AgilePM® Foundation
(z grą szkoleniową)

W trakcie szkolenia uczestnicy zapoznają się z najważniejszymi założeniami metodyki AgilePM, strukturą procesu, pojęciami. Poznają wszystkie role, produkty i techniki metodyki oraz przyswoją wiedzę z zakresu pryncypiów AgilePM. Poznają obowiązki oraz produkty rekomendowane przez DSDM®.

Szkolenie wskazuje krytyczne czynniki sukcesu, o których należy pamiętać, decydując się na zwinne zarządzanie.
Podczas szkolenia AgilePM Foundation stosujemy grę szkoleniową Agile Game: Agile Warrior, która pomaga uczestnikom zrozumieć podstawowe paradygmaty zwinnych metodyk zarządzania projektami. Przeczytaj więcej o grze klikając tu.

Każdy uczestnik po kursie otrzymuje od Inprogress certyfikat ukończenia akredytowanego szkolenia.

 

Terminy szkoleń

Cena regularna szkolenia:

1150 zł 

Egzamin:

700 zł

Podręcznik:

170 zł

Cel szkolenia

Cel szkolenia

 • Poznanie cyklu życia projektu prowadzonego zgodnie z AgilePM.
 • Poznanie różnic w podejściach zwinnych i podejściach klasycznych.
 • Przygotowanie do oficjalnego, akredytowanego egzaminu AgilePM Foundation.
Czas trwania

Czas trwania

Szkolenie na poziomie Foundation trwa 2 dni i obejmuje zajęcia w formie wykładów oraz ćwiczeń praktycznych.  Drugiego dnia szkolenia, po zakończeniu części teoretycznej, odbywa się egzamin certyfikujący.

Grupa docelowa

Grupa docelowa

 • Kierownicy projektów,
 • Przedstawiciele działów biznesowych,
 • Kadra zarządzająca projektami,
 • Kierownicy zespołów projektowych,
 • Kierownicy zespołów wytwórczych/ kierownicy zespołów,
 • Kadra zarządzająca i pracownicy firm usługowych z sektora IT,
 • Wszyscy zainteresowani poznaniem różnic między PRINCE2® a AgilePM®,
 • Wszyscy zainteresowani uzyskaniem certyfikatu AgilePM® Foundation.
 • Liczba PDU: 14
Języki

Języki

Język szkolenia:

 • Językiem szkolenia jest język polski

Język materiałów:

 • Polski
 • Materiały dostępne są także w języku angielskim.

Jeśli chcecie Państwo otrzymać materiały w innym języku niż polski, prosimy o kontakt lub wpisanie uwagi w formularzu zgłoszeniowym.

Korzyści ze szkolenia

Korzyści ze szkolenia

 • Zdobycie wiedzy na temat procesów, produktów, ról, korzyści i wyzwań w metodyce AgilePM®.
 • Nabycie wiedzy, którą z łatwością można zastosować do zróżnicowanych projektów.
 • Umiejętność budowania prawidłowej komunikacji pomiędzy organizacją zamawiającą projekt, a zespołem projektowym.
 • Oszczędność czasu, spowodowana nabyciem umiejętności, która umożliwia przejrzyste zarządzanie projektami.
Egzamin i certyfikacja

Egzamin i certyfikacja

Egzamin AgilePM® Foundation:

 • Test jednokrotnego wyboru, składający się z 50 pytań,
 • do zdania egzaminu wymagane jest uzyskanie 50%, czyli co najmniej 25 punktów,
 • egzamin trwa 40 minut,
 • język polski lub angielski,

Uczestnik, który na egzaminie zdobył niezbędną do uzyskania zaliczenia liczbę punktów otrzymuje międzynarodowy certyfikat w formie papierowej.

Certyfikat AgilePM® Foundation ważny jest bezterminowo.

 

Osoby, które uzyskały certyfikat AgilePM po 1 maja 2017 roku mają możliwość skorzystania z rocznego bezpłatnego członkostwa w Agile Business Consortium.

 Korzyści z członkostwa w Agile Business Consortium to m.in.:

 •       Przynależność do czołowej organizacji rozwijającej Agile
 •       Dostęp do webinarów on-line
 •       20% zniżki na wszystkie produkty w sklepie internetowym Agile Business Consortium
 •       Dostęp do treści przeznaczonych tylko dla członków Agile Business Consortium

 *Oferta dotyczy wyłącznie nowych członków konsorcjum.

Kliknij tutaj, aby przeczytać więcej o korzyściach z członkostwa w Agile Business Consortium.

