SAFe® Product Owner/Product Manager


To szkolenie możesz zrealizować w ramach Inprogress Plus – dowiedz się więcej.


 • Każdy uczestnik otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu akredytowanego szkolenia.
 • Po uzyskaniu pozytywnego wyniku na egzaminie, uczestnik otrzymuje również uznany na arenie międzynarodowej certyfikat SAFe® Product Owner/Product Manager.

Szczegóły

 • 2 dni
 • język szkolenia: polski
 • szkolenie akredytowane
 • egzamin (obowiązkowy): 700 zł
 • online lub stacjonarnie

Opis szkolenia

Szkolenie SAFe Product Owner / Product Manager przygotowuje do zarządzania dostarczaniem wartości w przedsiębiorstwach Lean. Uczestnicy poznają czynniki wpływające na efektywną pracę Product Ownera / Product Managera w organizacji. Dodatkowo dowiedzą się, jak stosować Lean, aby skutecznie planować i wykonywać iteracje i przyrosty programu.

Udział w szkoleniu nie wiąże się z wymaganiami wstępnymi. Jednakże następujące wymagania są rekomendowane:

 • uczestnictwo w kursie Leading SAFE,
 • doświadczenie w pracy w środowisku SAFe,
 • doświadczenie w pracy z Lean, Agile lub innymi stosownymi metodami.

Jak organizujemy szkolenia?

Szkolenia odbywają się w dwóch formach: stacjonarnej i online (na żywo, w czasie rzeczywistym).

Cel szkolenia

 • Przygotowanie do pełnienia roli Product Ownera / Product Managera w organizacjach Lean,
 • Zdobycie wiedzy na temat Agile Release Train (ART),
 • Poznanie kultury DevOps,
 • Zdobycie umiejętności z zakresu współpracy z klientami i organizacjami w celu identyfikacji i priorytetyzacji wymagań,
 • Przygotowanie do zdobycia pozytywnego wyniku podczas egzaminu SAFe® Product Owner/Product Manager Exam.
 • Poznanie najlepszych praktyk Lean i Agile.

Korzyści

 • Wzrost efektywności pracy z klientami i organizacjami.
 • Roczny dostęp do platformy SAFe Community Platform., w tym dostęp do materiałów i narzędzi ułatwiających codzienną pracę w środowisku zwinnym,Dostęp do grupy dla profesjonalistów SAFe oraz możliwość udziału w wydarzeniach dedykowanych posiadaczom certyfikatu.
 • Potwierdzenie wiedzy i umiejętności z zakresu roli Product Ownera / Product Managera w organizacji Lean. Uczestnik otrzymuje od Inprogress zaświadczenie o udziale w akredytowanym szkoleniu, a w przypadku uzyskania pozytywnego wyniku na egzaminie – certyfikat Certified SAFe® Product Owner/Product Manager.

Grupa docelowa

 • Program i Project Managerowie,
 • Scrum Masterzy i Product Ownerzy,
 • Osoby pełniące funkcje zarządcze w organizacji, m.in. dyrektorzy działów, CTO, managerowie,
 • Analitycy biznesowi,
 • Konsultanci i osoby pełniące funkcję Agile Coacha,
 • Osoby chcące rozwijać swoje kompetencje w obszarze Lean, DevOps, SAFe i Scrum oraz wszyscy zainteresowani tą tematyką.

Certyfikacja

 • Test wielokrotnego wyboru składający się z 45 pytań.
 • Próg zaliczenia: 77% (35 na 45 możliwych do zdobycia punktów).
 • Język egzaminu: angielski.
 • Czas trwania: 90 minut.
 • Format: online. Egzamin odbywa się na platformie SAFe Community Platform.
 • Brak możliwości korzystania z pomocy dydaktycznych i pomocy z zewnątrz.

W przypadku uzyskania negatywnego wyniku na egzaminie uczestnik może skorzystać z opcji powtórkowej. Drugie podejście do egzaminu jest możliwe zaraz po zakończeniu pierwszego, trzecie – po 10 dniach, a czwarte – po 30 dniach. Każda kolejna próba jest dodatkowo płatna.

Program szkolenia

Pobierz szczegółowy plan szkolenia
 • Wprowadzenie do SAFe i rola PO/PM w organizacji działającej SAFe.
 • Pryncypia i wartości Lean-Agile.
 • Współpraca ze zwinnymi zespołami i wspieranie dostarczania wartości przez PO/PM.
 • Ciągłe dostarczanie wartości.
 • Rola i odpowiedzialności PO/PM.
 • Zorientowanie na potrzeby klienta i wykorzystanie Design Thinking.
 • Myślenie Lean – pisanie rejestru produktu (user stories, features, epics) w SAFe.
 • Współpraca i wspieranie Lean Portfolio Management.