PRINCE2® Foundation&Practitioner (z grą szkoleniową)

Opis szkolenia

Szkolenie PRINCE2 Foundation & Practitioner jest idealną opcją dla osób, pragnących podczas jednego szkolenia zdobyć zdwojoną dawkę informacji, która pozwoli swobodnie zarządzać projektami zgodnie z metodyką PRINCE2. Szkolenie przygotowuje uczestników do egzaminów PRINCE2 Foundation oraz Practitioner.

W trakcie szkolenia przeprowadzana jest rozgrywka PRINCE2® Game: Wielkie Dionizje, dzięki której uczestnicy mogą już podczas szkolenia sprawdzić w praktyce wiedzę, którą zdobyli. Przeczytaj więcej o grze klikając tu.

Każdy uczestnik po kursie otrzymuje od Inprogress certyfikat ukończenia akredytowanego szkolenia.

Terminy szkoleń

Cena regularna szkolenia:

1950 zł 

Egzamin Foundation

800 zł 

Egzamin Practitioner

1150 zł 

Podręcznik

od 270 zł (wersja polska)

od 290 zł (wersja angielska)

Cel szkolenia

Cel szkolenia

 • Przekazanie uczestnikom podstawowej wiedzy z zakresu metodyki PRINCE2, tak, aby mogli oni z powodzeniem wykorzystywać ją w swojej codziennej pracy.
 • Omówienie zintegrowanych elementów składowych metodyki: pryncypiów, tematów, procesów i środowiska projektowego
 • Przygotowanie uczestników do uzyskania pozytywnego wyniku na egzaminie PRINCE2 Foundation.
 • Pogłębienie dotychczasowej wiedzy z zakresu metodyki PRINCE2.
 • Nabycie praktycznych umiejętności użycia i dostosowania PRINCE2 do warunków projektu.
 • Podniesienie kompetencji zarządczych wśród uczestników szkolenia.
 • Przygotowanie uczestników do certyfikowanego egzaminu na poziomie PRINCE2 Practitioner.
Czas trwania

Czas trwania

 • Szkolenie trwa 5 dni. Egzamin dla poziomu Foundation odbywa się trzeciego dnia szkoleń, po zakończeniu części teoretycznej. Egzamin dla poziomu Practitioner zaplanowany na kolejny dzień po zakończeniu kursu.
Grupa docelowa

Grupa docelowa

 • Członkowie komitetów sterujących projektem;
 • osoby odpowiedzialne za zarządzanie projektami w dowolnej branży i organizacji;
 • obecni i przyszli kierownicy projektów lub członkowie zespołów projektowych;
 • menedżerowie zaangażowani w proces wsparcia i nadzoru kierownika projektu;
 • osoby chcące podnieść swoje kwalifikacje w zakresie zarządzania projektami i udokumentować kompetencje rozpoznawalnym na całym świecie certyfikatem PRINCE2 Foundation i PRINCE2 Practitioner.
Języki

Języki

Język szkolenia:

 • Językiem szkolenia jest język polski.
 • Szkolenie występuje także w języku angielskim.

Kliknij i sprawdź terminy szkoleń  po angielsku.

Język materiałów:

 • Polski
 • Materiały dostępne są także w języku angielskim.

Jeśli chcecie Państwo otrzymać materiały w innym języku niż polski, prosimy o kontakt lub wpisanie uwagi w formularzu zgłoszeniowym.

Korzyści ze szkolenia

Korzyści ze szkolenia

 • Zdobycie praktycznej wiedzy zgodnie z którą uczestnicy będą mogli skutecznie zarządzać projektami w organizacji.
 • Nabycie umiejętności zarządzania jakością w projekcie.
 • Nabycie wiedzy jak terminowo zrealizować projekt, tak by nie przekraczał budżetu i by był zgodny z uzasadnieniem biznesowym.
 • Zdobycie wiedzy na temat całego cyklu życia projektu, łącznie z umiejętnością przeprowadzania poszczególnych jego etapów.
 • Poznanie schematu podejmowania decyzji w projekcie.
 • Poznanie pryncypiów PRINCE2, Tematów i Procesów.
 • Zdobycie wiedzy, w jaki sposób można dostosować metodykę do projektu i organizacji.
 • Liczba PDU: 35
Egzamin i certyfikacja

Egzamin i certyfikacja

Egzamin PRINCE2 Foundation:

 • Egzamin testowy jednokrotnego wyboru, składający się z 75 pytań (w tym 5 pytań próbnych),
 • Próg zdawalności: 35 punktów,
 • Czas trwania: 60 minut,
 • Język polski lub angielski,
 • Brak pomocy dydaktycznych,
 • Certyfikat wydawany jest bezterminowo.

