SCRUM – warsztat kompetencyjny dla Product Ownera

W nowoczesnej firmie efektywne zarządzanie produktem jest jednym z fundamentalnych warunków przetrwania na rynku. Proponowane szkolenie jest przewodnikiem po technikach i narzędziach ułatwiających uporządkowane zarządzanie produktem IT oraz usługami consultingowymi. Zwraca również uwagę na znaczenie otoczenia, w którym odbywa się samo zarządzanie produktem z punktu widzenia roli Właściciela Produktu w zespole SCRUM.

W ramach programu przedstawiamy kompendium wiedzy na temat zarządzania produktem przy wykorzystaniu ram wytwórczych SCRUM, szczególnie uwzględniając zagadnienia związane z kompetencjami i rolą Właściciela Produktu w organizacji oraz systemowego podejścia do osiągnięcia korzyści biznesowych m.in. przy wykorzystaniu oceny potrzeb i potencjału marketingowego rynku. Podczas warsztatów chcemy połączyć modele teoretyczne z praktycznymi przykładami, dzięki czemu każdy uczestnik, będzie w stanie się odnieść do konkretnej sytuacji.

Ilustrację omawianych zagadnień stanowią aktualne, a zarazem uniwersalne przykłady zaczerpnięte z branży IT.

Metody scenariuszowe są narzędziem zarówno zarządzania strategicznego, jak i operacyjnego – są nieodzownym elementem wypracowywanych decyzji biznesowych i szukania optymalnych rozwiązań podczas planowania i dostarczania produktów.

Zajęcia są prowadzone w formie interaktywnej, z wykorzystaniem następujących metod szkoleniowych:

Warsztat szkoleniowy.
Mini wykład.
Gra symulacyjna.
Praca zespołowa.
Konsultacje indywidualne.
Analiza studiów przypadków.
Dyskusja nad osiągniętymi wynikami.
Zajęcia odbywają się w formie praktycznych warsztatów rozwijających umiejętności – część prezentacyjna 30%, interaktywna praca i ćwiczenia 70% czasu warsztatów szkoleniowych.

Cel szkolenia:

 • przekazanie wiedzy z zakresu najistotniejszych elementów zarządzania strategicznego, polegającego na właściwej ocenie satysfakcji Klientów z dostarczanych produktów i optymalnego (pod względem kosztowym) zaspokajania potrzeb odbiorców;
 • nabycie umiejętności oceny realnych scenariuszy marketingowych i poprawnej segmentacji Klientów, pozwalających
 • zminimalizować koszty i wykorzystać potencjał organizacyjny;
 • zaprezentowanie praktycznych aspektów budowy, wdrażania i monitorowania realizacji nowych produktów wskazując na główne problemy implementacyjne.

Korzyści:

 • Zdefiniowanie roli Właściciela Produktu oraz określenie obszaru odpowiedzialności w nowoczesnej organizacji.
 • Uświadomienie znaczenia znajomości klienta i jego potrzeb w kontekście dostarczania wartości dodanej z nowych funkcjonalności bądź rozwiązań.
 • Przekazanie praktycznych informacji związanych z planowaniem i wdrożeniem efektywnej strategii dla produktu.
 • Rozwinięcie praktycznych umiejętności zarządzania produktem i portfelem produktów ze szczególnym uwzględnieniem cyklu życia produktu.
 • Poznanie kluczowych technik analizy rynku oraz aspektów finansowych zarządzania produktem.
 • Zrozumienie procesu wytwarzania produktów przy pomocy ram postępowania adaptacyjnego w SCRUM.
 • Rozwinięcie umiejętności w zakresie planowania dopasowanego do skróconego cyklu wytwórczego produktów.
 • Szczegółowe zapoznanie z technikami pomocnymi w opracowywaniu wymagań na produkt oraz zrozumienie odpowiedzialności podczas dokonywania świadomej priorytetyzacji realizowanych zmian.
 • Poznanie narzędzi niezbędnych w pracy Właściciela Produktu.

Grupa docelowa:

 • menedżerowie produktu i ich przełożeni,
 • kierownicy wyższego szczebla odpowiedzialni za sprzedaż, marketing oraz rozwój marki,
 • Osoby odpowiedzialne za zarządzanie portfelem produktów.
 • Pracownicy działów marketingu.
 • Członkowie zespołów projektowych.

Program szkolenia:

 • Wprowadzenie do warsztatów szkoleniowych.
 • Rola i znaczenie właściciela produktu w nowoczesnych organizacjach.
 • Umiejętności planistyczne menedżera produktu.
 • Zarządzanie cyklem życia produktu.
 • Wymagania klienta jako warunek krytyczny sukcesu.
 • Wykorzystanie drzew decyzyjnych do optymalizacji procesów decyzyjnych w zakresie rozwoju produktów.
 • Framework Scrum – odpowiedzialność właściciela produktu w procesie rozwoju produktu.
 • framework scrum – odpowiedzialność właściciela produktu w procesie rozwoju produktu.
 • Budowanie zespołów Scrum.
 • Techniki i narzędzia analizy biznesowej produktu.
 • Produkcyjne wdrożenie produktu.
 • Podsumowanie warsztatów szkoleniowych.