Przydatność ITIL 4 w codziennej pracy.

ITIL® – czy to się przyda?

Webinar „ITIL – czy to się przyda?” odbył się w ramach cyklu bezpłatnych webinarów organizowanych przez firmę Inprogress. W ramach godzinnego wystąpienia uczestnicy mieli okazję zapoznać się z historią i wartościami biblioteki ITIL, dowiedzieć się więcej na temat różnic między jej starszą i najnowszą wersją, a także wziąć udział w dyskusji na temat zarządzania usługami IT.

Webinar poprowadził Piotr Drygiel – certyfikowany trener ITIL® oraz PRINCE2®, manager z wieloletnią praktyką w biznesie i szkoleniach.

Historia i wartości ITIL

W pierwszej części webinaru zapoznacie się z historią ITIL – od lat 80. i pierwszej publikacji „HelpDesk (1989)” aż po najnowszą wersję biblioteki (ITIL 4). Dowiecie się, jakie aspekty wpływały na kolejne zmiany w bibliotece, dlaczego miały one taki kształt oraz jaki był ich efekt. W poniższym fragmencie nagrania omówione zostaną również zagadnienia związane z wartością, użytecznością i gwarancją usług IT.

Podstawowe zasady ITIL

Organizacja może stosować się do zaleceń w każdych okolicznościach, niezależnie od zmian celów, strategii czy struktury zarządzania. Te zalecenia to podstawowe zasady ITIL. Co istotne, są one uniwersalne i trwałe, a ich zadaniem jest wspieranie organizacji w ciągłym doskonaleniu na wszystkich poziomach. Jakie to zasady? Co dokładnie oznaczają? Jak je zastosować w praktyce? Odpowiedzi na te pytania znajdziecie w drugiej części webinaru.

System wartości usług w ITIL

ITIL SVS opisuje, w jaki sposób komponenty i działania organizacji składają się ze sobą w system umożliwiający tworzenie wartości. Jego celem jest zapewnienie, że organizacja stale współtworzy wartość ze wszystkimi interesariuszami poprzez wykorzystanie produktów i usług oraz zarządzanie nimi. Jak wygląda struktura SVS? Jakie są jego komponenty? Jak działa łańcuch wartości? Dowiecie się tego z trzeciej części webinaru.

Szkolenia ITIL

Chcesz rozpocząć swoją przygodę z zarządzaniem usługami IT? A może masz na koncie certyfikaty ITIL (v3) i stoisz przed wyzwaniem przejścia do zaktualizowanej wersji biblioteki? Jeśli na jedno z tych pytań odpowiedzieliście twierdząco, sprawdźcie szczegóły naszych szkoleń z zakresu ITIL 4. W katalogu znajdziecie kurs na poziomie Foundation, moduł przejściowy skierowany dla osób, które zdobyły kilka certyfikatów w poprzedniej wersji (ITIL 4 Managing Professional Transition Module) oraz kolejne poziomy szkoleń.