Egzamin PRINCE2 Practitioner:

O certyfikat Practitioner mogą ubiegać się wyłącznie posiadacze certyfikatu PRINCE2® Foundation, IPMA level D (lub wyższy) lub PMP/CAPM.

 • Egzamin testowy, składający się z 8 obszarów pytań odnoszących się do scenariusza,
 • Do zdania egzaminu wymagane jest uzyskanie co najmniej 44 punktów (55% poprawnych odpowiedzi),
 • Egzamin trwa 150 min,
 • Język polski lub angielski,
 • W czasie trwania egzaminu dozwolone jest korzystanie z oficjalnego podręcznika PRINCE2.

Uczestnik, który na egzaminie zdobył niezbędną do uzyskania zaliczenia liczbę punktów otrzymuje międzynarodowy certyfikat w formie elektronicznej i papierowej.

 

UWAGA:  Od 10 lipca można podchodzić do nowej certyfikacji PRINCE2 Foundation w języku angielskim.

Egzamin  PRINCE2 Foundation w nowej certyfikacji:

 • egzamin testowy jednokrotnego wyboru, składający się z 60 pytań,
 • czas trwania egzaminu wynosi 60 minut (osoby, których językiem ojczystym nie jest język angielski otrzymują dodatkowe 15 minut),
 • próg zdawalności wynosi 55% (konieczne jest uzyskanie 33 punktów),
 • język angielski,
 • brak możliwości korzystania z pomocy dydaktycznych.

Egzamin  PRINCE2 Practitioner w nowej certyfikacji:

 • test wyboru, składający się z 68 pytań,
 • czas trwania egzaminu wynosi 2 godziny 30 minut (osoby, których językiem ojczystym nie jest język angielski otrzymują dodatkowe 25% czasu),
 • próg zdawalności wynosi 55% (konieczne jest uzyskanie 38 punktów),
 • język angielski,
 • możliwość korzystania z oficjalnego podręcznika PRINCE2,
 • ważność certyfikatu PRINCE2 Practitioner wynosi 3 lata.

Do certyfikacji na dotychczas obowiązujących zasadach można przystępować jeszcze do końca roku.

Przeczytaj więcej o zmianach PRINCE2 2017 Update, klikając tutaj.

Program szkolenia

Pobierz wersję PDF
 • Przegląd metodyki PRINCE2®
 • PRINCE2® Game: Wielkie Dionizje
 • Proces Przygotowanie Projektu
 • Temat Uzasadnienie Biznesowe
 • Proces Inicjowanie Projektu
 • Temat Plany
 • Temat Jakość
 • Temat Ryzyko
 • Proces Zarządzanie Końcem Etapu
 • Temat Postępy
 • Proces Sterowanie Etapem
 • Temat Zmiana
 • Proces Zarządzanie Dostarczaniem Produktów
 • Proces Zamykanie Projektu
 • Proces Zarządzanie Strategiczne Projektem
 • Przykładowe egzaminy PRINCE2 Foundation wraz z omówieniem
 • Przygotowanie Projektu i Założenia Projektu
 • Praca z Uzasadnieniem Biznesowym
 • Tworzenie zespołu zarządzania projektem
 • Strategia Zarządzania Komunikacją
 • Etap inicjowania
 • Technika planowania opartego na produktach
 • Ścieżka Audytu Jakości
 • Rejestr Jakości, Rejestr Ryzyk
 • Zarządzanie Końcem Etapu
 • Opis Produktu i Zapis Obiektu Konfiguracji
 • Procedura zarządzania konfiguracją
 • Zagadnienia i budżety
 • Temat Zmiana
 • Reakcje na ryzyko
 • Raporty
 • Grupa Zadań i Zarządzanie Dostarczaniem Produktów
 • Zamykanie Projektu
 • Podsumowanie i produkty zarządcze
 • Wskazówki dla osób przystępujących do egzaminu PRINCE2® Practitioner

