PRINCE2® Foundation (2017) – Fast Track

Opis szkolenia

PRINCE2® jest niczym instrukcja, która podpowiada, o co należy zadbać w projekcie na każdym jego etapie. Jest zbiorem reguł, które można zastosować do dowolnego projektu, niezależnie od jego złożoności. W trakcie akredytowanego szkolenia PRINCE2® Foundation uczestnicy poznają podstawowe reguły tej metodyki, w tym: sposoby zarządzania ryzykiem, jakością i prowadzeniem nadzoru. Uczą się również, jak zwiększyć szanse na osiągnięcie sukcesu i założonego celu biznesowego.

Szkolenie w formie Fast Track to szkolenie weekendowe dla osób, które chciałyby w jak najszybszym czasie zdobyć certyfikat PRINCE2 Foundation. Uczestnicy szkolenia zdobywają wiedzę niezbędną do zdania egzaminu w ciągu dwóch dni. Drugiego dnia, po zakończeniu części dydaktycznej, mają możliwość napisania egzaminu PRINCE2 Foundation.

Przeczytaj więcej o zmianach PRINCE2® 2017 Update.

Każdy uczestnik po kursie otrzymuje od Inprogress certyfikat ukończenia akredytowanego szkolenia.

Terminy szkoleń

Cena regularna szkolenia:

od 700 zł

Egzamin (Uwaga! Egzamin należy zakupić razem ze szkoleniem!):

670 zł

Podręcznik:

350 zł

Cel szkolenia

Cel szkolenia

 • Przekazanie uczestnikom podstawowej wiedzy z zakresu metodyki PRINCE2®, tak, aby mogli oni z powodzeniem wykorzystywać ją w swojej codziennej pracy.
 • Omówienie zintegrowanych elementów składowych metodyki: pryncypiów, tematów, procesów i środowiska projektowego.
 • Przygotowanie uczestników do uzyskania pozytywnego wyniku na egzaminie PRINCE2® Foundation.
 • Liczba PDU: 14
Czas trwania

Czas trwania

 • Szkolenie trwa 2 dni. Drugiego dnia, po zakończeniu części dydaktycznej, odbywa się egzamin.
 • Istnieje możliwość przeniesienia egzaminu na inny, ustalony indywidualnie termin.
Grupa docelowa

Grupa docelowa

 • Osoby odpowiedzialne za zarządzanie projektami w dowolnej branży i organizacji,
 • Uczestnicy zespołów realizujących projekty w organizacjach,
 • Menedżerowie zaangażowani w proces wsparcia i nadzoru projektu,
 • Osoby, które chcą zajmować się lub zajmują się zawodowo zarządzaniem projektami i chcą poznać standard zarządzania projektami PRINCE2®.
Język

Język

Język szkolenia:

 • Szkolenia otwarte odbywają się w języku polskim.
 • Szkolenie zamknięte mogą odbywać się w języku polskim, angielskim lub niemieckim.

Język materiałów:

 • Materiały szkoleniowe są w języku polskim.
 • Materiały dostępne są także w języku angielskim i niemieckim. W przypadku chęci otrzymania materiałów w języku innym niż polski, prosimy o kontakt lub wpisanie uwagi w formularzu zgłoszeniowym.
Korzyści ze szkolenia

Korzyści ze szkolenia

 • Nabycie wiedzy na temat organizacji działań w pełnym cyklu życia projektu – od fazy przedprojektowej poprzez inicjowanie do zamknięcia projektu.
 • Zdobycie wiedzy z zakresu zarządzania ryzykiem, jakością i zmianami.
 • Ogólne zaznajomienie się z całą metodyką i jej terminologią.
 • Poznanie podstawowych zasad prowadzenia projektu zgodnie z PRINCE2®.
 • Zdobycie wiedzy, jakie przewagi może osiągnąć organizacja realizując projekt według PRINCE2®.
 • Uzyskanie wiedzy na temat procesu zarządzania projektem.
 • Poznanie schematu podejmowania decyzji w projekcie.
 • Poznanie pryncypiów, tematów i procesów PRINCE2®.
 • Zdobycie wiedzy, w jaki sposób można dostosować metodykę do projektu i organizacji.
 • Nabycie podstawowych umiejętności kierowania projektem w oparciu o PRINCE2®.
 • Zrozumienie celu stosowania pryncypiów, tematów i procesów PRINCE2® dzięki rozgrywce PRINCE2® Game: Wielkie Dionizje.
Certyfikacja

Certyfikacja

Egzamin  PRINCE2® Foundation (2017 Update):

 • egzamin testowy jednokrotnego wyboru, składający się z 60 pytań,
 • czas trwania egzaminu wynosi 60 minut (osoby, których językiem ojczystym nie jest język angielski otrzymują dodatkowe 15 minut),
 • próg zdawalności wynosi 55% (konieczne jest uzyskanie 33 punktów),
 • język angielski lub język polski,
 • brak możliwości korzystania z pomocy dydaktycznych.

