zarządzanie harmonogramem w projekcie.
 • Zarządzanie kosztami w projekcie.
 • Zarządzanie jakością w projekcie.
 • Zarządzanie zasobami w projekcie.
 • Zarządzanie komunikacją w projekcie.
 • Zarządzanie ryzykiem w projekcie.
 • Zarządzanie zamówieniami w projekcie.
 • Zarządzanie interesariuszami w projekcie.

Czas trwania

Szkolenie trwa 3 dni.
Czas trwania szkolenia Akademia CAPM® pozwala na spełnienie wymagania formalnego dotyczącego dopuszczenia do egzaminu CAPM® tj. minimum 23 PDUs (godzin formalnej edukacji).