Co powinieneś wiedzieć przed przystąpieniem do egzaminu ITIL®?

Czym jest ITIL i czy warto go stosować?


Praca z dostawcami IT, czy to z wewnętrznymi działami czy z zewnętrznymi usługodawcami, często jest wymagającym procesem, rodzącym napięcia i nieporozumienia. Może to wynikać na przykład z niezrozumienia lub braku standaryzacji procesów czy niespójnej  terminologii.  Odpowiedzią na te organizacyjne dolegliwości może być zbiór dobrych praktyk zarządzania usługami IT, jakim jest ITIL. Co to jest ITIL i czy warto go stosować?

ITIL (Information Technology Infrastructure Library) to zbiór najlepszych praktyk zarządzania usługami IT, stosowany od 1989 roku. Jest to biblioteka zawierające usystematyzowane podejście do zarządzania usługami IT, sprawdzone i polecane przez największe firmy informatyczne na świecie. Znajomość proponowanego przez ITIL procesowego modelu zarządzania staje się znaczącym elementem poprawiającym jakość funkcjonowania działów i organizacji działających w obszarze IT. ITIL, dzięki zdefiniowanym celom i przejrzystym wskazówkom przebiegu procesów, pozwala na dostarczanie użytkownikom usług informatycznych na najwyższym poziomie, przy jednoczesnym obniżeniu kosztów. Może być stosowany z powodzeniem niezależnie od wielkości organizacji, wykorzystywanych technologii, producentów i dostawców.

Jakie są korzyści ze stosowania ITIL?

Zastanawiając się nad tym, czy warto ITIL zastosować w swojej firmie zwróćmy uwagę na korzyści płynące z jego wykorzystywania:

  • optymalizacja i redukcja kosztów świadczenia usług IT, dzięki podejściu do zarządzania IT jak do biznesu,
  • standaryzacja i zwiększenie przewidywalności usług IT,
  • usprawnienie komunikacji i współpracy na linii Biznes – Klient,
  • większe zaangażowanie IT, dzięki partnerskiemu podejściu,
  • lepsze zarządzanie jakością poprzez ciągłe doskonalenie usług.

Biblioteka ITIL wprowadza wspólny język i słownik pojęć, systematykę procesów IT oraz relacji pomiędzy nimi. Niewątpliwą zaletą ITIL jest możliwość dostosowania założeń metodyki do własnych potrzeb (zgodnie z zasadą “Przyjmij i dopasuj”) oraz zastosowania jej w każdej organizacji, niezależnie od jej wielkości i charakteru działalności – zarówno w biznesie jak i organizacjach non-profit.

Przygotowanie do egzaminu ITIL Foundation


Szkolenia ITIL Fundation

Wybór ścieżki edukacyjnej w obszarze ITIL zależy tylko i wyłącznie od zainteresowanego (lub jego przełożonego ;)). Niezależnie od wyboru ścieżki rozpocząć warto od kursu ITIL Foundation.

Szkolenie ITIL Foundation wprowadza uczestników w najważniejsze założenia ITIL, struktury procesów, pojęcia i zasady funkcjonowania organizacji IT, tworząc fundamenty do efektywnego zarządzania usługami informatycznymi. Kurs dostarcza wiedzy dotyczącej Cyklu Życia Usługi oraz w zakresie procesów, relacji, korzyści i wyzwań w bibliotece dobrych praktyk ITIL. Pozwala na głębsze zrozumienie modelu procesowego, umożliwiającego przekształcenie organizacji w dobrze zarządzaną jednostkę. Zaznajomienie z podstawowymi definicjami i standardowym słownictwem z obszaru tematyki ITIL umożliwia stworzenie platformy porozumienia i znalezienie wspólnego języka w obszarze IT.

Szkolenie występuje w polskiej i angielskiej wersji, co umożliwia zapoznanie się i stosowanie oryginalnej angielskiej terminologii. Materiały ITIL Foundation również dostępne są zarówno w języku polskim, jak i angielskim.

Jak wygląda egzamin ITIL Foundation?

Egzamin ITIL na poziomie Foundation to test składający się z 40 pytań jednokrotnego wyboru. Do zaliczenia egzaminu niezbędne jest uzyskanie minimum 26 punktów, czyli 65% poprawnych odpowiedzi. Czas przewidziany na napisanie egzaminu wynosi 60 minut. Podczas pisania testu ITIL nie można korzystać z jakichkolwiek materiałów pomocniczych.

Jeśli chcesz zdobyć lub poszerzyć swoją wiedzę w obszarze usług IT i skutecznie przygotować się do egzaminu ITIL Foundation skorzystaj ze szkolenia ITIL Foundation. Kliknij tutaj, aby sprawdzić opis i najbliższe terminy szkolenia ITIL Foundation.

Warto pamiętać o tym, że korzystając z doświadczeń ITIL, porównujemy się do najlepszych, ucząc się na sukcesach i porażkach światowych  organizacji. Gotowy zbiór wskazówek, jakie dostarcza biblioteka ITIL pozwala uniknąć błędów już popełnionych przez innych.

Przeczytaj również

Wartość w SCRUM

Przewodnik po Scrumie nie definiuje pojęcia wartości. To czym ona jest? Okazuje się, że odpowiedź wcale nie jest łatwa. Spróbujmy przestudiować dostępne źródła i stworzyć własną definicję!

Uczymy się przez eksperymenty

Warto celebrować eksperymenty, które przyniosły nam nową wiedzę i doświadczenie, nawet jeśli ponieśliśmy porażkę. Nie poddawać się, a sukces pojawi się na horyzoncie. Oczywiście, warto też mieć trochę szczęścia, ale samo szczęście to o wiele za mało!

Otrzymuj informacje o zniżkach i nowościach w Inprogress

Zapisz się do naszego newslettera

Klikając "Zapisz się", udzielasz zgody na przetwarzanie przez INPROGRESS Sp. z o.o., INPROGRESS Szkolenia Sp. z o.o. oraz INPROGRESS Trainings Sp. z o.o., INPROGRESS Skills Sp. z o.o. swojego adresu e-mail w celu przesyłania newslettera.

Pokaż pełną treść klauzuli informacyjnej dotyczącej przetwarzania danych osobowych