UWAGA! Zgodnie z wytycznymi akredytora od 1.11.2019 roku szkolenie należy kupić razem z egzaminem. W trakcie rejestracji na szkolenie prosimy o wybór opcji „Egzamin” w formularzu zamówienia (punkt 3 formularza). Jest to niezbędne w celu zapisania się na szkolenie. Dodatkowo, uczestnik może wybrać opcję „Powtórka egzaminu”, która uprawnia do ponownego podejścia do egzaminu w ciągu pół roku od pierwszego terminu (na wypadek uzyskania negatywnego wyniku). Egzamin powtórkowy (tzw. Take2 re-sit exam) odbywa się w formie online. Więcej informacji na naszym blogu.

Egzamin PRINCE2® Foundation daje możliwość uzyskania oficjalnego certyfikatu PRINCE2® Foundation wydawanego przez AXELOS. Certyfikat jest międzynarodowym poświadczeniem wiedzy merytorycznej w zakresie stosowania metodyki PRINCE2® w zarządzaniu projektami i jest wydawany bezterminowo.

Uczestnik, który na egzaminie zdobył niezbędną do uzyskania zaliczenia liczbę punktów otrzymuje międzynarodowy certyfikat w formie elektronicznej. Dodatkowo uczestnik może nabyć certyfikat papierowy w cenie 40 zł, wybierając odpowiednią opcję podczas zakupu szkolenia.

Program szkolenia

Pobierz wersję PDF
 • Przegląd metodyki PRINCE2®
 • Temat Organizacja
 • Proces Przygotowanie Projektu
 • Temat Uzasadnienie Biznesowe
 • Proces Inicjowanie Projektu
 • Temat Plany
 • Temat Jakość
 • Temat Ryzyko
 • Proces Zarządzanie Końcem Etapu
 • Temat Postępy
 • Proces Sterowanie Etapem
 • Temat Zmiana
 • Proces Zarządzanie Dostarczaniem Produktów
 • Proces Zarządzanie Strategiczne Projektem
 • Omówienie przykładowych egzaminów PRINCE2® Foundation

Najbliższe terminy szkoleń otwartych

Sprawdź terminarz

07.03 - 08.03.2020

Promocja!

 • Warszawa
 • Szkolenie akredytowane
 • Szkolenie weekendowe

od 600 zł

kup zarezerwuj

07.03 - 08.03.2020

Promocja!

 • Katowice
 • Szkolenie akredytowane
 • Szkolenie weekendowe

od 600 zł

kup zarezerwuj

14.03 - 15.03.2020

Promocja!

 • Gdańsk
 • Szkolenie akredytowane
 • Szkolenie weekendowe

od 600 zł

kup zarezerwuj

21.03 - 22.03.2020

Promocja!

 • Kraków
 • Szkolenie akredytowane
 • Szkolenie weekendowe

od 600 zł

kup zarezerwuj

21.03 - 22.03.2020

Promocja!