Najbliższe terminy szkoleń otwartych

Sprawdź terminarz

26.02 - 02.03.2018

 • Kraków
 • Szkolenie akredytowane

od 1950 zł

kup zarezerwuj

26.02 - 02.03.2018

 • Poznań
 • Szkolenie akredytowane

od 1950 zł

kup zarezerwuj

05.03 - 09.03.2018

 • w języku angielskim
 • Kraków
 • Szkolenie akredytowane

od 2500 zł

kup zarezerwuj

05.03 - 09.03.2018

 • Warszawa
 • Szkolenie akredytowane

od 1950 zł

kup zarezerwuj

05.03 - 09.03.2018

 • Wrocław
 • Szkolenie akredytowane

od 1950 zł

kup zarezerwuj

12.03 - 16.03.2018

 • Katowice
 • Szkolenie akredytowane

od 1950 zł

kup zarezerwuj

12.03 - 16.03.2018

 • Gdańsk
 • Szkolenie akredytowane

od 1950 zł

kup zarezerwuj

19.03 - 23.03.2018

 • Kraków
 • Szkolenie akredytowane

od 1950 zł

kup zarezerwuj

19.03 - 23.03.2018

 • Warszawa
 • Szkolenie akredytowane

od 1950 zł

kup zarezerwuj

19.03 - 23.03.2018

 • Poznań
 • Szkolenie akredytowane

od 1950 zł

kup zarezerwuj

26.03 - 30.03.2018

 • w języku angielskim
 • Warszawa
 • Szkolenie akredytowane

od 2500 zł

kup zarezerwuj

09.04 - 13.04.2018

 • Warszawa
 • Szkolenie akredytowane

od 1950 zł

kup zarezerwuj

09.04 - 13.04.2018

 • Wrocław
 • Szkolenie akredytowane

od 1950 zł

kup zarezerwuj

16.04 - 20.04.2018

 • Katowice
 • Szkolenie akredytowane

od 1950 zł

kup zarezerwuj

16.04 - 20.04.2018

 • Gdańsk
 • Szkolenie akredytowane

od 1950 zł

kup zarezerwuj

23.04 - 27.04.2018

 • Kraków
 • Szkolenie akredytowane

od 1950 zł

kup zarezerwuj

23.04 - 27.04.2018

 • Poznań
 • Szkolenie akredytowane

od 1950 zł

kup zarezerwuj

07.05 - 11.05.2018

 • w języku angielskim
 • Kraków
 • Szkolenie akredytowane

od 2500 zł

kup zarezerwuj

07.05 - 11.05.2018

 • Kraków
 • Szkolenie akredytowane

od 1950 zł

kup zarezerwuj

07.05 - 11.05.2018

 • Warszawa
 • Szkolenie akredytowane

od 1950 zł

kup zarezerwuj

07.05 - 11.05.2018

 • Wrocław
 • Szkolenie akredytowane

od 1950 zł

kup zarezerwuj

14.05 - 18.05.2018

 • Katowice
 • Szkolenie akredytowane

od 1950 zł

kup zarezerwuj

14.05 - 18.05.2018

 • Gdańsk
 • Szkolenie akredytowane

od 1950 zł

kup zarezerwuj

21.05 - 25.05.2018

 • w języku angielskim
 • Warszawa
 • Szkolenie akredytowane

od 2500 zł

kup zarezerwuj

21.05 - 25.05.2018

 • Kraków
 • Szkolenie akredytowane

od 1950 zł

kup zarezerwuj

21.05 - 25.05.2018

 • Poznań
 • Szkolenie akredytowane

od 1950 zł

kup zarezerwuj

04.06 - 08.06.2018

 • w języku angielskim
 • Kraków
 • Szkolenie akredytowane

od 2500 zł

kup zarezerwuj

04.06 - 08.06.2018

 • Warszawa
 • Szkolenie akredytowane

od 1950 zł

kup zarezerwuj

04.06 - 08.06.2018

 • Wrocław
 • Szkolenie akredytowane

od 1950 zł

kup zarezerwuj

11.06 - 15.06.2018

 • Katowice
 • Szkolenie akredytowane

od 1950 zł

kup zarezerwuj

11.06 - 15.06.2018

 • Gdańsk
