Oto nowa wersja Scrum Guide!

7 listopada 2017 roku ukazała się nowa wersja Scrum Guide autorstwa Jeffa Sutherlanda i Kena Schwabera. Jest to już czwarta aktualizacja przewodnika wydanego w 2010 roku. Zmiany, podobnie jak w poprzednich przypadkach, podyktowane są nowymi doświadczeniami zawodowymi autorów oraz opiniami scrumowskich praktyków.

Aktualizacja przewodnika ogłoszona w trakcie webinara dotyczy m.in. roli Scrum Mastera, zastosowania Scruma, aspektu inspekcji i adaptacji w ramach Codziennego Scruma oraz definicji timeboxów i Backlogu Sprintu.

Scrum nie tylko dla programistów

W nowej wersji zakwestionowane zostało powszechne przeświadczenie, że zastosowanie Scruma ma sens wyłącznie w branży IT. W praktyce może być on zastosowany w wielu sytuacjach, które dotyczą wytwarzania produktu czy rozwiązywania skomplikowanego problemu – bez względu na specyfikę organizacji. Pomimo iż Scrum kojarzy się z projektami związanymi z programowaniem, coraz częściej stosuje się go z sukcesami m.in. w działach sprzedażowych, działach marketingu czy wielu dziedzinach badawczo-rozwojowych. 

Timebox, Backlog Sprintu, Codzienny Scrum – nowe definicje

Scrum Guide 2017 poszerza kilka definicji. W przypadku Daily Scrum podkreślono, że jest to zdarzenie polegające na codziennym planowaniu pracy przez zespół na najbliższe 24 godziny, którego efektem powinno być osiągnięcie celu sprintu. Definicja Backlog Sprintu została poszerzona o informację, że zespół powinien w ciągły sposób się usprawniać, zwracając szczególną uwagę na metody swojej pracy. Jeśli zaś chodzi o Timebox, szczególną uwagę zwrócono na fakt, że jest to maksymalny sugerowany czas trwania zadania.

Kim jest Scrum Master?

Nowa wersja dookreśla również rolę Scrum Mastera jako osoby dbającej o to, że zarówno Scrum, jak i cele, zakres czy domena projektu są rozumiane przez zespół i organizację. Zdecydowanie pomocne w tym przypadku okazują się umiejętności miękkie Scrum Mastera.

 

Jak długo przyjdzie nam czekać na kolejną aktualizację – nie wiadomo, autorzy zachęcają jednak do opiniowania wprowadzonych zmian. Swoim zdaniem możecie się podzielić za pośrednictwem Scrum Guide User Voice. Aktualnie podręcznik Scrum Guide dostępny jest w języku angielskim, ale trwają prace nad stworzeniem 30 wersji językowych, w tym polskiej.

Pobierz najnowszą wersję Scrum Guide!