SAFe® Scrum Master

To szkolenie możesz zrealizować w ramach Inprogress Plus+. Dowiedz się więcej o subskrypcji szkoleń.


 • Każdy uczestnik otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu akredytowanego szkolenia.
 • Po uzyskaniu pozytywnego wyniku na egzaminie, uczestnik otrzymuje również uznany na arenie międzynarodowej certyfikat SAFe® Scrum Master

Szczegóły

 • 2 dni
 • język szkolenia: polski
 • szkolenie akredytowane
 • egzamin (obowiązkowy): 700 zł
 • online lub stacjonarnie

Opis szkolenia

Co to SAFe®

Scaled Agile Framework (SAFe®) to metoda zwinnego zarządzania i przepływu pracy, która wspiera organizacje w efektywnym skalowaniu praktyk Lean oraz Agile.

SAFe® Scrum Master

Szkolenie SAFe® Scrum Master (w wydaniu 6.0) skupia się na roli Scrum Mastera w kontekście całej organizacji. Podczas szkolenia poznasz najlepsze metody budowania oraz rozwijania zwinnych zespołów w taki sposób, by dostarczały jak największą wartość biznesową dla przedsiębiorstwa.
Program kursu obejmuje m.in. kluczowe elementy zwinnego dostarczania produktów i usług, planowania Sprintów, wdrażania Scrum w organizacji oraz skalowania zwinności.

Aby osiągnąć status Certified SAFe® Scrum Mastera, konieczne jest: wzięcie udziału w szkoleniu i zdobycie pozytywnego wyniku na egzaminie.

Chociaż udział w szkoleniu nie wiąże się z dodatkowymi wymaganiami to zalecamy:

 • wcześniej wziąć udział w kursie Leading SAFe®,
 • posiadać doświadczenie w pracy w środowisku SAFe® lub z Lean, Agile czy innymi stosownymi metodami.

Jak organizujemy szkolenia?

Oferujemy szkolenia w dwóch formach: stacjonarnej i online (na żywo, w czasie rzeczywistym).

Czas trwania i godziny szkolenia

Szkolenie trwa 2 dni. Standardowe godziny szkolenia: 09-17.

Cel szkolenia

 • poznanie zagadnień związanych ze skalowaniem zwinności w organizacji,
 • zapoznanie się z rolą Scrum Mastera w szerokim kontekście – nie tylko w Scrum Teamie,
 • przygotowanie do efektywnego planowania i wykonania PI Planningu (PI – Program Incrememnt),
 • zdobycie wiedzy na temat Agile Coachingu i rozwijania kompetencji Scrum Teamu,
 • poznanie specyfiki pracy w środowisku Lean-Agile,
 • przygotowanie do egzaminu SAFe® Scrum Master.

Korzyści

 • roczne członkostwo na platformie SAFe® Studio, w tym dostęp do materiałów i narzędzi ułatwiających codzienną pracę w środowisku zwinnym,
 • zwiększenie efektywności i wydajności pracy zespołów zwinnych,
 • maksymalizacja wartości biznesowej dla organizacji dzięki usprawnieniu pracy zespołów zwinnych,
 • zdobycie umiejętności wdrażania zwinności w organizacjach o dużej skali działania,
 • potwierdzenie wiedzy i kompetencji niezbędnych do pełnienia roli Scrum Mastera w organizacji,
 • liczba PDU: 14.

Grupa docelowa

 • Przyszli i obecni Scrum Masterzy,
 • Osoby na stanowiskach Agile Coach,
 • Product Managerowie,
 • Program Managerowie,
 • Analitycy biznesowi,
 • Osoby pełniące funkcje kierownicze w organizacjach, m.in. CTO, CEO, dyrektorzy, kierownicy działów,
 • Osoby odpowiedzialne za rozwój organizacji zwinnych.

SET

Weź udział w praktycznych warsztatach SET – Skills Expansion Training, które są powiązane z tym szkoleniem:
SET – Mierzenie produktywności zespołu Scrum
SET – Narzędzia Scrum Mastera
SET – Retrospektywa jako narzędzie do rozwoju zespołu
SET – Technika zwinna w wytwarzaniu produktu
SET – Techniki estymowania i rozmiarowania wymagań w projektach
SET – Techniki priorytetyzacji w praktyce
SET – Techniki prezentacji w pracy zdalnej

Certyfikacja

Egzamin SAFe® Scrum Master:

 • po zakończeniu szkolenia otrzymasz dostęp do egzaminu w ramach platformy SAFe®,
 • test jednokrotnego wyboru,
 • liczba pytań: 45 pytań,
 • próg zaliczenia: 73% (33 z 45 punktów),
 • czas trwania: 90 minut,
 • język egzaminu: angielski,
 • forma egzaminu: online, bez nadzoru zewnętrznego,
 • brak możliwości korzystania z książek i pomocy z zewnątrz,
 • do egzaminu można podejść wielokrotnie – każda kolejna próba wiąże się z dodatkowymi kosztami. Drugie podejście może nastąpić zaraz po zakończeniu pierwszego, trzecie jest możliwe po 10 dniach, a czwarte – po 30 dniach.

Program szkolenia

 • Wprowadzenie do Scrum w modelu SAFe
 • Scharakteryzowanie roli Scrum Mastera
 • Doświadczenie planowania PI (Planning Interval)
 • Facylitacja i wsparcie iteracji
 • Zakończenie Planning Interval (PI)
 • Coaching zespołu Agile

 

Ważne
Ścieżka certyfikacyjna SAFe nie narzuca kursantowi konkretnej drogi rozwoju – uczestnicy mogą więc brać udział w tych szkoleniach, które ich interesują, bez konieczności ukończenia szkoleń wstępnych. Warto jednak wiedzieć, że taki system zakłada, iż pierwsze dwie do czterech godzin każdego szkolenia mają charakter wprowadzający (w zależności od szkolenia), którego celem jest uwspólnianie wiedzy uczestników. Oznacza to, że biorąc udział w kolejnym szkoleniu ze ścieżki SAFe, uczestnik po raz kolejny zostanie zapoznany z tą samą częścią wprowadzającą. Praktyka ta jest wspólna dla wszystkich organizacji szkolących z SAFe.


Dodatki

Uwaga! W przypadku finansowania usługi edukacyjnej w minimum 70% ze środków publicznych kwota netto jest równa kwocie brutto (VAT ZW).
Poniższe informacje i wyliczenia nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego, mają jedynie charakter poglądowy, a szczegółowe informacje dot szkolenia/usługi kalkulowane i podawane są przy składaniu zamówienia.

Obowiązkowe (zgodnie z wymaganiami Akredytora):