Pamiętaj, wszystkie nasze kursy są teraz dostępne w formie online! Więcej informacji w zakładce Szkolenia online

Sprawdź

Zaawansowane Zarządzanie Projektami

Opis szkolenia

Każde przedsięwzięcie realizowane w firmie ma szanse zakończyć się sukcesem. W dużej mierze zależy to od nas samych i tego, jak nim zarządzamy.

Prezentowane szkolenie pozwoli uczestnikom na rozwój kompetencji związanych z zarządzaniem projektami. W ciekawej formie, popartej wieloma przykładami i ćwiczeniami, zaprezentujemy bardziej zaawansowane techniki i narzędzia zarządcze konieczne w pracy metodą projektową, niezależnie od branży, w jakiej projekty są prowadzone. Są to m.in.: planowanie projektów, zarządzanie czasem w oparciu o technikę łańcucha krytycznego, monitorowanie projektu zgodnie z metodą earned value i wiele innych.

Szkolenie to jest naturalną kontynuacją szkolenia Podstawy Zarządzania Projektami.

Grupa docelowa

Grupa docelowa

 • Osoby, które uczestniczyły w szkoleniu Podstawy Zarządzania Projektami i chcą poszerzać swoją wiedzę i umiejętności zarządzania projektami,
 • Osoby, które chcą kierować projektami i chcą dowiedzieć się więcej o zarządzaniu projektami,
 • Osoby mające mają pierwsze doświadczenia projektowe i chcą działać sprawniej,
 • Osoby, które uczestniczą lub będą uczestniczyły w projektach,
 • Osoby, które chcą realizować powierzane im projekty bezpieczniej, tak by osiągać zamierzone cele,
 • Osoby, które chcą poznać zasady zarządzania projektami oraz kolejne techniki i narzędzia.
Korzyści ze szkolenia

Korzyści ze szkolenia

Po szkoleniu uczestnik będzie:

 • miał przećwiczone i opanowane umiejętności stosowania wybranych technik zarządzania projektami, m.in.:
  • planowania opartego na produktach,
  • techniki łańcucha krytycznego,
  • techniki zarządzania zmianą,
  • metody wartości wypracowanej (earned value),
  • techniki macierzy odpowiedzialności,
  • bilansowania zasobów
  • znał zasady planowania i szacowania czasu i kosztów w projekcie,
 • umiał stworzyć plan projektu w oparciu o planowanie oparte na produktach oraz strukturę podziału pracy oraz przedstawić plan w postaci wykresu Gantta,
 • znał zasady analizy ekonomicznej i analizy kosztów projektu,
 • stosował zasady efektywnej komunikacji w projekcie,
 • potrafił monitorowania projektu,
 • znał zasady zamykania projektu i wyciągania wniosków z projektu,
 • chętnie pracował metodą projektową (budowanie postawy pro projektowej).

Program szkolenia

Pobierz wersję PDF
 • Przypomnienie i uzupełnienie najważniejszych wniosków z pierwszej części szkolenia
 • Planowanie projektu, czyli jak sprawnie przejść od zakresu do harmonogramu projektu
 • Technika planowania opartego na produktach
 • Technika łańcucha krytycznego – CCPM – czyli jak poprawić efektywność czasową i kosztową projektów
 • Zarządzanie budżetem projektu
 • Zarządzanie komunikacją, dokumentacją i decyzjami w projekcie
 • Zarządzanie zmianą w projekcie
 • Zamykanie projektów

Szkolenia otwarte

Szkolenia otwarte organizujemy w formie stacjonarnej, online lub hybrydowej.
O szczegóły zapytaj naszych konsultantów!

Skontaktuj się z nami

(+48) 123 579 579
szkoleniaotwarte@inprogress.pl

Szkolenia zamknięte

Szkolenia zamknięte organizujemy w wybranym przez Ciebie miejscu i czasie.
Skontaktuj się z nami, by ustalić szczegóły!

Zapytaj o szkolenie
dla Twojej firmy

(+48) 123 579 579
szkoleniazamkniete@inprogress.pl

Bądźmy w kontakcie

Contact Me - kopia

Pokaż pełną treść

Newsletter

Chcesz dostawać informacje o zniżkach i nowościach Inprogress? Zostaw nam swój e-mail i bądź na bieżąco.

Współadministratorami Państwa danych przetwarzanych w związku z subskrypcją newslettera są INPROGRESS Sp. z o.o., INPROGRESS Szkolenia Sp. z o.o., INPROGRESS Trainings Sp. z o.o, INPROGRESS Skills Sp. z o.o.

 

Pokaż pełną treść

Klikając "Zapisz się", udzielasz zgody na przetwarzanie przez INPROGRESS Sp. z o.o., INPROGRESS Szkolenia Sp. z o.o. oraz INPROGRESS Trainings Sp. z o.o., INPROGRESS Skills Sp. z o.o. mojego adresu e-mail w celu przesyłania newslettera.

x

Zarezerwuj miejsce na szkoleniu

Warto wiedzieć, że:

1) INPROGRESS Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie (30-149), ul. Balicka 95 zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie XI Wydział Gospodarczy pod nr KRS 0000384161, NIP 6772357001, REGON 121509810,

INPROGRESS Szkolenia Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie (30-149), ul. Balicka 95 zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie XI Wydział Gospodarczy pod nr KRS 0000427134, NIP 6772369990, REGON 121185610,

INPROGRESS Trainings Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie (30-149), ul. Balicka 95 zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie XI Wydział Gospodarczy pod nr KRS 0000494555, NIP: 677-237-90-08, REGON: 123026139,

zwane dalej łącznie INPROGRESS,staną się współadministratorami danych osobowych podanych w formularzu kontaktowym;

3) współadministratorzy danych uzgodnili, że odpowiadają w takim samym stopniu za wypełnienie obowiązków wynikających z przepisów RODO;

4) wszelkie pytania związane z przetwarzaniem przez nas Twoich danych możesz kierować pod adres mailowy: biuro@inprogress.pl oraz nr tel. +4812357579;

5) dane w formularzu podajesz dobrowolnie, a jeżeli nie podasz informacji, nie będziemy mogli odpowiedzieć na Twoje zapytanie lub podjąć działań na Twoje żądanie przed zawarciem umowy (np. w zakresie przygotowania i przesłania oferty);

6) podane przez Ciebie dane będą przetwarzane zgodnie z treścią Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. o ochronie danych osobowych (RODO) oraz ustawą z dnia 18 lipca 2002 o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U.2002 Nr 144 poz. 1204 ze zm.);

7) Twoje dane osobowe będą przechowywane do momentu cofnięcia przez Ciebie zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz przez okres przedawnienia roszczeń wynikających z zawartych umów;

8) Twoje dane są przetwarzane w celu i zakresie niezbędnym do prawidłowej obsługi Twojego zapytania;

9) dostęp do Twoich danych będą mieli tylko upoważnieni przez nas pracownicy i współpracownicy INPROGRESS;

10) my dbamy o ochronę Twoich danych osobowych, a Ty masz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych;

11) masz też prawo dostępu do swoich danych, prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, przenoszenia danych; jeżeli zechcesz, w każdym momencie możesz odwołać zgodę na przetwarzanie Twoich danych, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonałeś na podstawie zgody przed jej cofnięciem;

12) INPROGRESS nie wykorzystuje danych osobowych w celu profilowania.