SAFe® Scrum Master

To szkolenie możesz zrealizować w ramach Inprogress Plus – dowiedz się więcej.


 • Każdy uczestnik otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu akredytowanego szkolenia.
 • Po uzyskaniu pozytywnego wyniku na egzaminie, uczestnik otrzymuje również uznany na arenie międzynarodowej certyfikat SAFe® Scrum Master

Szczegóły

 • 2 dni
 • język szkolenia: polski
 • szkolenie akredytowane
 • egzamin (obowiązkowy): 700 zł
 • online lub stacjonarnie

Opis szkolenia

Szkolenie SAFe Scrum Master skupia się na roli Scrum Mastera w kontekście całej organizacji. Uczestnicy poznają najlepsze metody budowania oraz rozwijania zwinnych zespołów w taki sposób, by dostarczały jak największą wartość biznesową w przedsiębiorstwie.

Program obejmuje m.in. kluczowe elementy zwinnego dostarczania produktów i usług, planowania iteracyjnego, wdrażania Scrum w organizacji oraz skalowania zwinności.

Udział w szkoleniu nie wiąże się z dodatkowymi wymaganiami. Zalecane jest jednak, by wcześniej wziąć udział w kursie Leading SAFE, mieć doświadczenie w pracy w środowisku SAFe lub z Lean, Agile czy innymi stosownymi metodami.

Jak organizujemy szkolenia?

Szkolenia odbywają się w dwóch formach: stacjonarnej i online (na żywo, w czasie rzeczywistym).

Cel szkolenia

 • Poznanie zagadnień związanych ze skalowaniem zwinności w organizacji,
 • Zapoznanie się z rolą Scrum Mastera w szerokim kontekście – nie tylko w zespole scrumowym,
 • Przygotowanie do efektywnego planowania i wykonania przyrostu programu (PI),
 • Zdobycie wiedzy na temat Agile Coachingu i rozwijania kompetencji zespołu scrumowego,
 • Poznanie specyfiki pracy w środowisku Lean-Agile,
 • Przygotowanie do egzaminu SAFe® Scrum Master.

Korzyści

 • Roczne członkostwo na platformie SAFe Community, w tym dostęp do materiałów i narzędzi ułatwiających codzienną pracę w środowisku zwinnym,
 • Zwiększenie efektywności i wydajności pracy zespołów zwinnych,
 • Maksymalizacja wartości biznesowej dla organizacji dzięki usprawnieniu pracy zespołów zwinnych,
 • Zdobycie umiejętności wdrażania zwinności w organizacjach o dużej skali działania,
 • Potwierdzenie wiedzy i kompetencji niezbędnych do pełnienia roli Scrum Mastera w organizacji. Każdy uczestnik otrzymuje od Inprogress zaświadczenie o udziale w akredytowanym szkoleniu. Po uzyskaniu pozytywnego wyniku na egzaminie uczestnicy otrzymują dodatkowo certyfikat Certified SAFe® Scrum Master.

Grupa docelowa

 • Przyszli i obecni Scrum Masterzy,
 • Kierownicy projektów,
 • Osoby na stanowiskach Agile Coach,
 • Product Managerowie, Program Managerowie,
 • Analitycy biznesowi,
 • Osoby pełniące funkcje kierownicze w organizacjach, m.in. CTO, CEO, dyrektorzy, kierownicy działów,
 • Osoby odpowiedzialne za rozwój organizacji zwinnych,

Certyfikacja

Aby uzyskać status Certified SAFe® Scrum Master, należy uprzednio wziąć udział w szkoleniu i uzyskać pozytywny wynik na egzaminie.

Egzamin SAFe® Scrum Master:

 • Test wielokrotnego wyboru składający się z 45 pytań,
 • Próg zaliczenia: 73% (33 z 45 punktów),
 • Czas trwania: 90 minut,
 • Forma egzaminu: online. Po zakończeniu szkolenia kandydaci otrzymają dostęp do egzaminu w ramach platformy SAFe Community,
 • Brak możliwości korzystania z książek i pomocy z zewnątrz,
 • Język: angielski.

Uczestnik może podejść do egzaminu wielokrotnie – każda kolejna próba wiąże się z dodatkowymi kosztami. Drugie podejście może nastąpić zaraz po zakończeniu pierwszego, trzecie jest możliwe po 10 dniach, a czwarte – po 30 dniach.

Program szkolenia

Pobierz szczegółowy plan szkolenia
 • Wprowadzenie do SAFe.
 • Zrozumienie i poznanie Lean – Agile Mindset.
 • Zrozumienie pryncypiów SAFe.
 • Budowanie wydajnych zespołów i programów.
 • Doświadczenie PI Planningu.
 • Dostarczanie wartości.
 • Prowadzenie orgazniacji Lean_Agile.
 • Wspieranie Lean Portfolio.
 • Budowanie Large Solutions w SAFe.