Prowadzenie warsztatów i spotkań (techniki facylitacji)

W ramach prowadzenia warsztatów i spotkań proponujemy prowadzenie warsztatów facylitowanych – moderowanych u klienta, które poświęcone są na rozwiązywanie problemów, identyfikację interesariuszy, korzyści, itp.

Przykłady:

  • WFOŚiGW w Krakowie
    Udział w spotkaniach – warsztatach, których celem było zidentyfikowanie interesariuszy, korzyści projektu;
  • BK BUSINESS Krzysztof Białkowski
    Prowadzenie warsztatu definiowanie celu i korzyści projektu, prowadzenie warsztatu planowania i identyfikacji ryzyk.