Jak zdać M_o_R® Foundation i M_o_R® Practitioner? Czyli kilka wskazówek trenera

How To Pass – M_o_R Foundation i M_o_R Practitioner, czyli kilka wskazówek od trenera przed egzaminem

Na co zwrócić uwagę przy egzaminie, aby uniknąć najczęściej popełnianych błędów? Poniższe opracowanie trenera Szymona Pawłowskiego prezentuje zbiór praktycznych informacji, których celem jest ułatwienie uzyskania pozytywnego wyniku z egzaminów certyfikujących M_o_R Foundation i M_o_R Practitoner.

M_o_R Foundation

Egzamin składa się z 75 pytań, spośród których 70 pytań jest punktowanych. Pozostałe 5 pytań to pytania kontrolne (testowe), które są włączone do egzaminu w celu ich oceny a następnie dołączenia do puli nowych pytań egzaminacyjnych. Pozytywny wynik egzaminu gwarantuje udzielenie prawidłowej odpowiedzi na 35 pytań (50% poprawnych odpowiedzi). Na każde pytanie egzamin proponuje 4 możliwe odpowiedzi, z których należy wybrać jedną poprawną. Egzamin trwa 60 minut.

Najważniejsze wskazówki dotyczące egzaminu:

 1. Egzamin składa się z pytań o różnym stopniu trudności. Dlatego nie warto stresować się gdy trafi się seria trudniejszych pytań, bo po nich nastąpią te łatwiejsze. Gdy pytanie sprawia dużą trudność, można je sobie zapisać lub zaznaczyć (np. znakiem zapytania na marginesie) i wrócić do niego po pierwszym przejściu przez wszystkie pytania egzaminacyjne.
 2. Przy łatwiejszych pytaniach nie doszukuj się na siłę podchwytliwości. Zdarzają się pytania, gdzie odpowiedź jest oczywista.
 3. Każde pytanie i wszystkie (!) proponowane odpowiedzi do nich czytaj bardzo uważnie. Czasami jedno słowo może zaważyć na poprawności danej odpowiedzi.
 4. Szczególnie uważaj na pytania z przeczeniem, w wielu przypadkach łatwo przy nich popełnić błąd.
 5. Szczególną uwagę zwracaj na słowa „każdy”, „wszystkie”, „całe”, „zawsze”, „nigdy” i ich wszelkie formy odmiany. Odpowiedzi zawierające te sformułowania rzadko bywają prawidłowe. Przede wszystkim pamiętaj, że nie ma możliwości wyeliminowania całego ryzyka danego przedsięwzięcia, to nie jest celem zarządzania ryzykiem i nigdy nie będzie to prawidłową odpowiedzią.
 6. Konsekwentnie stosuj metodę eliminacji nieprawidłowych odpowiedzi, dzięki temu nawet jeśli nie jesteś pewny/pewna tej poprawnej, zwiększasz znacząco swoje szanse na wybór właściwej.
 7. Ta sama odpowiedź w kilku pytaniach pod rząd nie musi oznaczać błędu. Jeśli w twoich odpowiedziach pojawi się ciąg kilku takich samych odpowiedzi (np. C) nie jest to sygnał, że popełniłeś w tej serii błąd. Takie ciągi tych samych odpowiedzi mogą się zdarzyć.
 8. Zazwyczaj pierwsza myśl jest właściwa, dlatego zachowaj ostrożność przy zmianie zdania co do prawidłowej odpowiedzi. W większości przypadków nowa odpowiedź, wskazana jako właściwa, okazuje się błędna.
 9. Nie odkładaj nanoszenia pytań na arkusz egzaminacyjny na sam koniec – to rodzi ryzyko popełnienia błędu w pośpiechu. Zaznaczaj pytania na bieżąco lub rób sobie w trakcie egzaminu przerwy na „rysowanie” np. po 25 pytaniach – dasz odpocząć swojemu umysłowi po wytężonej pracy.

M_o_R Practitioner

Egzamin na poziomie Practitioner składa się z 80 pytań i wszystkie z nich są punktowane. Do zdobycia jest więc 80 punktów, a pozytywny wynik możemy uzyskać dzięki udzieleniu prawidłowej odpowiedzi na 44 pytania (próg wynosi 55%). Egzamin trwa oparty jest na scenariuszu dotyczącym zarządzania ryzykiem, opisującym organizację oraz jej środowisko oraz informacjach dodatkowych dla czterech perspektyw zarządzania ryzykiem – strategicznej, programowej, projektowej i operacyjnej. Pytania nie są jednorodne, jak na egzaminie M_o_R Foundation, istnieje kilka charakterystycznych typów pytań, analogicznych jak na egzaminie PRINCE2 Practitioner. Wszystkie typy pytań są dokładnie omawiane na kursie i opisane we wskazówkach egzaminacyjnych.

