Spotkania projektowe

W ramach spotkań projektowych oferujemy:

  • Udział w spotkaniach projektowych; diagnoza problemów; proponowanie rozwiązań – po zaznajomieniu się z organizacją udział w spotkaniach projektowych w charakterze obserwatora; w czasie obserwacji wyciąganie wniosków i stawianie wstępnych tez; w toku rozmów z Klientem wypracowywanie końcowej diagnozy;
  • wdrożenie i obserwacje powdrożeniowe – proponowanie usprawnień odpowiadających na problemy ukazane w diagnozie; implementacja usprawnień; udział w kolejnym spotkaniu i obserwacja jak funkcjonuje usprawnienie.

Przykłady:

  • ECEngineering
    Udział w cotygodniowych spotkaniach projektowych, obserwacja jak przyjmuje się nowy styl pracy i sprawdzanie czy są wymagane usprawnienia; udział w spotkaniach był elementem szerszej zmiany wspieranej cyklami szkoleń;
  • WFOŚiGW w Krakowie
    Udział w spotkaniach zespołu bieżące przeglądy ryzyk, zagadnień projektowych; udział w sesjach planowanie etapów i identyfikacji ryzyk; wspieranie nadzoru projektu w „czuwaniu” nad ładem w projekcie; pomoc i doradztwo kierownikowi projektu w kwestiach zarządczych w projekcie.