Program szkolenia

Pobierz wersję PDF
 • Gra Agile Game: Agile Game: Agile Warrior
 • Co to jest Agile? Dlaczego używać DSDM®?
 • Filozofia, pryncypia i zmienne projektowe
 • Przygotowanie do sukcesu
 • Proces DSDM
 • Ludzie – role i odpowiedzialności w DSDM
 • Produkty DSDM
 • Kluczowe praktyki DSDM
 • Planowanie i kontrola
 • Wskazówki dla osób przystępujących do egzaminu AgilePM Foundation
 • Egzamin AgilePM Foundation

Najbliższe terminy szkoleń otwartych

Sprawdź terminarz

27.01 - 28.01.2018

 • Kraków
 • Szkolenie akredytowane
 • Szkolenie weekendowe

od 1150 zł

kup zarezerwuj

30.01 - 31.01.2018

 • Warszawa
 • Szkolenie akredytowane

od 1150 zł

kup zarezerwuj

30.01 - 31.01.2018

 • Wrocław
 • Szkolenie akredytowane

od 1150 zł

kup zarezerwuj

30.01 - 31.01.2018

 • Katowice
 • Szkolenie akredytowane

od 1150 zł

kup zarezerwuj

06.02 - 07.02.2018

 • Kraków
 • Szkolenie akredytowane

od 1150 zł

kup zarezerwuj

06.02 - 07.02.2018

 • Poznań
 • Szkolenie akredytowane

od 1150 zł

kup zarezerwuj

13.02 - 14.02.2018

 • Katowice
 • Szkolenie akredytowane

od 1150 zł

kup zarezerwuj

13.02 - 14.02.2018

 • Gdańsk
 • Szkolenie akredytowane

od 1150 zł

kup zarezerwuj

27.02 - 28.02.2018

 • Warszawa
 • Szkolenie akredytowane

od 1150 zł

kup zarezerwuj

27.02 - 28.02.2018

 • Wrocław
 • Szkolenie akredytowane

od 1150 zł

kup zarezerwuj

06.03 - 07.03.2018

 • Kraków
 • Szkolenie akredytowane

od 1150 zł

kup zarezerwuj

06.03 - 07.03.2018

 • Poznań
 • Szkolenie akredytowane

od 1150 zł

kup zarezerwuj

10.03 - 11.03.2018

 • Warszawa
 • Szkolenie akredytowane
 • Szkolenie weekendowe

od 1150 zł

kup zarezerwuj

13.03 - 14.03.2018

 • Katowice
 • Szkolenie akredytowane

od 1150 zł

kup zarezerwuj

13.03 - 14.03.2018

 • Gdańsk
 • Szkolenie akredytowane

od 1150 zł

kup zarezerwuj

24.03 - 25.03.2018

 • Kraków
 • Szkolenie akredytowane
 • Szkolenie weekendowe

od 1150 zł

kup zarezerwuj

27.03 - 28.03.2018

 • Warszawa
 • Szkolenie akredytowane

od 1150 zł

kup zarezerwuj

27.03 - 28.03.2018

 • Wrocław
 • Szkolenie akredytowane

od 1150 zł

kup zarezerwuj

07.04 - 08.04.2018

 • Warszawa
 • Szkolenie akredytowane
 • Szkolenie weekendowe

od 1150 zł

kup zarezerwuj

10.04 - 11.04.2018

 • Kraków
 • Szkolenie akredytowane

od 1150 zł

kup zarezerwuj

10.04 - 11.04.2018

 • Poznań
 • Szkolenie akredytowane

od 1150 zł

kup zarezerwuj

17.04 - 18.04.2018

 • Katowice
 • Szkolenie akredytowane

od 1150 zł

kup zarezerwuj

17.04 - 18.04.2018

 • Gdańsk
 • Szkolenie akredytowane

od 1150 zł

kup zarezerwuj

21.04 - 22.04.2018

 • Kraków
 • Szkolenie akredytowane
 • Szkolenie weekendowe

od 1150 zł

kup zarezerwuj

24.04 - 25.04.2018

 • Warszawa
 • Szkolenie akredytowane

od 1150 zł

kup zarezerwuj

24.04 - 25.04.2018

 • Wrocław
 • Szkolenie akredytowane

od 1150 zł

kup zarezerwuj

08.05 - 09.05.2018

 • Kraków
 • Szkolenie akredytowane

od 1150 zł

kup zarezerwuj

08.05 - 09.05.2018

 • Poznań
 • Szkolenie akredytowane

od 1150 zł

kup zarezerwuj

12.05 - 13.05.2018

 • Warszawa
 • Szkolenie akredytowane
 • Szkolenie weekendowe

od 1150 zł

kup zarezerwuj

15.05 - 16.05.2018

 • Katowice
 • Szkolenie akredytowane

od 1150 zł

kup zarezerwuj

