Jak stworzyć personę w procesie Design Thinking?

Persona w procesie Design Thinking to realna osoba, która jest potencjalnym użytkownikiem Twojej usługi (klientem Twojej firmy), stanowiącym inspirację w procesie Design Thinking. Personami mogą być nasi stali klienci, osoby o specjalnych potrzebach lub nawet ci, którzy… nie lubią naszych usług lub produktów. W jaki sposób tworzy się personę w procesie Design Thinking?

Badaj i analizuj

Pierwszym krokiem w procesie opracowywania persony są badania. W kontekście biznesowym oznacza to pozyskanie informacji o tym, kim jest Twój klient i jakie są jego nawyki. Możesz tego dokonać na kilka sposobów, korzystając m.in. z mediów społecznościowych czy serwisów udostępniających informacje i statystyki, które mogą być przydatne jako punkt wyjścia do dalszej analizy. Niezawodnym sposobem są również badania ankietowe, pozwalające na wstępne stworzenie profilu persony w oparciu o odpowiedzi aktualnych bądź przyszłych klientów Twojej firmy.

Porozmawiaj z personą

Zaproś personę (albo persony) na spotkanie, podczas którego ją (je) poznasz. Skup się na tych, którzy używają Twoich produktów i usług bardzo często oraz na tych, którzy ich nie używają wcale. Dowiedz się o jej zainteresowaniach, sposobie działania, co lubi i czego nie lubi. Zapytaj ją, co robi w czasie wolnym, albo co wypełnia jej czas, chociaż tego nie chce. Poświęć czas na zrozumienie jej intencji i motywów działania. Nie skupiaj się tylko na zadaniu, przed którym stoisz. Często okazuje się, że jak zaspokoimy potrzeby z zupełnie innych obszarów życia persony niż dotychczas, to podniesiemy zainteresowanie naszym produktem.

Opisz personę

Stwórz jedno- lub dwustronicowy opis persony, który będzie uwzględniał kluczowe informacje z różnych obszarów, m.in. wykształcenia, stylu życia, wartości, celów, potrzeb, pragnień, przyzwyczajeń czy zainteresowań.  Spisz, w formie cytatów, możliwie wszystkie wypowiedzi persony, które są w jakiś sposób interesujące bądź emocjonalne. Użyjesz tego opisu w dalszej pracy z Zespołem Design Thinking, który po zainspirowaniu się personą będzie generował oryginalne, innowacyjne pomysły.

Inspiruj personą

Po przygotowaniu opisu persony, przeprowadź warsztat Design Thinking. Podczas takiego warsztatu przekaż uczestnikom opisy person, z którymi się spotkałeś. Przeprowadź takie aktywności, żeby uczestnicy “weszli w buty” persony: zrozumieli ją najlepiej jak się da. Kolejne etapu procesu Design Thinking będą opierały się właśnie na zainspirowaniu tą personą.

Wyciągaj wnioski i planuj dalsze działania

Pamiętaj, że nie zawsze uda się wymyślić kreatywne / innowacyjne rozwiązanie. Czasami konieczne może się okazać przeprowadzenie wywiadów z nowymi personami i powtórzenie warsztatu Design Thinking. A czasami, dzięki zastosowaniu tego procesu, można podjąć decyzję o uruchomieniu projektu. Nigdy nie zostawiaj wniosków po warsztacie bez analizy i decyzji co dalej, żeby te wnioski nie przepadły.

 

Jeśli jesteście zainteresowani tematyką Design Thinking i chcielibyście się dowiedzieć, jak wdrożyć tę metodę w swojej organizacji, zapraszamy na szkolenie Design Thinking w biznesie.

Źródła:
How to create Personas for Design Thinking?

Materiały szkoleniowe – Design Thinking w biznesie (autorzy: R. Czarny, M. Eromin)