 • Szkolenie akredytowane

od 1950 zł

kup zarezerwuj

18.06 - 22.06.2018

 • Kraków
 • Szkolenie akredytowane

od 1950 zł

kup zarezerwuj

18.06 - 22.06.2018

 • Poznań
 • Szkolenie akredytowane

od 1950 zł

kup zarezerwuj

25.06 - 29.06.2018

 • w języku angielskim
 • Warszawa
 • Szkolenie akredytowane

od 2500 zł

kup zarezerwuj

02.07 - 06.07.2018

 • w języku angielskim
 • Kraków
 • Szkolenie akredytowane

od 2500 zł

kup zarezerwuj

02.07 - 06.07.2018

 • Warszawa
 • Szkolenie akredytowane

od 1950 zł

kup zarezerwuj

02.07 - 06.07.2018

 • Wrocław
 • Szkolenie akredytowane

od 1950 zł

kup zarezerwuj

09.07 - 13.07.2018

 • Katowice
 • Szkolenie akredytowane

od 1950 zł

kup zarezerwuj

09.07 - 13.07.2018

 • Gdańsk
 • Szkolenie akredytowane

od 1950 zł

kup zarezerwuj

16.07 - 20.07.2018

 • Kraków
 • Szkolenie akredytowane

od 1950 zł

kup zarezerwuj

16.07 - 20.07.2018

 • Poznań
 • Szkolenie akredytowane

od 1950 zł

kup zarezerwuj

23.07 - 27.07.2018

 • Warszawa
 • Szkolenie akredytowane

od 1950 zł

kup zarezerwuj

30.07 - 03.08.2018

 • w języku angielskim
 • Warszawa
 • Szkolenie akredytowane

od 2500 zł

kup zarezerwuj

30.07 - 03.08.2018

 • Kraków
 • Szkolenie akredytowane

od 1950 zł

kup zarezerwuj

06.08 - 10.08.2018

 • w języku angielskim
 • Kraków
 • Szkolenie akredytowane

od 2500 zł

kup zarezerwuj

06.08 - 10.08.2018

 • Warszawa
 • Szkolenie akredytowane

od 1950 zł

kup zarezerwuj

06.08 - 10.08.2018

 • Wrocław
 • Szkolenie akredytowane

od 1950 zł

kup zarezerwuj

20.08 - 24.08.2018

 • Katowice
 • Szkolenie akredytowane

od 1950 zł

kup zarezerwuj

20.08 - 24.08.2018

 • Gdańsk
 • Szkolenie akredytowane

od 1950 zł

kup zarezerwuj

27.08 - 31.08.2018

 • w języku angielskim
 • Warszawa
 • Szkolenie akredytowane

od 2500 zł

kup zarezerwuj

27.08 - 31.08.2018

 • Kraków
 • Szkolenie akredytowane

od 1950 zł

kup zarezerwuj

27.08 - 31.08.2018

 • Poznań
 • Szkolenie akredytowane

od 1950 zł

kup zarezerwuj

03.09 - 07.09.2018

 • w języku angielskim
 • Kraków
 • Szkolenie akredytowane

od 2500 zł

kup zarezerwuj

03.09 - 07.09.2018

 • Warszawa
 • Szkolenie akredytowane

od 1950 zł

kup zarezerwuj

03.09 - 07.09.2018

 • Wrocław
 • Szkolenie akredytowane

od 1950 zł

kup zarezerwuj

10.09 - 14.09.2018

 • Katowice
 • Szkolenie akredytowane

od 1950 zł

kup zarezerwuj

10.09 - 14.09.2018

 • Gdańsk
 • Szkolenie akredytowane

od 1950 zł

kup zarezerwuj

17.09 - 21.09.2018

 • Kraków
 • Szkolenie akredytowane

od 1950 zł

kup zarezerwuj

17.09 - 21.09.2018

 • Warszawa
 • Szkolenie akredytowane

od 1950 zł

kup zarezerwuj

17.09 - 21.09.2018

 • Poznań
 • Szkolenie akredytowane

od 1950 zł

kup zarezerwuj

24.09 - 28.09.2018

 • w języku angielskim
 • Warszawa
 • Szkolenie akredytowane

