PRINCE2 Professional w INPROGRESS!

Certyfikacja PRINCE2 Professional jest kolejnym krokiem po uzyskaniu certyfikatu PRINCE2 Practitioner skierowanym dla osób pragnących potwierdzić swoją wiedzę i doświadczenie z zakresu metodyki PRINCE2. Ten poziom kształcenia w formie  kilkudniowego assesmentu sprawdza umiejętności w zarządzaniu projektem PRINCE2 na wszystkich etapach cyklu życia projektu.

W celu uzyskania certyfikatu PRINCE2 Professional należy:

  • Posiadać certyfikat PRINCE2 Practitioner
  • Odbyć 2,5 dniową ocenę zintegrowaną (Assessment Centre) polegającą na uczestnictwie w zajęciach oraz ćwiczeniach zespołowych, które mają na celu opracowanie studium przypadku fikcyjnego projektu.

W Assessment Centre bierze udział od 6 do 12 uczestników, których pracę analizuje przynajmniej 2 zatwierdzonych oceniających oraz moderator. Kandydaci są obserwowani podczas dyskutowania oraz rozwiązywania problemów związanych z projektem oraz oceniani podczas indywidualnej rozmowy z moderatorem pod kontem 19 indywidulanych kryteriów wydajności.

Pierwszy Assessment Centre z zakresu PRINCE2 Professional firma INPROGRESS planuje przeprowadzić w pierwszej połowie października. Wszystkich zainteresowanych zachęcamy do śledzenia harmonogramu.

Otrzymuj informacje o zniżkach i nowościach w Inprogress

Zapisz się do naszego newslettera

Klikając "Zapisz się", udzielasz zgody na przetwarzanie przez INPROGRESS Sp. z o.o., INPROGRESS Szkolenia Sp. z o.o. oraz INPROGRESS Trainings Sp. z o.o., INPROGRESS Skills Sp. z o.o. swojego adresu e-mail w celu przesyłania newslettera.

Pokaż pełną treść klauzuli informacyjnej dotyczącej przetwarzania danych osobowych