Wdrożenie zrównoważonej karty wyników – Balanced Scorecard

Dwudniowe szkolenie „Wdrożenie zrównoważonej karty wyników –  Balanced Scorecard” pozwala na zrozumienie zasad funkcjonowania skutecznego narzędzia kompleksowego zarządzania strategią –  Balanced Scorecard, zdobycie unikalnych kompetencji w zakresie wdrożenia metodyki oceny strategii przedsiębiorstwa w oparciu o Balanced Scorecard i Główne Mierniki Sukcesu (KPI’s).

Zajęcia są prowadzone w formie interaktywnej, z wykorzystaniem następujących metod szkoleniowych: warsztaty, prezentacje, praca zespołowa, konsultacje indywidualne, burza mózgów, case study, dyskusja nad osiągniętymi wynikami.

Projekt warsztatów ma charakter autorski i został opracowany w oparciu o doświadczenia praktyczne trenera, wynikające ze współpracy z organizacjami przy doskonaleniu ich systemów zarządzania. Uczestnicy mogą liczyć na praktyczny i przystępny komentarz w odniesieniu do prezentowanego materiału, również z perspektywy własnej organizacji i problemów.

Korzyści ze szkolenia:

 • zrozumienie zasad funkcjonowania skutecznego narzędzia kompleksowego zarządzania strategią – Balanced Scorecard,
 • zdobycie unikalnych kompetencji w zakresie wdrożenia metodyki oceny strategii przedsiębiorstwa w oparciu o Balanced Scorecard i Główne Mierniki Sukcesu (KPI’s),
 • praktyczne poznanie kluczowych zasad wykorzystywania metodyki Balanced Scorecard do zarządzania przedsiębiorstwem.

Program szkolenia:

 • Podstawowe zasady funkcjonowania Balanced Scorecard
 • Wykorzystanie Balanced Scorecard (BSC) w procesie zarządzania wartością przedsiębiorstwa
 • Etapy  budowy systemu Balanced Scorecard w 6 etapach (metoda „krok po kroku”)
 • Misja i wizja przedsiębiorstwa – punkt wyjścia do budowy strategii wzrostu wartości firmy
 • Zasady ustalania i wyboru celów strategicznych w różnych perspektywach biznesowych
 • Analiza procesów biznesowych pod względem realizacji celów strategicznych
 • Dobór mierników realizacji celów strategicznych i operacyjnych – opracowanie Karty Wyników
 • Mierniki, cele, procesy, projekty, programy – czyli jaki to wszystko połączyć w jeden spójny system zarządzania
 • Techniki realizacji strategii (inicjatywy strategiczne i zasady ich selekcji)
 • Mapowanie działań strategicznych na działania operacyjne
 • Etapy procesu wdrażania Kart Wyników