Inżynieria wymagań IREB – czy to dla Ciebie?

Chcesz zostać Inżynierem Wymagań? Poznaj niezbędne kompetencje dla tego stanowiska. Przekonaj się, dlaczego warto wybrać tę ścieżkę kariery i jak certyfikat IREB CPRE® Foundation może podnieść Twoją wartość na rynku pracy.

„Nie zdefiniowano jasno celu biznesowego…”
„Biznes nie miał czasu na pracę z analitykami…”
„Klienci uznali, że wszystkie wymagania są krytyczne…”
„Klienci zatwierdzili wymagania, a później ciągle je zmieniali…”
„Żądanie zmiany zostało zgubione i nikt nie wie jaki jest jego status…”
„Klienci poprosili o pewną funkcjonalność, a później nikt z niej nie korzystał…”

Brzmi znajomo? No ba! Tak wygląda codzienność w zespołach realizujących projekty IT. Analitycy Biznesowi, Product Ownerzy, zespoły deweloperskie czy Project Managerowie każdego dnia borykają się z problemami, które utrudniają im skuteczne realizowanie celów projektowych. Zanim poszukamy rozwiązań, na początek garść statystyk.

Większość projektów IT kończy się porażką…

Według badań przeprowadzonych przez Standish Group, aż 83,8% projektów kończy się częściową lub całkowitą porażką. Częściowa porażka to przekroczenie założonego budżetu lub czasu trwania projektu, zaś całkowita porażka to zawieszenie lub anulowanie projektu. Oznacza to, że tylko 16,2% projektów kończy się sukcesem – rozumianym jako projekt zrealizowany w założonym czasie, budżecie i z zaplanowanym zakresem funkcjonalności oprogramowania.

Przyczyny porażek w projektach IT

Jednym z głównych powodów niepowodzeń jest brak lub błędnie przeprowadzony proces analizy wymagań. Typowym symptomem niewłaściwie przeprowadzonej inżynierii wymagań są brakujące, niejasne lub nieprawidłowe wymagania. Jest to spowodowane w szczególności przez:

• pospieszne budowanie systemu,

• problemy komunikacyjne między zaangażowanymi stronami,

• założenie, że wymagania są oczywiste,

• niewystarczająca wiedza i umiejętności w zakresie inżynierii wymagań.

Koszty usuwania błędów – związanych z brakiem lub niejasnymi wymaganiami – na późniejszych etapach projektu mogą być bardzo wysokie. Należy zatem zadbać o prawidłowe podejście do inżynierii wymagań już od samego początku projektu.

Inżynieria wymagań w projekcie IT

Prawidłowo przeprowadzona Inżynieria wymagań wnosi wartość w proces wytwarzania i rozwoju systemu przez:

• zmniejszenie ryzyka wytworzenia niewłaściwego systemu,

• umożliwienie lepszego zrozumienia problemu,

• wsparcie oszacowania wysiłku i kosztu wytwarzania,

• zapewnienie warunków wstępnych do testowania systemu.

Wiemy już, że w ramach projektów IT warto solidnie i rzetelnie przeprowadzić proces inżynierii wymagań. Zobaczmy jakie główne zadania w procesie inżynierii wymagań definiuje IREB (z ang. International Requirements Engineering Board):

„Głównymi zadaniami inżynierii wymagań są pozyskiwanie, dokumentowanie, walidacja oraz zarządzanie wymaganiami. Aby poprawnie wykonać czynności związane z inżynierią wymagań, z szerokiego zakresu możliwości należy dobrać odpowiedni proces inżynierii wymagań.”

Zgodnie z powyższą definicją, inżynieria wymagań obejmuje szereg czynności, które należy wykonać w ramach całego cyklu życia projektu IT. Kiedy wiemy już „co i jak” należy zrobić, to pozostaje odpowiedź na pytanie „kto” będzie odpowiedzialny za realizację zadań inżynierii wymagań.

Jaką rolę pełni inżynier wymagań

Inżynier wymagań zazwyczaj nie jest nazwą stanowiska, ale rolą realizowaną przez osoby, które:

• w ramach swoich obowiązków pozyskują, dokumentują, walidują i/lub zarządzają wymaganiami,

• posiadają dogłębną wiedzę na temat inżynierii wymagań,

• mogą wypełniać lukę pomiędzy problemem a potencjalnymi rozwiązaniami.

W praktyce jest tak, że powyższe zadania realizują m.in. analitycy biznesowi, specjaliści ds. aplikacji, właściciele produktów, inżynierowie systemów, a nawet programiści.

Certyfikat IREB CPRE Foundation – dlaczego warto

Jeżeli pełnisz w swojej firmie jedną z wymienionych wyżej ról lub planujesz karierę w analizie biznesowej czy systemowej, to szkolenie IREB CPRE Foundation umożliwi Ci zdobycie wiedzy o najlepszych praktykach w dziedzinie inżynierii wymagań.

Dlaczego jeszcze warto wziąć udział w szkoleniu IREB CPRE?

  • nauczysz się identyfikować interesariuszy i rozmawiać z klientem,
  • zrozumiesz zadania analityka biznesowego,
  • nauczysz się ograniczać ryzyka w projekcie przez inżynierię wymagań,
  • poznasz międzynarodowy standard realizacji inżynierii wymagań,
  • pozyskasz wiedzę umożliwiającą pracę na różnych etapach projektu – tworzenie dokumentacji, negocjowanie wymagań oraz zarządzanie zmianą wymagań,
  • przygotujesz się do egzaminu do certyfikacji na poziomie CPRE Foundation Level,
  • po zdanym egzaminie, otrzymasz międzynarodowy, uznawany na całym świecie certyfikat IREB CPRE Foundation – mający dożywotnią wartość.

Opinie uczestników szkolenia:

„Szkolenie z inżynierii wymagań IREB CPRE umożliwiło mi uporządkowanie i ugruntowanie wiedzy o wymaganiach, którą zdobyłem przez lata pracy w IT. Z całego programu szkolenia najbardziej zapamiętałem rozdział dotyczący źródeł wymagań i technik ich pozyskiwania. Do tej pory robiłem to intuicyjnie” Rafał, Product Owner (12 lat w branży IT)

„Dopiero rozpoczynam swoją karierę w analizie biznesowej i postanowiłam zdobyć certyfikat, który pomoże mi zdobyć nową wiedzę i awans na Mid BA. Nie sądziłam, że inżynieria wymagań dotyczy tak wielu obszarów w projekcie” Monika, Junior BA (1 rok w branży IT)

Źródło: artykuł napisany w oparciu o oficjalny „Sylabus IREB wersja 3.1.0, 1 listopada 2022 r. @IREB e.V.”

Grzegorz Kropacz, trener IREB