Efektywna selekcja personelu – Jak zatrudnić najlepszych?

Odpowiedni ludzie na odpowiednim stanowisku to jeden z przepisów na sukces dynamicznie rozwijających się organizacji. Tajemnica kryje się w skutecznym szukaniu i pozyskiwaniu pracowników o kompetencjach dopasowanych do wymagań stanowiska.

Szkolenie pozwala na zdobycie wiedzy i praktycznych umiejętności pozwalających na prawidłowe prowadzenie wszystkich etapów rekrutacji.

Po ukończeniu szkolenia uczestnik będzie:

 • rozumiał, czym są kompetencje i wiedział czego oczekuje od kandydata, potrafił stworzyć jego profil, wiedział jak sprawdzić kompetencje podczas rozmowy,
 • znał zasady analizy CV i listu motywacyjnego, wiedział jakie informacje można z nich uzyskać,
 • posiadał umiejętność prowadzenia rozmowy rekrutacyjnej, znał różne sposoby jej prowadzenia, wiedział jakie pytania zadawać, aby zbadać potrzebne kompetencje,
 • wiedział, jakie są alternatywne metody prowadzenia rekrutacji, takie jak scenki, symulacje, Assessment Centre,
 • wiedział o istnieniu błędów psychologicznych i potrafił im zapobiegać,
 • potrafił prowadzić potrzebną dokumentację rekrutacyjną.

Grupa docelowa:

Szkolenie adresowane jest do osób, które na co dzień uczestniczą w procesie rekrutacji i selekcji pracowników na różnorodne stanowiska, kierowników i liderów zespołów, osób odpowiedzialnych za politykę personalną firmy.

Program szkolenia:

 • Kandydat – jakich kompetencji potrzebujemy? Stworzenie profilu kandydata w oparciu o opis stanowiska
 • Analiza i selekcja CV i listu motywacyjnego, kryteria analizy, co dokumenty personalne mówią o kandydacie?
 • Rozmowa rekrutacyjna, rodzaje wywiadów i ich praktyczne zastosowanie, rodzaje pytań, metody badania prawdziwej motywacji do pracy, zachowania niewerbalne kandydata
 • Alternatywne metody prowadzenia rekrutacji – scenki, symulacje, Assessment Centre
 • Błędy psychologicznie w ocenie kandydata