SCRUM – adaptacyjne zarządzanie projektem

Szkolenie daje solidne podstawy dotyczące wiedzy na temat zasad i praktyk SCRUM oraz jest dobrą propozycją dla osób przygotowujących się do egzaminu PSM I. Rozpoczyna się wprowadzeniem uczestników do świata Agile, wyjaśniając najważniejsze kwestie podejścia zwinnego, a także – w odniesieniu do podejścia tradycyjnego. Podczas szkolenia zostaną omówione najważniejsze elementy SCRUM, takie jak: role, zdarzenia, artefakty oraz reguły je łączące. Daje ono dogłębne zrozumienie iteracyjnego i przyrostowego wytwarzania złożonych produktów. Szkolenie obejmuje wiedzą z zakresu planowania, szacowania i ustalania priorytetów za pomocą najpopularniejszych metod wykorzystywanych w SCRUM.

Uczestnicy będą mieli okazje poznać także praktyczny wymiar SCRUM poprzez ćwiczenia i pracę w grupach.

W trakcie kursu przeprowadzane są ćwiczenia dotyczące symulacji pracy w sprintach.

Po szkoleniu uczestnicy są wyposażeni w wiedzę umożliwiającą z sukcesem samodzielne podejście do egzaminu Professional Scrum Master I.

Korzyści:

 • posiada wiedzę na temat Scruma i zna podstawy, na których opiera się ta metoda,
 • wie jak radzić sobie z możliwymi pułapkami i problemami na jakie może napotkać podczas codziennej pracy ze Scrumem,
 • zna popularne mity na tema Scruma i wie, jak argumentować ich nieprawdziwość,
 • wie jak funkcjonuje zespół pracujący według metody scrumowej i jakie role przyjmują jego członkowie,
 • zna odpowiedzi na nurtujące go przed szkoleniem pytania,
 • posiada wiedzę , która jest solidną podstawą przy podchodzeniu do egzaminu Professional Scrum Master

Grupa docelowa:

 • członkowie zespołów Scrumowych,
 • obecni oraz przyszli Scrum Masterowie,
 • menedżerowie liniowi,
 • specjaliści ds. kadr,
 • klienci zwinnych zespołów,
 • osoby współpracujące z deweloperami.

Egzamin i certyfikacja:

Egzamin PSM I to 60-minutowy test wielokrotnego wyboru w języku angielskim sprawdzający wiedzę na temat podstaw Scruma. Ponieważ pytania mogą dotyczyć interpretacji zapisów zawartych w Przewodniku po Scrumie. Egzamin może być postrzegany jako wymagający przez osoby, które nie znają tego dokumentu i nie pracowały przy użyciu tej metody.

Osoby uzyskujące wynik przynajmniej 85% poprawnych odpowiedzi otrzymują dyplom poświadczający pozytywne zaliczenie tego poziomu testu. Dodatkowo informacje o osobach, które uzyskały ten dyplom umieszczone są na stronach Scrum.org. W chwili obecnej jest to certyfikat przyznawany bezterminowo.