Relacja z konferencji Menedżer360°

5 października odbyła się organizowana przez Inprogress konferencja Menedżer360°, na którą zaproszeni zostali przedstawiciele największych firm.

Zaproszeni goście

Wśród zaproszonych gości nie zabrakło przedstawicieli sektora biznesowego firm takich jak Tauron, Budimex, HCL, Comarch, AON, Akamai, CISCO, Luxoft, Shell, MCN, Electrolux, Logic Synergy, Vector Synergy czy Motorola, pracowników polskich uczelni wyższych (Uniwersytetu Wrocławskiego, Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Wyższej Szkoły Zarządzania i Bankowości w Krakowie, Politechniki Opolskiej czy Krajowej Szkoły Administracji Publicznej) oraz przedstawicieli sektora publicznego (m.in. Urząd Miasta Krakowa).

Na zaproszonych gości czekały materiały konferencyjne (zdjęcie: Michał Bisaga, Inprogress)

Konferencję otworzyli Piotr Hajto, Dyrektor Handlowy Inprogress oraz Anna Rutkowska, Specjalista ds. Obsługi Kluczowych Klientów Inprogress (zdjęcie: Michał Bisaga, Inprogress)

Program konferencji

Po oficjalnym otwarciu konferencji uczestnikom została zaprezentowana gra szkoleniowa Agile Game: Agile Warrior, której głównym celem jest unaocznienie standardów zwinnego zarządzania projektami. Dzięki udziałowi w grze zaproszeni goście mogli lepiej zrozumieć cele stosowania zwinnych metodyk zarządzania, ich technik oraz narzędzi. Uczestnicy konferencji zostali podzieleni na kilka grup, w obrębie których starali się sprawić, by bohater gry szkoleniowej mógł dołączyć do Zakonu Agile, organizacji skupiającej największych bohaterów.

Gra Agile Game: Agile Warrior zdobyła uznanie uczestników konferencji (zdjęcie: Michał Bisaga, Inprogress)

Następnie trenerzy Inprogress – Magdalena Wąsik, Marcin Trendel i Rafał Czarny, zaprezentowali swoje referaty na temat zarządzania projektami:

  • Magdalena WąsikZacznij od „Po co?”
    Wystąpienie dotyczyło zmniejszania ryzyka wystąpienia niewłaściwego rozwiązania oraz wpływu modelowania na uzyskanie dodatkowych korzyści. Nasza trenerka omówiła również rolę Design Thinking i analityki biznesowej w zwinnym zarządzaniu.
  • Marcin TrendelZwinne zarządzanie z sukcesem w warunkach niepewności
    Referat wyjaśnił, dlaczego projekty zarządzane klasycznie często kończą się porażką, podczas gdy te same projekty zarządzane zwinnie osiągały sukces.
  • Rafał CzarnySukces projektu a sukces organizacji
    Nasz trener wyjaśnił, dlaczego sukces projektu nie zawsze jest jednoznaczny z sukcesem organizacji oraz wskazał istotę czynnika ludzkiego w zarządzaniu zmianą.

Magdalena Wąsik (trener Inprogress) tuż przed swoim wystąpieniem (zdjęcie: Michał Bisaga, Inprogress)

Podziękowania

Dziękujemy wszystkim gościom za przyjęcie zaproszenia i uczestnictwo w naszej konferencji – było nam niezmiernie miło gościć Państwa w naszych biurach przy ul. Balickiej w Krakowie. Mamy nadzieję, że program konferencji przypadł Państwu do gustu, a gra szkoleniowa oraz referaty naszych trenerów okażą się przydatne w codziennej pracy zawodowej w Państwa organizacjach.

zespół Inprogress