 • Wrocław
 • Szkolenie akredytowane
 • Szkolenie weekendowe

od 600 zł

kup zarezerwuj

04.04 - 05.04.2020

 • Kraków
 • Szkolenie akredytowane
 • Szkolenie weekendowe

od 700 zł

kup zarezerwuj

04.04 - 05.04.2020

 • Warszawa
 • Szkolenie akredytowane
 • Szkolenie weekendowe

od 700 zł

kup zarezerwuj

04.04 - 05.04.2020

 • Poznań
 • Szkolenie akredytowane
 • Szkolenie weekendowe

od 700 zł

kup zarezerwuj

18.04 - 19.04.2020

 • Katowice
 • Szkolenie akredytowane
 • Szkolenie weekendowe

od 700 zł

kup zarezerwuj

25.04 - 26.04.2020

 • Wrocław
 • Szkolenie akredytowane
 • Szkolenie weekendowe

od 700 zł

kup zarezerwuj

09.05 - 10.05.2020

 • Warszawa
 • Szkolenie akredytowane
 • Szkolenie weekendowe

od 700 zł

kup zarezerwuj

09.05 - 10.05.2020

 • Katowice
 • Szkolenie akredytowane
 • Szkolenie weekendowe

od 700 zł

kup zarezerwuj

09.05 - 10.05.2020

 • Gdańsk
 • Szkolenie akredytowane
 • Szkolenie weekendowe

od 700 zł

kup zarezerwuj

16.05 - 17.05.2020

 • Kraków
 • Szkolenie akredytowane
 • Szkolenie weekendowe

od 700 zł

kup zarezerwuj

06.06 - 07.06.2020

 • Kraków
 • Szkolenie akredytowane
 • Szkolenie weekendowe

od 700 zł

kup zarezerwuj

06.06 - 07.06.2020

 • Wrocław
 • Szkolenie akredytowane
 • Szkolenie weekendowe

od 700 zł

kup zarezerwuj

13.06 - 14.06.2020

 • Katowice
 • Szkolenie akredytowane
 • Szkolenie weekendowe

od 700 zł

kup zarezerwuj

13.06 - 14.06.2020

 • Poznań
 • Szkolenie akredytowane
 • Szkolenie weekendowe

od 700 zł

kup zarezerwuj

20.06 - 21.06.2020

 • Warszawa
 • Szkolenie akredytowane
 • Szkolenie weekendowe

od 700 zł

kup zarezerwuj

04.07 - 05.07.2020

 • Warszawa
 • Szkolenie akredytowane
 • Szkolenie weekendowe

od 700 zł

kup zarezerwuj

11.07 - 12.07.2020

 • Kraków
 • Szkolenie akredytowane
 • Szkolenie weekendowe

od 700 zł

kup zarezerwuj

11.07 - 12.07.2020

 • Gdańsk
 • Szkolenie akredytowane
 • Szkolenie weekendowe

od 700 zł

kup zarezerwuj

25.07 - 26.07.2020

 • Warszawa
 • Szkolenie akredytowane
 • Szkolenie weekendowe

od 700 zł

kup zarezerwuj

01.08 - 02.08.2020

 • Katowice
 • Szkolenie akredytowane
 • Szkolenie weekendowe

od 700 zł

kup zarezerwuj

08.08 - 09.08.2020

 • Kraków
 • Szkolenie akredytowane
 • Szkolenie weekendowe

od 700 zł

kup zarezerwuj

08.08 - 09.08.2020

 • Poznań
 • Szkolenie akredytowane
 • Szkolenie weekendowe

od 700 zł

kup zarezerwuj

22.08 - 23.08.2020

 • Warszawa
 • Szkolenie akredytowane
 • Szkolenie weekendowe

od 700 zł

kup zarezerwuj

22.08 - 23.08.2020

 • Wrocław
 • Szkolenie akredytowane
 • Szkolenie weekendowe

od 700 zł

kup zarezerwuj

12.09 - 13.09.2020

 • Warszawa
 • Szkolenie akredytowane
 • Szkolenie weekendowe

od 700 zł

kup zarezerwuj

19.09 - 20.09.2020

 • Kraków
 • Szkolenie akredytowane
 • Szkolenie weekendowe

od 700 zł

kup zarezerwuj

19.09 - 20.09.2020

 • Gdańsk
 • Szkolenie akredytowane
 • Szkolenie weekendowe

od 700 zł

kup zarezerwuj

26.09 - 27.09.2020

 • Katowice
 • Szkolenie akredytowane
 • Szkolenie weekendowe

od 700 zł

kup zarezerwuj

10.10 - 11.10.2020

 • Kraków
 • Szkolenie akredytowane
 • Szkolenie weekendowe

od 700 zł

kup zarezerwuj

10.10 - 11.10.2020

 • Katowice
 • Szkolenie akredytowane
 • Szkolenie weekendowe

od 700 zł

kup zarezerwuj

17.10 - 18.10.2020

 • Warszawa
 • Szkolenie akredytowane
 • Szkolenie weekendowe

od 700 zł

kup zarezerwuj

24.10 - 25.10.2020

 • Wrocław
 • Szkolenie akredytowane
 • Szkolenie weekendowe

od 700 zł

kup zarezerwuj

24.10 - 25.10.2020

 • Poznań
 • Szkolenie akredytowane
 • Szkolenie weekendowe

od 700 zł

kup zarezerwuj

07.11 - 08.11.2020

 • Kraków
 • Szkolenie akredytowane
 • Szkolenie weekendowe

od 700 zł

kup zarezerwuj

07.11 - 08.11.2020

 • Katowice
 • Szkolenie akredytowane
 • Szkolenie weekendowe

od 700 zł

kup zarezerwuj

14.11 - 15.11.2020

 • Warszawa
 • Szkolenie akredytowane
 • Szkolenie weekendowe

od 700 zł

kup zarezerwuj

14.11 - 15.11.2020

 • Gdańsk
 • Szkolenie akredytowane
 • Szkolenie weekendowe

od 700 zł

kup zarezerwuj