15.05 - 16.05.2018

 • Gdańsk
 • Szkolenie akredytowane

od 1150 zł

kup zarezerwuj

19.05 - 20.05.2018

 • Kraków
 • Szkolenie akredytowane
 • Szkolenie weekendowe

od 1150 zł

kup zarezerwuj

22.05 - 23.05.2018

 • Warszawa
 • Szkolenie akredytowane

od 1150 zł

kup zarezerwuj

22.05 - 23.05.2018

 • Wrocław
 • Szkolenie akredytowane

od 1150 zł

kup zarezerwuj

05.06 - 06.06.2018

 • Kraków
 • Szkolenie akredytowane

od 1150 zł

kup zarezerwuj

05.06 - 06.06.2018

 • Poznań
 • Szkolenie akredytowane

od 1150 zł

kup zarezerwuj

09.06 - 10.06.2018

 • Warszawa
 • Szkolenie akredytowane
 • Szkolenie weekendowe

od 1150 zł

kup zarezerwuj

12.06 - 13.06.2018

 • Katowice
 • Szkolenie akredytowane

od 1150 zł

kup zarezerwuj

12.06 - 13.06.2018

 • Gdańsk
 • Szkolenie akredytowane

od 1150 zł

kup zarezerwuj

19.06 - 20.06.2018

 • Warszawa
 • Szkolenie akredytowane

od 1150 zł

kup zarezerwuj

19.06 - 20.06.2018

 • Wrocław
 • Szkolenie akredytowane

od 1150 zł

kup zarezerwuj

23.06 - 24.06.2018

 • Kraków
 • Szkolenie akredytowane
 • Szkolenie weekendowe

od 1150 zł

kup zarezerwuj

03.07 - 04.07.2018

 • Kraków
 • Szkolenie akredytowane

od 1150 zł

kup zarezerwuj

03.07 - 04.07.2018

 • Poznań
 • Szkolenie akredytowane

od 1150 zł

kup zarezerwuj

07.07 - 08.07.2018

 • Warszawa
 • Szkolenie akredytowane
 • Szkolenie weekendowe

od 1150 zł

kup zarezerwuj

10.07 - 11.07.2018

 • Katowice
 • Szkolenie akredytowane

od 1150 zł

kup zarezerwuj

10.07 - 11.07.2018

 • Gdańsk
 • Szkolenie akredytowane

od 1150 zł

kup zarezerwuj

17.07 - 18.07.2018

 • Warszawa
 • Szkolenie akredytowane

od 1150 zł

kup zarezerwuj

17.07 - 18.07.2018

 • Wrocław
 • Szkolenie akredytowane

od 1150 zł

kup zarezerwuj

28.07 - 29.07.2018

 • Kraków
 • Szkolenie akredytowane
 • Szkolenie weekendowe

od 1150 zł

kup zarezerwuj

04.08 - 05.08.2018

 • Warszawa
 • Szkolenie akredytowane
 • Szkolenie weekendowe

od 1150 zł

kup zarezerwuj

07.08 - 08.08.2018

 • Kraków
 • Szkolenie akredytowane

od 1150 zł

kup zarezerwuj

07.08 - 08.08.2018

 • Poznań
 • Szkolenie akredytowane

od 1150 zł

kup zarezerwuj

21.08 - 22.08.2018

 • Katowice
 • Szkolenie akredytowane

od 1150 zł

kup zarezerwuj

21.08 - 22.08.2018

 • Gdańsk
 • Szkolenie akredytowane

od 1150 zł

kup zarezerwuj

25.08 - 26.08.2018

 • Kraków
 • Szkolenie akredytowane
 • Szkolenie weekendowe

od 1150 zł

kup zarezerwuj

28.08 - 29.08.2018

 • Warszawa
 • Szkolenie akredytowane

od 1150 zł

kup zarezerwuj

28.08 - 29.08.2018

 • Wrocław
 • Szkolenie akredytowane

od 1150 zł

kup zarezerwuj

01.09 - 02.09.2018

 • Warszawa
 • Szkolenie akredytowane
 • Szkolenie weekendowe

od 1150 zł

kup zarezerwuj

04.09 - 05.09.2018

 • Kraków
 • Szkolenie akredytowane

od 1150 zł

kup zarezerwuj

04.09 - 05.09.2018

 • Poznań
 • Szkolenie akredytowane

od 1150 zł

kup zarezerwuj

11.09 - 12.09.2018

 • Katowice
 • Szkolenie akredytowane

od 1150 zł

kup zarezerwuj

11.09 - 12.09.2018

 • Gdańsk
 • Szkolenie akredytowane

od 1150 zł

kup zarezerwuj

18.09 - 19.09.2018

 • Warszawa
 • Szkolenie akredytowane

od 1150 zł

kup zarezerwuj

18.09 - 19.09.2018

 • Wrocław
 • Szkolenie akredytowane

od 1150 zł

kup zarezerwuj

29.09 - 30.09.2018

