SAFe® Product Owner/Product Manager


To szkolenie możesz zrealizować w ramach Inprogress+. Kliknij i poznaj szczegóły!


 • Każdy uczestnik otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu akredytowanego szkolenia.
 • Po uzyskaniu pozytywnego wyniku na egzaminie, uczestnik otrzymuje również uznany na arenie międzynarodowej certyfikat SAFe® Product Owner/Product Manager.

Szczegóły

 • 2 dni
 • język szkolenia: polski
 • szkolenie akredytowane
 • egzamin (obowiązkowy): 700 zł
 • online lub stacjonarnie

Opis szkolenia

Czym jest SAFe®

Scaled Agile Framework (SAFe®) to metoda zwinnego zarządzania i przepływu pracy, która pomaga organizacjom w skalowaniu praktyk Lean i Agile.

SAFe® Product Owner/Product Manager 6.0

Nasze szkolenie SAFe® Product Owner/Product Manager zgodne z wydaniem 6.0 przybliży Ci metodę SAFe® oraz przygotuje do zarządzania dostarczaniem wartości w przedsiębiorstwach Lean. Podczas szkolenia poznasz czynniki wpływające na efektywną pracę Product Ownera/Product Managera w organizacji. Dodatkowo dowiesz się jak stosować Lean, aby skutecznie planować i wspierać pracę w ramach Sprintów oraz przyrostów programu (PI – Program Increment).

Udział w szkoleniu nie wiąże się z wymaganiami wstępnymi, ale dla Twojego komfortu i maksymalnego skorzystania z kursu zalecamy:

 • udział w kursie Leading SAFe,
 • posiadanie doświadczenia w pracy w środowisku SAFe,
 • posiadanie doświadczenia w pracy z Lean, Agile lub innymi stosownymi metodami.

Jak organizujemy szkolenia?

Szkolenia odbywają się w dwóch formach: stacjonarnej i online (na żywo, w czasie rzeczywistym).

Czas trwania i godziny szkolenia

Szkolenie trwa 2 dni. Standardowe godziny szkolenia: 09-17.

Cel szkolenia

 • przygotowanie do pełnienia roli SAFe® Product Ownera/Product Managera w organizacjach Lean,
 • zdobycie wiedzy na temat Agile Release Train (ART),
 • poznanie kultury DevOps,
 • zdobycie umiejętności z zakresu współpracy z klientami i organizacjami w celu identyfikacji i priorytetyzacji wymagań,
 • przygotowanie do zdobycia pozytywnego wyniku podczas egzaminu SAFe® Product Owner/Product Manager,
 • poznanie najlepszych praktyk Lean i Agile.

Korzyści

 • wzrost efektywności pracy z Klientami i organizacjami,
 • roczny dostęp do platformy SAFe® Studio, w tym dostęp do materiałów i narzędzi ułatwiających codzienną pracę w środowisku zwinnym,
 • dostęp do grupy dla profesjonalistów SAFe® oraz możliwość udziału w wydarzeniach dedykowanych posiadaczom certyfikatu,
 • potwierdzenie wiedzy i umiejętności z zakresu roli Product Ownera / Product Managera w organizacji Lean,
 • liczba PDU: 14.

Grupa docelowa

 • osoby, które chcą zdobyć kwalifikacje SAFe® Product Ownera / Product Managera,
 • Program Managerowie,
 • Scrum Masterzy i Product Ownerzy,
 • Osoby pełniące funkcje zarządcze w organizacji, m.in. dyrektorzy działów, CTO, managerowie,
 • Analitycy biznesowi,
 • Konsultanci i osoby pełniące funkcję Agile Coacha,
 • Osoby chcące rozwijać swoje kompetencje w obszarze Lean, DevOps, SAFe i Scrum oraz wszyscy zainteresowani tą tematyką.

SET

Weź udział w praktycznych warsztatach SET – Skills Expansion Training, które są powiązane z tym szkoleniem:
SET – Mierzenie produktywności zespołu Scrum
SET – Narzędzia Scrum Mastera
SET – Retrospektywa jako narzędzie do rozwoju zespołu
SET – Technika zwinna w wytwarzaniu produktu
SET – Techniki estymowania i rozmiarowania wymagań w projektach
SET – Techniki priorytetyzacji w praktyce
SET – Techniki prezentacji w pracy zdalnej

Certyfikacja

Egzamin SAFe® Product Owner/Product Manager

 • forma: test jednokrotnego wyboru,
 • liczba pytań: 45,
 • próg zaliczenia: 80% (36 na 45 możliwych do zdobycia punktów),
 • język egzaminu: angielski,
 • czas trwania: 90 minut,
 • format: online, bez zewnętrznego nadzoru,
 • egzamin odbywa się na platformie SAFe® Studio,
 • brak możliwości korzystania z pomocy dydaktycznych i pomocy z zewnątrz,
 • w przypadku uzyskania negatywnego wyniku na egzaminie uczestnik może skorzystać z opcji powtórki. Drugie podejście do egzaminu jest możliwe zaraz po zakończeniu pierwszego, trzecie – po 10 dniach, a czwarte – po 30 dniach. Każda kolejna próba jest dodatkowo płatna.

Program szkolenia

 • Wprowadzenie do Scrum w modelu SAFe
 • Rola Product Ownera/Product Managera w modelu SAFe
 • Przygotowanie do planowania PI (Planning Interval)
 • Prowadzenie planowania PI (Planning Interval)
 • Realizacja iteracji
 • Realizacja PI (Planning Interval)
 • Uzyskanie certyfikatu SAFe® Product Owner/Product Manager

 

Ważne
Ścieżka certyfikacyjna SAFe nie narzuca kursantowi konkretnej drogi rozwoju – uczestnicy mogą więc brać udział w tych szkoleniach, które ich interesują, bez konieczności ukończenia szkoleń wstępnych. Warto jednak wiedzieć, że taki system zakłada, iż pierwsze dwie do czterech godzin każdego szkolenia mają charakter wprowadzający (w zależności od szkolenia), którego celem jest uwspólnianie wiedzy uczestników. Oznacza to, że biorąc udział w kolejnym szkoleniu ze ścieżki SAFe, uczestnik po raz kolejny zostanie zapoznany z tą samą częścią wprowadzającą. Praktyka ta jest wspólna dla wszystkich organizacji szkolących z SAFe.


Dodatki

Uwaga! W przypadku finansowania usługi edukacyjnej w minimum 70% ze środków publicznych kwota netto jest równa kwocie brutto (VAT ZW).
Poniższe informacje i wyliczenia nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego, mają jedynie charakter poglądowy, a szczegółowe informacje dot szkolenia/usługi kalkulowane i podawane są przy składaniu zamówienia.

Obowiązkowe (zgodnie z wymaganiami Akredytora):