Podejście PRINCE2® do zmiany

„Przeznaczeniem tematu Zmiana jest identyfikacja, ocena oraz sterowanie wszelkimi potencjalnymi i zatwierdzonymi zmianami obiektu odniesienia.” (PRINCE2, s. 97)

 

Każdy projekt jest nieodłącznie związany ze zmianami, co wymaga usystematyzowanej identyfikacji, oceny i sterowania zagadnieniami, prowadzącymi do zmian. Nieustanne sterowanie zmianami i zagadnieniami jest konieczne – w przeciwnym wypadku projekt mógłby przestać odpowiadać oczekiwaniom interesariuszy lub nawet wymknąć się spod kontroli.

Filozofia PRINCE2 nie zakłada zapobiegania zmianom, ale dostarcza stosowne procedury, aby zapewnić odpowiedni przebieg zmian i zatwierdzenie ich przez decydenta (Komitet Sterujący lub Obsługę Zmian).

Metodyka, dla określenia nieplanowanych wydarzeń, które wystąpiły w projekcie i wymagają podjęcia decyzji, wprowadza termin „zagadnienie”.

Jakie jest podejście PRINCE2 do zmiany?

Podejście PRINCE2 do zmian jest wspólne dla wszystkich osób zaangażowanych w projekt, co oznacza że propozycje wprowadzenia zmian mogą pochodzić nie tylko od zespołu zarządzania projektem, ale również wynikać z sygnałów od interesariuszy.

Wszelkie elementy sterowania zagadnieniami, zmianami i zarządzania konfiguracją w projekcie określane są w procesie Inicjowanie Projektu, a później aktualizowane w razie konieczności, pod koniec każdego etapu zarządczego.

Aby ustalić i utrzymać te mechanizmy wykorzystywane są produkty zarządcze takie jak:

 •      Strategia Zarządzania Konfiguracją,
 •      Zapisy Obiektu Konfiguracji,
 •      Zestawienie Statusu Produktów,
 •      Dziennik Projektu,
 •      Rejestr Zagadnień,
 •      Raporty o Zagadnieniach.

Procedury zarządzania konfiguracją mogą być zróżnicowane w zależności od projektu, ale najczęściej obejmują pięć głównych elementów:

 •      Planowanie,
 •      Identyfikowanie,
 •      Sterowanie,
 •      Zestawienie statusu,
 •      Weryfikowanie i audyt.

Zgłoszone wnioski o wprowadzenie zmian w projekcie rozpatrywane są na podstawie procedury sterowania zagadnieniami i zmianami. Obejmuje ona pięć kroków:

 • Rejestrowanie zagadnień,
 • Analizowanie,
 • Proponowanie rozwiązań,
 • Podejmowanie decyzji
 • oraz Wdrażanie.

Metodyka szczegółowo określa również obowiązki wynikające z wprowadzania zmian dla poszczególnych ról w projekcie. Mocno ustrukturyzowane podejście do sterowania zmianami i zagadnieniami w tej metodyce ma zapewnić bezpieczeństwo i pewność realizacji projektu w zgodzie z założeniami i oczekiwaniami osób zaangażowanych oraz prawidłowość jej przebiegu pod nadzorem władz projektu.

Po aktualizacjach PRINCE2 2017 Update podejście do zmiany w metodyce ulegnie pewnym modyfikacjom. O tym, co się zmieni możecie przeczytać w artykule naszego trenera, Marcina Jackowskiego.

Po więcej informacji na temat podejścia do zmiany w metodyce PRINCE2 warto sięgnąć do podręcznika “PRINCE2 – Skuteczne zarządzanie projektami”.

 

Źrodła:

PRINCE2 – Skuteczne zarządzanie projektami, s. 97 – 104

https://www.governica.com/Zmiana_(PRINCE2)