Zarządzanie zespołem – Jak skutecznie kierować ludźmi?

Umiejętne kierowanie ludźmi i zespołami to jedna z kompetencji, które można zdobyć dzięki odpowiedniej wiedzy i ćwiczeniu umiejętności.

Szkolenie zostało przygotowane pod kątem poznania najważniejszych zagadnień związanych z zarządzaniem ludźmi, które pozwalają na skuteczną komunikację, jasne organizowanie celów oraz motywowanie pracowników.

Po szkoleniu uczestnik będzie:

  • rozumiał zadania stojące przed Kierownikiem zespołu, znał style zarządzania i umiał je dobrać do typu zespołu,
  • znał sposoby komunikowania z podwładnymi, potrafił przewidzieć zagrożenia, umiał komunikować trudne decyzje,
  • wiedział na czym polega zarządzanie przez cele, znał kolejne kroki i potrafił je wykorzystać w swoim zespole,
  • potrafił skutecznie delegować zadania i egzekwować ich wykonanie,wiedział w jaki sposób motywować pracowników za pomocą różnych czynników motywacyjnych i znał zasady udzielania
  • konstruktywnej informacji zwrotnej.

Grupa docelowa:

Szkolenie jest przeznaczone dla osób zarządzających ludźmi, zespołami lub przygotowujących się do pełnienia tej roli.

Program szkolenia:

  • Rola kierownika w zespole, style zarządzania w zależności od typu zespołu
  • Etapy procesu podejmowania decyzji biznesowych2. Komunikacja w relacji przełożony/podwładny , identyfikowanie i zapobieganie barierom komunikacyjnym
  • Zarządzanie przez cele, wyznaczanie, monitorowanie i kontrolowanie wykonania zadań
  • Delegowanie zadań, typy zadań przeznaczone do delegowania, pokonywanie oporu przed delegowaniem
  • Motywowanie pracowników, czynniki wpływające na motywację/demotywację pracowników