PRINCE2® Game: Wielkie Dionizje

Uczestnicy w trakcie rozgrywki są kierownikami projektu mającego na celu stworzenie przedstawienia dającego uciechę mieszkańcom biorącym udział w tytułowym wydarzeniu. W trakcie 5 tur gry, mają zebrać cały skład aktorski, przygotować scenariusz, zarządzić ryzykiem i różnymi zdarzeniami wpływającymi na powodzenie tego przedsięwzięcia. Wszystko to będzie miało wpływ na ilość sprzedanych biletów – czyli zwrot z inwestycji w projekt.

Co dzieje się w trakcie rozgrywki?

Projekt
Uczestnicy gdy PRINCE2 Game: Wielkie Dionizje wkraczają do metaforycznego świata greckich Dionizji, gdzie projektem jest stworzenie widowiska teatralnego. Jako managerowie odpowiadają za zysk (ilość sprzedanych biletów). Uczestnicy gry konkurują ze sobą o to, kto szybciej i mniejszym kosztem zrealizuje cel. Zwycięża ten, kto stworzy największe i najbardziej dochodowe wydarzenie teatralne. Realizacja projektu jest uwarunkowana szeregiem zmiennych, które będą przedmiotem kalkulacji.

Szanse i możliwości
By sprzedać jak największa liczbę biletów należy przygotować jak najbardziej widowiskowe wydarzenie. A to z kolei uzależnione jest od tego, jacy aktorzy i jakie elementy składać się będą na owe wydarzenie. Na przykład, czy w proces rekrutacji zaangażowani będą powszechni gladiatorzy czy rzadkie słonie – aktorzy mniejszej wartości, ale otoczeni mniejszym ryzykiem utraty w wyniku trudnych do przewidzenia okoliczności czy aktorzy o większej wartości, ale z którymi wiążą się dodatkowe i kosztowne ryzyka. Każdy wybór przynosi swoiste szanse i możliwości, ale każdej decyzji towarzyszy ryzyko i zagrożenie.

Ryzyka i wyzwania
Przygotowanie przedstawienia nie jest łatwe. Uczestników gry czeka szereg wyzwań, m.in. złodzieje czy konkurencyjni reżyserzy przekupujący aktorów lub kopiujący nasz scenariusz. W związku z czym, uczestnik musi podejmować decyzje dotyczące tego, czy i jak się przed nimi ustrzec. Przy czym, musi pamiętać, że liczba pieniędzy do wydania i ilość wykonywanych ruchów są ograniczone.
Stąd należy dokładnie przemyśleć planowane kroki i przygotować strategię działania na kilka ruchów w przód, uwzględniając potencjalne straty.

Przewidywanie, kalkulowanie, planowanie i odpowiedzialność
Jako manager odpowiedzialny za rekrutację aktorów, uczestnik gry będzie oceniać ryzyka, kalkulować i planować poszczególne etapy realizacji projektu. Ma ograniczoną liczbę ruchów (decyzji), ograniczony budżet (za który kupuje aktorów, ale także stara się przeciwdziałać potencjalnym zagrożeniom), a przy tym szereg wyzwań stanowiące swoisty świat szans i zagrożeń, gdzie każde zaplanowane decyzje mają swoje mocne i słabe strony. Mimo pewnych losowych wydarzeń, stanowiących część gry, odpowiedzialność za skutek podejmowanych decyzji jest w rękach uczestnika.

Dzięki uczestnictwu w grze uczestnik:

  • Pozna podstawowe obszary, których dotyczy metodyka zarządzania projektami PRINCE2.
  • Doświadczy na własnej skórze konsekwencji związanych z nieodpowiednim zarządzaniem ryzykiem i jakością w projekcie.
  • Dostrzeże, że wyciąganie wniosków i dzielenie się doświadczeniami na bazie sukcesów i niepowodzeń projektów w znaczący sposób podnosi jakość funkcjonowania organizacji.

Gdzie stosujemy?

Na szkoleniach PRINCE2® Foundation

Galeria