Modelowanie Procesów Biznesowych

Celem warsztatu jest przedstawienie technik i narzędzi na rzecz podnoszenia jakości procesów biznesowych wynikających z aktualnych i przyszłych potrzeb Klientów.

Szkolenie zostało tak zaprojektowane, aby przy wykorzystaniu metodyki Six-Sigma uczestnicy po szkoleniu byli w stanie na bazie uzyskanych informacji i wskazówek od Klientów, płynących z otoczenia zewnętrznego i procesów biznesowych wykorzystać wiedzę do wdrożenia zmian transformacyjnych zwiększając przewagę konkurencyjną na tak dynamicznie zmieniającym się rynku usług i produktów.

Ten wysoce interdyscyplinarny kurs daje pracownikom możliwość przeprowadzenia wszystkich pięciu etapów projektu doskonalenia procesów: definicji, pomiaru, analizy, wdrożenia i sterowania, które opracowano na podstawie wiodących branżowych modeli doskonalenia procesów. Wysiłki podejmowane w ramach projektu bądź programu Six-Sigma skupiają się na ciągłym usprawnieniu procesów, w celu zapewnienia całkowitego zaspokojenia wymagań Klienta.

Cykl DMAIC jest metodyką optymalizacji procesów, umożliwiającą obiektywne spojrzenie na problem i zrozumienie – poprzez zastosowanie analizy bazującej na faktach – co należy zrobić żeby takie usprawnienie stało się faktem.

Podczas kursu uczestnicy będą mieli okazję sprawdzenia praktyce sposobów rozpoznawania i hierarchizacji procesów  wymagających doskonalenia, w tym obsługi Klienta oraz tworzenia dokumentów niezbędnych podczas komunikowania tych zmian pozostałej części organizacji. Poznają techniki tworzenia map  stanu istniejącego i stanu docelowego procesu oraz przeprowadzą analizę interesariuszy. Na koniec, rozwiną kompetencje niezbędne do tworzenia wzorców oraz metod pomiaru nowych procesów.

Korzyści ze szkolenia:

Po szkoleniu uczestnik będzie wiedział:

 • w jaki sposób wykorzystywać narzędzia do optymalizacji procesów biznesowych,
 • jak definiować i analizować kluczowe mierniki procesów biznesowych (KPI),
 • jak wdrażać projekty i świadomie zarządzać zmianą organizacyjną,
 • w jaki sposób identyfikować i modelować procesy biznesowe,
 • kiedy wykorzystać głos Klienta do usprawniania procesów i projektowania nowych produktów bankowych.

Po szkoleniu uczestnik będzie potrafił:

 • wykorzystać zdobytą wiedzę do zarządzania zmianą procesów biznesowych i wzrostu satysfakcji Klientów,
 • identyfikować potrzeby Klientów w zakresie jakości produktów i usług,
 • opracować kompleksowy program poprawy jakości procesów obsługi Klienta i dostarczania nowych produktów bankowych,
 • definiować i analizować kluczowe mierniki procesów (KPI),
 • modelować procesy biznesowe i inicjować działania korygujące.

Grupa docelowa:

Szkolenie przeznaczone jest dla:

 • kierowników, osób odpowiedzialnych za procesy organizacji,
 • kierowników funkcyjnych,
 • kierowników projektów wdrożeniowych, polegających na uruchomieniu zarządzania procesami biznesowymi w organizacji,
 • pracowników firm, które wdrażają lub już wdrożyły koncepcję zarządzania projektami,
 • wszystkich tych, którzy chcieliby lepiej poznać tematykę procesów biznesowych.

Program szkolenia:

 • Wprowadzenie do zarządzania procesem ciągłego doskonalenia.
 • Kluczowe terminy i pojęcia zarządzania modelowaniem procesów.
 • Wykorzystanie głosu Klienta (VoC) na rzecz wzrostu jakości usług.
 • Modelowanie i optymalizacja procesów biznesowych – Six-Sigma (cykl DMAIC).
 • Etap Definiowania (D)
 • Etap Pomiaru (M)
 • Etap Analizy (A)
 • Etap Usprawnień (I)
 • Etap Sterowania (C)