PeopleCert SCRUM Master II


To szkolenie możesz zrealizować w ramach Inprogress Plus – dowiedz się więcej


 • Każdy uczestnik otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu akredytowanego szkolenia.
 • Po uzyskaniu pozytywnego wyniku na egzaminie, uczestnik otrzymuje również uznany na arenie międzynarodowej certyfikat PeopleCert SCRUM Master II.

Szczegóły

 • 2 dni
 • ?
 • język szkolenia: polski
 • język materiałów: angielski
 • online

Dodatki

 • egzamin (obowiązkowy): 550 zł
 • powtórka egzaminu Take2 re-sit exam: 200 zł

Opis szkolenia

Certyfikacja PeopleCert SCRUM Master II (stanowiąca kolejny poziom kwalifikacji po PeopleCert SCRUM Master I) obejmuje bardziej zaawansowane umiejętności, praktyki i wiedzę odnośnie frameworku Scrum.

Jak organizujemy szkolenia?

Szkolenia odbywają się w formie online.

Cel szkolenia

Celem tego poziomu kwalifikacji jest potwierdzenie, że kandydat posiada wystarczającą wiedzę, zrozumienie frameworka Scrum oraz jest w stanie efektywnie pracować jako wiodący członek zespołu scrumowego.

Korzyści

 • doskonalenie we wszystkich aspektach frameworka Scrum poprzez wykorzystanie różnorodnych studium przypadków oraz rzeczywistych scenariuszy,
 • pozyskanie rozszerzonej wiedzy i praktycznych umiejętności związanych z pełnieniem roli Scrum Masterem w zespole scrumowym.

Grupa docelowa

Ta certyfikacja jest skierowana do każdego, kto chce stać się skutecznym liderem w środowisku, w którym stosuje się ramy pracy Scrum.

Certyfikacja

Przed podejściem do certyfikacji PeopleCert SCRUM Master II, silnie rekomendowane jest uzyskanie certyfikatu PeopleCert SCRUM Master I.

Przebieg egzaminu PeopleCert SCRUM Master II:

 • egzamin to test jednokrotnego wyboru składający się z 40 pytań,
 • czas trwania: 60min.,
 • język egzaminu: angielski,
 • osoby uzyskujące wynik przynajmniej 70% poprawnych odpowiedzi (28 punktów z 40) otrzymują certyfikat poświadczający pozytywne zaliczenie tego poziomu testu,
 • forma egzaminu: online (w terminie wybranym przez uczestnika spośród terminów udostępnionych przez Akredytora),
 • brak możliwości korzystania z pomocy dydaktycznych,
 • uczestnik, który na egzaminie zdobył niezbędną do uzyskania zaliczenia liczbę punktów otrzymuje międzynarodowy certyfikat w formie elektronicznej,
 • dodatkowo uczestnik może nabyć certyfikat papierowy w cenie 100 zł, wybierając odpowiednią opcję podczas zakupu szkolenia.

UWAGA! Zgodnie z wytycznymi Akredytora od 1.11.2019 roku szkolenie należy kupić razem z egzaminem. W trakcie zapisu na szkolenie prosimy o wybór dodatku „egzamin” w formularzu zamówienia . Jest to niezbędne w celu zapisania się na szkolenie. Dodatkowo, uczestnik może wybrać opcję „Powtórka egzaminu”, która uprawnia do ponownego podejścia do egzaminu w ciągu pół roku od pierwszego terminu (na wypadek uzyskania negatywnego wyniku). Egzamin powtórkowy (tzw. Take2 re-sit exam) odbywa się w formie online. Więcej informacji na naszym blogu.

Program szkolenia

Posiadacze certyfikatu PeopleCert SCRUM Master II będą mogli wykazać się zrozumieniem i praktycznym zastosowaniem nabytej wiedzy w obszarach:

 • myślenia i działania zwinnego
 • frameworku Scrum skoncentrowanego wokół integracji ról, zdarzeń i artefaktów Scrum,
 • umiejętności miękkich niezbędnych dla Scrum Mastera, takich jak przywództwo służebne, facylitacja, coaching i mentoring,
 • rozwiązywanie problemów i usuwanie przeszkód
 • codziennej pracy Scrum Mastera w Sprincie
 • najpopularniejszych frameworków do skalowania projektów Scrum z wieloma zespołami i złożonymi produktami