Procedury projektowe i poradniki zarządzania projektami dla organizacji

Współpraca w zakresie procedur projektowych i poradników zarządzania projektami dla organizacji obejmuje:

  • pisanie procedur – ustalanie zakresu prac, czy dotyczą całego podejścia do zarządzania projektami, czy wybranego obszaru; praca w formie np. warsztatów z Klientem, rozmów/ dyskusji nad proponowanymi procesami; wypracowywanie funkcjonalnego rozwiązania; uściślanie zakresu poradnika i procedur;
  • planowanie zmiany – doradzanie Klientowi w jaki sposób najskuteczniej wdrożyć w organizacji utworzone procedury i poradniki; czy wdrożenie powinno przyjąć szeroką skalę, czy być podzielone na etapy i stopniowo dotykać coraz to nowe grupy projektów począwszy od tych najważniejszych a skończywszy na tych najmniejszych;
  • wdrażanie – często stosujemy pilotażowe wdrożenia by pokazać użytkownikom korzyści wynikające z wdrożenia, by zachęcić i przekonać interesariuszy do współpracy; dopiero później wdrożenie obejmuje szeroko rozumianą całą firmę; wsparcie organizacji szkoleniami.

Przykłady:

  • Urząd Marszałkowski
    Opracowanie schematów postępowania – diagramów procesów – uwzględniających specyfikę urzędu; opracowanie zestawu poradników – przewodników – jak zarządzać w danym obszarze, przygotowanie typowych zestawów dokumentów dla projektów różnej wagi i wielkości.