Egzamin składa się z 4 grup pytań po 20 pytań w każdej z nich. Każda grupa pytań dotyczy innej perspektywy zarządzania ryzykiem. Egzamin trwa 180 minut.

W trakcie egzaminu dozwolone jest korzystanie z oficjalnego podręcznika metodyki M_o_R oraz wytycznych AXELOS zawartych w dokumencie „Przewodnik ABC. Część A – Techniki”.

Najważniejsze wskazówki dotyczące egzaminu:

 1. Stosuj wszystkie wskazówki opisane powyżej dla egzaminu M_o_R Foundation.
 2. Przećwicz wielokrotnie zwłaszcza pytania typu „Stwierdzenie – Przyczyna”, ponieważ one najczęściej sprawiają najwięcej trudności i zabierają najwięcej czasu osobom niewprawionym. Praktyka czyni mistrza!
 3. Na bieżąco monitoruj upływający czas i dostosuj tempo odpowiadania na pytania w taki sposób, by zdążyć odpowiedzieć na wszystkie i zachować rezerwę około 15 minut na przegląd i ewentualne ponowne podejście do pytań pozostawionych bez odpowiedzi.
 4. Nie zostawiaj zbyt wielu pytań „na później”. Czasu na egzaminie jest niewiele w stosunku do objętości scenariusza, informacji dodatkowych i treści samych pytań. Pozostawienie pytania na później i powrót po dłuższym czasie do danej grupy pytań może oznaczać stratę wielu minut na ponowne zapoznawanie się z obfitymi informacjami w broszurze scenariusza (powrót do danej perspektywy po 2 godzinach może oznaczać, że zapomnimy o ważnych szczegółach opisanych w scenariuszu). Dlatego staraj się zakończyć wszystkie pytania w danej grupie pytań i dopiero wtedy rozpoczynaj kolejną.
 5. Jeśli już zdecydowałeś się odłożyć pytanie na później, zaznacz w jakiś sposób odpowiedź, która na ten moment wydaje Ci się najbardziej prawdopodobna. To pozwoli Ci, w przypadku, gdy czas egzaminu będzie nieubłaganie dobiegał końca, na udzielenie szybkiej odpowiedzi, zgodnej z zasadą, że pierwsza myśl jest najlepsza!
 6. Postaraj się „odłożyć na bok” własne doświadczenie w zarządzaniu ryzykiem, odpowiadaj na pytania zgodnie z duchem i literą metodyki M_o_R.
 7. Pamiętaj, że prawidłowe odpowiedzi w pytaniach dwukrotnego wyboru nie muszą być spójne/zgodne względem siebie. Mogą być to dwa wykluczające się stwierdzenia. Na przykład:
  – Kowalski będzie właściwą osobą do pełnienia roli specjalisty ds. ryzyka, ponieważ posiada obszerne doświadczenie w zakresie stosowania narzędzi i technik zarządzania ryzykiem.
  – Kowalski będzie właściwą osobą do pełnienia roli nadzoru, bo posiada duże umiejętności analityczne i kontrolne oraz jest darzony dużym zaufaniem Zarządu.

Obie odpowiedzi A i B są prawidłowe, mimo że Kowalski nie pełniłby jednocześnie roli specjalisty ds. ryzyka i nadzoru w tej samej perspektywie zarządzania ryzykiem.

How to pass?

Czytaj więcej o szkoleniach M_o_R Foundation i M_o_R Practitioner…

Powyższe wskazówki  oczywiście nie gwarantują uzyskania pozytywnego wyniku, niemniej jednak pamiętanie i zastosowanie się do nich z pewnością zwiększy szanse na zdanie egzaminu za pierwszym razem. Powodzenia!

Szymon Pawłowski, trener Inprogress

Otrzymuj informacje o zniżkach i nowościach w Inprogress

Zapisz się do naszego newslettera

Klikając "Zapisz się", udzielasz zgody na przetwarzanie przez INPROGRESS Sp. z o.o., INPROGRESS Szkolenia Sp. z o.o. oraz INPROGRESS Trainings Sp. z o.o., INPROGRESS Skills Sp. z o.o. swojego adresu e-mail w celu przesyłania newslettera.

Pokaż pełną treść klauzuli informacyjnej dotyczącej przetwarzania danych osobowych