od 2500 zł

kup zarezerwuj

01.10 - 05.10.2018

 • w języku angielskim
 • Kraków
 • Szkolenie akredytowane

od 2500 zł

kup zarezerwuj

01.10 - 05.10.2018

 • Warszawa
 • Szkolenie akredytowane

od 1950 zł

kup zarezerwuj

01.10 - 05.10.2018

 • Wrocław
 • Szkolenie akredytowane

od 1950 zł

kup zarezerwuj

08.10 - 12.10.2018

 • Katowice
 • Szkolenie akredytowane

od 1950 zł

kup zarezerwuj

08.10 - 12.10.2018

 • Gdańsk
 • Szkolenie akredytowane

od 1950 zł

kup zarezerwuj

15.10 - 19.10.2018

 • Kraków
 • Szkolenie akredytowane

od 1950 zł

kup zarezerwuj

15.10 - 19.10.2018

 • Warszawa
 • Szkolenie akredytowane

od 1950 zł

kup zarezerwuj

15.10 - 19.10.2018

 • Poznań
 • Szkolenie akredytowane

od 1950 zł

kup zarezerwuj

22.10 - 26.10.2018

 • Warszawa
 • Szkolenie akredytowane

od 1850 zł

kup zarezerwuj

05.11 - 09.11.2018

 • w języku angielskim
 • Kraków
 • Szkolenie akredytowane

od 2500 zł

kup zarezerwuj

05.11 - 09.11.2018

 • Warszawa
 • Szkolenie akredytowane

od 1950 zł

kup zarezerwuj

05.11 - 09.11.2018

 • Wrocław
 • Szkolenie akredytowane

od 1950 zł

kup zarezerwuj

12.11 - 16.11.2018

 • Katowice
 • Szkolenie akredytowane

od 1950 zł

kup zarezerwuj

12.11 - 16.11.2018

 • Gdańsk
 • Szkolenie akredytowane

od 1950 zł

kup zarezerwuj

19.11 - 23.11.2018

 • Kraków
 • Szkolenie akredytowane

od 1950 zł

kup zarezerwuj

19.11 - 23.11.2018

 • Warszawa
 • Szkolenie akredytowane

od 1950 zł

kup zarezerwuj

19.11 - 23.11.2018

 • Poznań
 • Szkolenie akredytowane

od 1950 zł

kup zarezerwuj

26.11 - 30.11.2018

 • w języku angielskim
 • Warszawa
 • Szkolenie akredytowane

od 2500 zł

kup zarezerwuj

03.12 - 07.12.2018

 • w języku angielskim
 • Kraków
 • Szkolenie akredytowane

od 2500 zł

kup zarezerwuj

03.12 - 07.12.2018

 • Warszawa
 • Szkolenie akredytowane

od 1950 zł

kup zarezerwuj

03.12 - 07.12.2018

 • Wrocław
 • Szkolenie akredytowane

od 1950 zł

kup zarezerwuj

10.12 - 14.12.2018

 • Katowice
 • Szkolenie akredytowane

od 1950 zł

kup zarezerwuj

10.12 - 14.12.2018

 • Gdańsk
 • Szkolenie akredytowane

od 1950 zł

kup zarezerwuj

17.12 - 21.12.2018

 • w języku angielskim
 • Warszawa
 • Szkolenie akredytowane

od 2500 zł

kup zarezerwuj

17.12 - 21.12.2018

 • Kraków
 • Szkolenie akredytowane

od 1950 zł

kup zarezerwuj

17.12 - 21.12.2018

 • Poznań
 • Szkolenie akredytowane

od 1950 zł

kup zarezerwuj

Masz pytania doszkoleń otwartych?

Anna Bidas

Anna Bidas

Specjalista ds. Obsługi Klienta

+48 123 579 579
+48 607 033 783

Chcesz porozmawiać oszkoleniu zamkniętym?

Piotr Hajto

Piotr Hajto

Dyrektor Handlowy

+48 607 327 302

Bądźmy w kontakcie

Newsletter

Chcesz dostawać informacje o zniżkach i nowościach Inprogress? Zostaw nam swój e-mail i bądź na bieżąco.

x

Zarezerwuj miejsce na szkoleniu