SAFe® Scrum Master

To szkolenie możesz zrealizować w ramach Inprogress Plus – dowiedz się więcej.


 • Każdy uczestnik otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu akredytowanego szkolenia.
 • Po uzyskaniu pozytywnego wyniku na egzaminie, uczestnik otrzymuje również uznany na arenie międzynarodowej certyfikat SAFe® Scrum Master

Szczegóły

 • 2 dni
 • język szkolenia: polski
 • szkolenie akredytowane
 • egzamin (obowiązkowy): 700 zł
 • online lub stacjonarnie

Opis szkolenia

Co to SAFe®

Scaled Agile Framework (SAFe®) to metoda zwinnego zarządzania i przepływu pracy, która wspiera organizacje w efektywnym skalowaniu praktyk Lean oraz Agile.

SAFe® Scrum Master

Szkolenie SAFe® Scrum Master (w wydaniu 6.0) skupia się na roli Scrum Mastera w kontekście całej organizacji. Podczas szkolenia poznasz najlepsze metody budowania oraz rozwijania zwinnych zespołów w taki sposób, by dostarczały jak największą wartość biznesową dla przedsiębiorstwa.
Program kursu obejmuje m.in. kluczowe elementy zwinnego dostarczania produktów i usług, planowania Sprintów, wdrażania Scrum w organizacji oraz skalowania zwinności.

Aby osiągnąć status Certified SAFe® Scrum Mastera, konieczne jest: wzięcie udziału w szkoleniu i zdobycie pozytywnego wyniku na egzaminie.

Chociaż udział w szkoleniu nie wiąże się z dodatkowymi wymaganiami to zalecamy:

 • wcześniej wziąć udział w kursie Leading SAFe®,
 • posiadać doświadczenie w pracy w środowisku SAFe® lub z Lean, Agile czy innymi stosownymi metodami.

Jak organizujemy szkolenia?

Oferujemy szkolenia w dwóch formach: stacjonarnej i online (na żywo, w czasie rzeczywistym).

Cel szkolenia

 • Poznanie zagadnień związanych ze skalowaniem zwinności w organizacji,
 • Zapoznanie się z rolą Scrum Mastera w szerokim kontekście – nie tylko w Scrum Teamie,
 • Przygotowanie do efektywnego planowania i wykonania PI Planningu (PI – Program Incrememnt),
 • Zdobycie wiedzy na temat Agile Coachingu i rozwijania kompetencji Scrum Teamtu,
 • Poznanie specyfiki pracy w środowisku Lean-Agile,
 • Przygotowanie do egzaminu SAFe® Scrum Master.

Korzyści

 • Roczne członkostwo na platformie SAFe® Studio, w tym dostęp do materiałów i narzędzi ułatwiających codzienną pracę w środowisku zwinnym,
 • Zwiększenie efektywności i wydajności pracy zespołów zwinnych,
 • Maksymalizacja wartości biznesowej dla organizacji dzięki usprawnieniu pracy zespołów zwinnych,
 • Zdobycie umiejętności wdrażania zwinności w organizacjach o dużej skali działania,
 • Potwierdzenie wiedzy i kompetencji niezbędnych do pełnienia roli Scrum Mastera w organizacji.

Grupa docelowa

 • Przyszli i obecni Scrum Masterzy,
 • Osoby na stanowiskach Agile Coach,
 • Product Managerowie,
 • Program Managerowie,
 • Analitycy biznesowi,
 • Osoby pełniące funkcje kierownicze w organizacjach, m.in. CTO, CEO, dyrektorzy, kierownicy działów,
 • Osoby odpowiedzialne za rozwój organizacji zwinnych.

Certyfikacja

Egzamin SAFe® Scrum Master:

 • po zakończeniu szkolenia otrzymasz dostęp do egzaminu w ramach platformy SAFe®,
 • test jednokrotnego wyboru,
 • liczba pytań: 45 pytań,
 • próg zaliczenia: 73% (33 z 45 punktów),
 • czas trwania: 90 minut,
 • język egzaminu: angielski,
 • forma egzaminu: online, bez nadzoru zewnętrznego,
 • brak możliwości korzystania z książek i pomocy z zewnątrz,
 • do egzaminu można podejść wielokrotnie – każda kolejna próba wiąże się z dodatkowymi kosztami. Drugie podejście może nastąpić zaraz po zakończeniu pierwszego, trzecie jest możliwe po 10 dniach, a czwarte – po 30 dniach.