Zarządzanie Jakością w Projektach

System zarządzania jakością stał się nieodzownym elementem  projektu, gdyż wymaga od kierownika projektu skupienia uwagi na oczekiwaniach odbiorcy.

Podczas szkolenia uczestnicy zdobędą umiejętność planowania, wdrażania i monitorowania zarządzania jakością tak, aby rezultat projektu spełniał założone cele oraz był zgodny z potrzebami Klienta.

Po ukończeniu szkolenia uczestnik będzie:

 • posiadał wiedze na temat planowania, realizacji, monitorowania o oceny jakości,
 • potrafił zastosować zdobyte umiejętności w organizacjach wdrażających  i stosujących systemy zarządzania jakością,
 • wiedział jak zarządzać systemem jakości, aby efekty projektu były zgodne z oczekiwaniami i potrzebami Klienta.

Grupa docelowa:

 • obecni i przyszli kierownicy projektów,
 • uczestnicy zespołów realizujących projekty w organizacjach,
 • menedżerowie zaangażowani w proces wsparcia i nadzoru kierownika projektu,
 • pełnomocnicy ds. jakości,
 • audytorzy zaangażowani w audytowanie projektów,
 • osoby , które chcą podnieść swoje kwalifikacje w zakresie zarządzania projektami.

Program szkolenia:

 • Podstawowe zagadnienia związane z zarządzaniem jakością
 • Cele zarządzania jakością
 • Z czego składa się system zarządzania jakością?
 • Planowanie jakości w projekcie
 • Zapewnienie jakości w projekcie
 • Monitorowanie i ocena jakości procesów oraz produktów w projekcie
 • Mierzalne rezultaty wykorzystywania systemu zarządzania jakością w projekcie
 • Jak można zarządzać jakością – konkretne przykłady