Studia podyplomowe „Dyrektor Finansowy – Zarządzanie Finansami”

Studia podyplomowe Dyrektor Finansowy – Zarządzanie Finansami to kolejny etap rozwoju zawodowego dla osób prowadzących własną działalność gospodarczą lub pracujących w korporacjach finansowych, towarzystwach finansowo-inwestycyjnych czy bankach. 

Dlaczego warto?

Program studiów powstał w oparciu o doświadczenia i opinie wielu specjalistów z sektora finansowego – byli nimi m.in. pracownicy banków, towarzystw finansowych, towarzystw inwestycyjnych oraz doradcy inwestycyjni. Zauważyli oni, że współczesna gospodarka wymaga nie tylko intuicji, ale i wsparcia procesu zarządzania finansami szczegółowymi informacjami uzyskanymi przy pomocy nowoczesnych narzędzi ilościowych. Studia podyplomowe Dyrektor Finansowy – Zarządzanie Finansami na Uniwersytecie Wrocławskim uzupełniają wiedzę m.in. z tego zakresu.

Program studiów

Program studiów podyplomowych obejmuje 171 godzin praktycznej i teoretycznej wiedzy, na który składa się 14 przedmiotów, m.in. Analiza i zarządzanie inwestycjami finansowymi, Modelowanie procesów finansowych, Project Management, Prognozowanie finansowe, Project Management czy Etyka stanowiska Dyrektora Finansowego. Program jest realizowany przez pracowników dydaktycznych Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii UWr oraz praktyków gospodarczych.

Szczegółowe informacje znajdziecie na stronie: Dyrektor Finansowy – Zarządzanie Finansami

Rekrutacja na studia podyplomowe

Do rekrutacji na studia podyplomowe upoważnione są osoby posiadające dyplom ukończenia studiów pierwszego, drugiego stopnia lub studiów magisterskich jednolitych na dowolnym kierunku. Koszt studiów podyplomowych wynosi 3100 zł. Absolwenci Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii mogą skorzystać z promocji – cena studiów zostanie wtedy obniżona o 10%.

Kliknij, aby zarejestrować się na studia podyplomowe.

Sprawdź również studia podyplomowe Zarządzanie projektami (Project Management).