Praxis Framework – kilka słów o nowej metodyce

W dzisiejszym dynamicznym i złożonym środowisku biznesowym organizacje z różnych branż stale poszukują skutecznych sposobów zarządzania swoimi projektami i programami.

W tym celu stworzono Praxis Framework – reprezentujący holistyczne podejście do zarządzania projektami i programami, które dostarcza kompleksowego zestawu narzędzi, technik i procesów w celu osiągnięcia sukcesu.

Czym jest Praxis Framework, komu może przynieść korzyści oraz jak można go wykorzystać w pracy?


Czym jest Praxis Framework?

Praxis Framework to konstrukcja integrująca koncepcje, które możemy odnaleźć w różnych metodykach i podejściach do zarządzania projektami i programami, takich jak np. PRINCE2®, MSP® (Managing Successful Programmes), PMBOK czy APM Body of Knowledge.

Jego celem jest dostarczenie organizacjom wspólnego języka i struktury do efektywnego zarządzania projektami i programami. Przy czym to wszystko ujęte jest w jednolitej konstrukcji. W skrócie: wystarczy poznać Praxis Framework, aby skutecznie zarządzać projektami lub programami, bez konieczności zapoznawania się z osobnymi podejściami do zarządzania projektami i programami, np. PRINCE2 i MSP. Zamiast uczyć się dwóch osobnych metodyk z osobnymi zestawami pojęć, mamy „wszystko w jednym”.

Elementy metodyki

Framework składa się z czterech elementów: wiedzy, metody, kompetencji i zdolności.

  • WIEDZA – definiuje zasady, tematy i procesy zarządzania projektami i programami.
  • METODA – dostarcza szczegółowych wskazówek dotyczących zastosowania zasad i procesów frameworku.
  • KOMPETENCJA – skupia się na umiejętnościach i zdolnościach niezbędnych do skutecznego wdrożenia.
  • ZDOLNOŚĆ – dotyczy dojrzałości organizacyjnej i zdolności do ciągłego doskonalenia praktyk zarządzania projektami i programami.

Dla kogo jest Praxis Framework?

Praxis Framework został stworzony z myślą o zaspokojeniu potrzeb różnych organizacji – od małych firm po duże przedsiębiorstwa, działające w różnych sektorach. W szczególności może przynieść korzyści:

  • Menedżerom projektów i programów: Praxis Framework dostarcza wszechstronnego zestawu narzędzi dla menedżerów projektów i programów, pozwalając im skutecznie planować, realizować i monitorować swoje inicjatywy. Zapewnia on jednolity język i strukturę działania, co ułatwia zarządzanie projektami o różnym zakresie i skali.
  • Zespołom projektowym: Framework ten oferuje wytyczne i techniki, które mogą być stosowane przez zespoły projektowe na różnych etapach pracy. Pomaga w zrozumieniu i skoordynowaniu działań, a także w skutecznym wykorzystaniu zasobów i narzędzi.
  • Zarządzaniu portfelem: Praxis Framework wspiera zarządzanie portfelem projektów i programów, umożliwiając organizacjom lepszą kontrolę nad alokacją zasobów, priorytetami i harmonogramami.

Jak można wykorzystać Praxis Framework w pracy?

Praxis Framework może pomóc w rozwiązaniu wielu problemów związanych z zarządzaniem projektami i programami, takich jak:

1.  Brak spójnego podejścia: Praxis Framework dostarcza kompleksowych wytycznych, które umożliwiają organizacjom przyjęcie spójnego podejścia do zarządzania projektami i programami na wszystkich poziomach.

2.  Nieefektywne planowanie i monitorowanie: Framework ten oferuje strukturyzowane procesy, które ułatwiają planowanie projektów i programów oraz śledzenie ich postępów. Dzięki temu menedżerowie są w stanie lepiej kontrolować zasoby, harmonogramy i koszty.

3.  Niskie umiejętności i kompetencje: Praxis Framework skupia się również na rozwoju umiejętności i kompetencji zespołów projektowych poprzez dostarczanie narzędzi szkoleniowych i certyfikacyjnych.

Praxis Framework jest wszechstronnym narzędziem, które umożliwia organizacjom skuteczne zarządzanie projektami i programami. Może przynieść korzyści menedżerom projektów, zespołom projektowym oraz działom zarządzania portfelem. Wykorzystanie Praxis Framework w pracy pozwala rozwiązywać problemy związane z brakiem spójności, nieefektywnym planowaniem i monitorowaniem oraz niskimi umiejętnościami i kompetencjami. Dzięki temu organizacje mogą osiągnąć lepsze rezultaty w swoich projektach i programach, co prowadzi do sukcesu i wzrostu biznesowego.

Rafał Kulpiński