SAFe® Product Owner/Product Manager


To szkolenie możesz zrealizować w ramach Inprogress Plus – dowiedz się więcej.


 • Każdy uczestnik otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu akredytowanego szkolenia.
 • Po uzyskaniu pozytywnego wyniku na egzaminie, uczestnik otrzymuje również uznany na arenie międzynarodowej certyfikat SAFe® Product Owner/Product Manager.

Szczegóły

 • 2 dni
 • język szkolenia: polski
 • szkolenie akredytowane
 • egzamin (obowiązkowy): 700 zł
 • online lub stacjonarnie

Opis szkolenia

Czym jest SAFe®

Scaled Agile Framework (SAFe®) to metoda zwinnego zarządzania i przepływu pracy, która pomaga organizacjom w skalowaniu praktyk Lean i Agile.

SAFe® Product Owner/Product Manager 6.0

Nasze szkolenie SAFe® Product Owner/Product Manager zgodne z wydaniem 6.0 przybliży Ci metodę SAFe® oraz przygotuje do zarządzania dostarczaniem wartości w przedsiębiorstwach Lean. Podczas szkolenia poznasz czynniki wpływające na efektywną pracę Product Ownera/Product Managera w organizacji. Dodatkowo dowiesz się jak stosować Lean, aby skutecznie planować i wspierać pracę w ramach Sprintów oraz przyrostów programu (PI – Program Increment).

Udział w szkoleniu nie wiąże się z wymaganiami wstępnymi, ale dla Twojego komfortu i maksymalnego skorzystania z kursu zalecamy:

 • udział w kursie Leading SAFe,
 • posiadanie doświadczenia w pracy w środowisku SAFe,
 • posiadanie doświadczenia w pracy z Lean, Agile lub innymi stosownymi metodami.

Jak organizujemy szkolenia?

Szkolenia odbywają się w dwóch formach: stacjonarnej i online (na żywo, w czasie rzeczywistym).

Cel szkolenia

 • Przygotowanie do pełnienia roli SAFe® Product Ownera/Product Managera w organizacjach Lean,
 • Zdobycie wiedzy na temat Agile Release Train (ART),
 • Poznanie kultury DevOps,
 • Zdobycie umiejętności z zakresu współpracy z klientami i organizacjami w celu identyfikacji i priorytetyzacji wymagań,
 • Przygotowanie do zdobycia pozytywnego wyniku podczas egzaminu SAFe® Product Owner/Product Manager,
 • Poznanie najlepszych praktyk Lean i Agile.

Korzyści

 • Wzrost efektywności pracy z Klientami i organizacjami,
 • Roczny dostęp do platformy SAFe® Studio, w tym dostęp do materiałów i narzędzi ułatwiających codzienną pracę w środowisku zwinnym,
 • Dostęp do grupy dla profesjonalistów SAFe® oraz możliwość udziału w wydarzeniach dedykowanych posiadaczom certyfikatu,
 • Potwierdzenie wiedzy i umiejętności z zakresu roli Product Ownera / Product Managera w organizacji Lean.

Grupa docelowa

 • osoby, które chcą zdobyć kwalifikacje SAFe® Product Ownera / Product Managera,
 • Program Managerowie,
 • Scrum Masterzy i Product Ownerzy,
 • Osoby pełniące funkcje zarządcze w organizacji, m.in. dyrektorzy działów, CTO, managerowie,
 • Analitycy biznesowi,
 • Konsultanci i osoby pełniące funkcję Agile Coacha,
 • Osoby chcące rozwijać swoje kompetencje w obszarze Lean, DevOps, SAFe i Scrum oraz wszyscy zainteresowani tą tematyką.

Certyfikacja

Egzamin SAFe® Product Owner/Product Manager

 • forma: test jednokrotnego wyboru,
 • liczba pytań: 45,
 • próg zaliczenia: 80% (36 na 45 możliwych do zdobycia punktów),
 • język egzaminu: angielski,
 • czas trwania: 90 minut,
 • format: online, bez zewnętrznego nadzoru,
 • egzamin odbywa się na platformie SAFe® Studio,
 • brak możliwości korzystania z pomocy dydaktycznych i pomocy z zewnątrz,
 • w przypadku uzyskania negatywnego wyniku na egzaminie uczestnik może skorzystać z opcji powtórki. Drugie podejście do egzaminu jest możliwe zaraz po zakończeniu pierwszego, trzecie – po 10 dniach, a czwarte – po 30 dniach. Każda kolejna próba jest dodatkowo płatna.