Doradztwo projektowe

Doradztwo projektowe polega na:

 • kompleksowym opracowaniu i wdrożeniu mechanizmów zarządzania projektami np. zasad zarządzania ryzykiem, zmianami, jakością, angażowania interesariuszy;
 • opracowaniu wzorców dokumentacji projektowej zoptymalizowanej dla konkretnego projektu z uwzględnieniem zasad i charakteru organizacji;
 • opracowywaniu planów i uzasadnienia biznesowego w projekcie – według zapotrzebowania zamawiającego;
 • doradzaniu w zakresie prowadzenia dokumentacji, bieżącego zarządzania – pomocy w dostosowaniu metodyk zarządzania i prowadzonej dokumentacji oraz rozwiązywaniu bieżących problemów;
 • wspieraniu kierownictwa projektu w procesach decyzyjnych i ocenie sytuacji w projekcie – szczególnie praca planami, rejestrami i inną dokumentacją projektową.

Przykłady:

 • BK BUSINESS Krzysztof Białkowski
  Doradzanie w projekcie archido.pl w zakresie: organizacji, planowania, ustanowienia ładu, zarządzania ryzykiem i zmianami; doradzanie w sprawie organizacji i prowadzenia dokumentacji projektu;
 • ECEngineering
  Doradztwo w zakresie wprowadzania narzędzi i technik zarządzania projektami; doradztwo było realizowane przy okazji szerszego wdrożenia podejścia projektowego w firmie wraz z uruchomieniem PMO;
 • WFOŚiGW w Krakowie
  Opracowanie zasad ładu zarządzania projektem wraz z opisami ról; opracowaniem strategii i procedur np. zarządzania ryzykami i zagadnieniami; wprowadzenie do użycia szablonów dokumentów; przeglądy bieżącej sytuacji w projekcie i proponowanie rozwiązań i usprawnień.