05.12 - 06.12.2020

 • Kraków
 • Szkolenie akredytowane
 • Szkolenie weekendowe

od 700 zł

kup zarezerwuj

05.12 - 06.12.2020

 • Wrocław
 • Szkolenie akredytowane
 • Szkolenie weekendowe

od 700 zł

kup zarezerwuj

19.12 - 20.12.2020

 • Kraków
 • Szkolenie akredytowane
 • Szkolenie weekendowe

od 700 zł

kup zarezerwuj

19.12 - 20.12.2020

 • Warszawa
 • Szkolenie akredytowane
 • Szkolenie weekendowe

od 700 zł

kup zarezerwuj

19.12 - 20.12.2020

 • Katowice
 • Szkolenie akredytowane
 • Szkolenie weekendowe

od 700 zł

kup zarezerwuj

19.12 - 20.12.2020

 • Poznań
 • Szkolenie akredytowane
 • Szkolenie weekendowe

od 700 zł

kup zarezerwuj

Masz pytania doszkoleń otwartych?

Anna Bidas

Anna Bidas

Specjalista ds. Obsługi Klienta

+48 123 579 579
+48 607 033 783

Chcesz porozmawiać oszkoleniu zamkniętym?

Piotr Hajto

Piotr Hajto

Dyrektor Handlowy

Bądźmy w kontakcie

Newsletter

Chcesz dostawać informacje o zniżkach i nowościach Inprogress? Zostaw nam swój e-mail i bądź na bieżąco.

Współadministratorami Państwa danych przetwarzanych w związku z subskrypcją newslettera są INPROGRESS Sp. z o.o., INPROGRESS Szkolenia Sp. z o.o., INPROGRESS Trainings Sp. z o.o.

 

Pokaż pełną treść

Klikając "Zapisz się", udzielasz zgody na przetwarzanie przez INPROGRESS Sp. z o.o., INPROGRESS Szkolenia Sp. z o.o. oraz INPROGRESS Trainings Sp. z o.o. mojego adresu e-mail w celu przesyłania newslettera.

x

Zarezerwuj miejsce na szkoleniu

Warto wiedzieć, że:

1) INPROGRESS Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie (30-149), ul. Balicka 95 zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie XI Wydział Gospodarczy pod nr KRS 0000384161, NIP 6772357001, REGON 121509810,

INPROGRESS Szkolenia Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie (30-149), ul. Balicka 95 zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie XI Wydział Gospodarczy pod nr KRS 0000427134, NIP 6772369990, REGON 121185610,

INPROGRESS Trainings Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie (30-149), ul. Balicka 95 zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie XI Wydział Gospodarczy pod nr KRS 0000494555, NIP: 677-237-90-08, REGON: 123026139,

zwane dalej łącznie INPROGRESS,staną się współadministratorami danych osobowych podanych w formularzu kontaktowym;

3) współadministratorzy danych uzgodnili, że odpowiadają w takim samym stopniu za wypełnienie obowiązków wynikających z przepisów RODO;

4) wszelkie pytania związane z przetwarzaniem przez nas Twoich danych możesz kierować pod adres mailowy: biuro@inprogress.pl oraz nr tel. +4812357579;

5) dane w formularzu podajesz dobrowolnie, a jeżeli nie podasz informacji, nie będziemy mogli odpowiedzieć na Twoje zapytanie lub podjąć działań na Twoje żądanie przed zawarciem umowy (np. w zakresie przygotowania i przesłania oferty);

6) podane przez Ciebie dane będą przetwarzane zgodnie z treścią Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. o ochronie danych osobowych (RODO) oraz ustawą z dnia 18 lipca 2002 o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U.2002 Nr 144 poz. 1204 ze zm.);

7) Twoje dane osobowe będą przechowywane do momentu cofnięcia przez Ciebie zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz przez okres przedawnienia roszczeń wynikających z zawartych umów;

8) Twoje dane są przetwarzane w celu i zakresie niezbędnym do prawidłowej obsługi Twojego zapytania;

9) dostęp do Twoich danych będą mieli tylko upoważnieni przez nas pracownicy i współpracownicy INPROGRESS;

10) my dbamy o ochronę Twoich danych osobowych, a Ty masz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych;

11) masz też prawo dostępu do swoich danych, prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, przenoszenia danych; jeżeli zechcesz, w każdym momencie możesz odwołać zgodę na przetwarzanie Twoich danych, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonałeś na podstawie zgody przed jej cofnięciem;

12) INPROGRESS nie wykorzystuje danych osobowych w celu profilowania.