Agile Coaching

Współpraca w zakresie Agile coachingu obejmuje:

  • szkolenie, podczas którego zostaną poruszone zagadnienia z zakresu filozofii, pryncypiów, ról w projektach DSDM, priorytetyzacji MoSCoW oraz Timeboxingu,
  • warsztaty z zakresu budowania listy wymagań, planu dostarczania, DAD, SAD, MAD i planu pierwszego timeboxa,
  • 8 godzin konsultacji zdalnych. Konsultacje zdalne odbywają się w czasie fazy podstaw lub pierwszego timeboxa.