Podstawy Modelowania UML

Poprawna analiza i projektowanie systemów IT przyczynia się do zmniejszenia ryzyka wytwarzania niewłaściwego rozwiązania informatycznego. Dzięki zastosowaniu międzynarodowych standardów oraz najlepszych praktyk modelowania zgodnie z notacją UML (Unified Modeling Language) uzyskujemy dodatkowe korzyści w postaci wielowariantowego spojrzenia na modelowany obszar.

Podczas szkolenia uczestnicy poznają najczęściej wykorzystywane modele oraz zagadnienia związane z UML oraz najlepszymi praktykami jego stosowania. Celem szkolenia jest przygotowanie uczestników do samodzielnego interpretowania oraz tworzenia modeli, w związku z czym duży nacisk położony jest na naukę praktycznych umiejętności modelowania.

Szkolenie dedykowane jest dla projektantów, architektów oprogramowania, analityków biznesowych, programistów, testerów oraz innych osób uczestniczących w działaniach związanych z tworzeniem oprogramowania.

Każdy uczestnik po kursie otrzymuje od Inprogress certyfikat ukończenia szkolenia.

Cel szkolenia:

 • przekazanie uczestnikom podstawowej wiedzy i umiejętności z zakresu modelowania UML,
 • nauka interpretowania modeli UML,
 • przygotowanie uczestników do tworzenia własnych modeli UML.

Korzyści:

 • nabycie wiedzy na temat poprawnego modelowania systemów komputerowych,
 • poznanie międzynarodowego standardu modelowania,
 • ogólne zapoznanie z notacja UML i jej terminologią,
 • praktyczna nauka ograniczania ryzyka w projekcie poprzez sprawne modelowanie wymagań,
 • uzyskanie wiedzy umożliwiającej pracę na różnych poziomach abstrakcji,
 • przygotowanie do tworzenia własnych modeli UML,
 • zdobycie wiedzy na temat interpretacji modeli.

Grupa docelowa:

 • osoby odpowiedzialne za tworzenie dokumentacji projektów IT,
 • osoby odpowiedzialne za przeprowadzanie testów systemów komputerowych i aplikacji,
 • osoby zarządzające zespołami IT,
 • analitycy biznesowi oraz analitycy systemowi.

Program:

 • Wprowadzenie do Modelowania UML
 • Budowa UML
 • Diagramy Przypadków Użycia
 • Diagramy Aktywności
 • Diagramy Klas
 • Diagramy Obiektów
 • Diagramy Pakietów
 • Diagramy Sekwencji
 • Diagramy Maszyny Stanów