 • Kraków
 • Szkolenie akredytowane
 • Szkolenie weekendowe

od 1150 zł

kup zarezerwuj

02.10 - 03.10.2018

 • Kraków
 • Szkolenie akredytowane

od 1150 zł

kup zarezerwuj

02.10 - 03.10.2018

 • Poznań
 • Szkolenie akredytowane

od 1150 zł

kup zarezerwuj

06.10 - 07.10.2018

 • Warszawa
 • Szkolenie akredytowane
 • Szkolenie weekendowe

od 1150 zł

kup zarezerwuj

16.10 - 17.10.2018

 • Katowice
 • Szkolenie akredytowane

od 1150 zł

kup zarezerwuj

16.10 - 17.10.2018

 • Gdańsk
 • Szkolenie akredytowane

od 1150 zł

kup zarezerwuj

23.10 - 24.10.2018

 • Warszawa
 • Szkolenie akredytowane

od 1150 zł

kup zarezerwuj

23.10 - 24.10.2018

 • Wrocław
 • Szkolenie akredytowane

od 1150 zł

kup zarezerwuj

27.10 - 28.10.2018

 • Kraków
 • Szkolenie akredytowane
 • Szkolenie weekendowe

od 1150 zł

kup zarezerwuj

06.11 - 07.11.2018

 • Kraków
 • Szkolenie akredytowane

od 1150 zł

kup zarezerwuj

06.11 - 07.11.2018

 • Poznań
 • Szkolenie akredytowane

od 1150 zł

kup zarezerwuj

17.11 - 18.11.2018

 • Warszawa
 • Szkolenie akredytowane
 • Szkolenie weekendowe

od 1150 zł

kup zarezerwuj

20.11 - 21.11.2018

 • Katowice
 • Szkolenie akredytowane

od 1150 zł

kup zarezerwuj

20.11 - 21.11.2018

 • Gdańsk
 • Szkolenie akredytowane

od 1150 zł

kup zarezerwuj

24.11 - 25.11.2018

 • Kraków
 • Szkolenie akredytowane
 • Szkolenie weekendowe

od 1150 zł

kup zarezerwuj

27.11 - 28.11.2018

 • Warszawa
 • Szkolenie akredytowane

od 1150 zł

kup zarezerwuj

27.11 - 28.11.2018

 • Wrocław
 • Szkolenie akredytowane

od 1150 zł

kup zarezerwuj

01.12 - 02.12.2018

 • Warszawa
 • Szkolenie akredytowane
 • Szkolenie weekendowe

od 1150 zł

kup zarezerwuj

04.12 - 05.12.2018

 • Kraków
 • Szkolenie akredytowane

od 1150 zł

kup zarezerwuj

04.12 - 05.12.2018

 • Poznań
 • Szkolenie akredytowane

od 1150 zł

kup zarezerwuj

11.12 - 12.12.2018

 • Katowice
 • Szkolenie akredytowane

od 1150 zł

kup zarezerwuj

11.12 - 12.12.2018

 • Gdańsk
 • Szkolenie akredytowane

od 1150 zł

kup zarezerwuj

15.12 - 16.12.2018

 • Kraków
 • Szkolenie akredytowane
 • Szkolenie weekendowe

od 1150 zł

kup zarezerwuj

18.12 - 19.12.2018

 • Warszawa
 • Szkolenie akredytowane

od 1150 zł

kup zarezerwuj

18.12 - 19.12.2018

 • Wrocław
 • Szkolenie akredytowane

od 1150 zł

kup zarezerwuj

Szkolenia w formie E-learningu

Z myślą o osobach, które preferują indywidualny tok nauki w formie zdalnego nauczania opracowaliśmy ofertę najpopularniejszych szkoleń z zakresu zarządzania projektami w postaci kursów e-learningowych.

Zdalna forma szkoleń pozwala na elastyczne dostosowanie intensywności i tempa nauki do indywidualnych preferencji. Na całokształt kursu składają się filmy omawiające poszczególne zagadnienia szkolenia oraz praca własna z treściami uzupełniającymi.

Zobacz e-learning

Masz pytania doszkoleń otwartych?

Anna Bidas

Anna Bidas

Specjalista ds. Obsługi Klienta

+48 123 579 579
+48 607 033 783

Chcesz porozmawiać oszkoleniu zamkniętym?

Piotr Hajto

Piotr Hajto

Dyrektor Handlowy

+48 607 327 302

Bądźmy w kontakcie

Newsletter

Chcesz dostawać informacje o zniżkach i nowościach Inprogress? Zostaw nam swój e-mail i bądź na bieżąco.

x

Zarezerwuj miejsce na szkoleniu