MSP® 4th edition Foundation & Practitioner


To szkolenie możesz zrealizować w ramach Inprogress Plus – dowiedz się więcej.


 • Każdy uczestnik otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu akredytowanego szkolenia.
 • Po uzyskaniu pozytywnych wyników na egzaminie, uczestnik otrzymuje również uznane na arenie międzynarodowej certyfikaty MSP® Foundation oraz MSP® Practitioner.

Szczegóły

 • 4 dni
 • język szkolenia i materiałów: polski
 • szkolenie akredytowane
 • online lub stacjonarnie

Dodatki

 • egzamin Foundation (obowiązkowy): 990 zł
 • egzamin Practitioner (obowiązkowy): 1300 zł
 • podręcznik od 180 zł
 • powtórka egzaminu Take2 re-sit exam: 200 zł

Opis szkolenia

Metodyka MSP przygotowana została między innymi po to, by sprawnie przeprowadzać zmiany transformacyjne w organizacji, które są nieodłącznym elementem jej funkcjonowania. Jej stosowanie idealnie współgra z metodą PRINCE2, dzięki czemu można osiągnąć ład organizacyjny i bez problemu wdrożyć nowe złożone zmiany.

Celem szkolenia MSP na poziomie Practitioner jest pogłębienie znajomości metodyki MSP. W formie wykładów i warsztatów uczestnicy poznają „tajniki” MSP, szczegóły dotyczące procesów transformacji, powiązania ról z tematami i dokumentami, cały czas pamiętając o zasadach, czyli pryncypiach MSP.

Jak organizujemy szkolenia?

Szkolenia odbywają się w dwóch formach: stacjonarnej i online (na żywo, w czasie rzeczywistym).

Cel szkolenia

 • Zdobycie skondensowanej wiedzy na temat metodyki MSP.
 • nabycie umiejętności opracowywanie wybranych dokumentów programu np. deklaracji wizji, modeli docelowego, profili interesariuszu, czy profili korzyści
 • Przygotowanie uczestników szkolenia do pozytywnego zaliczenia egzaminu MSP Foundation oraz MSP Practitioner.

Korzyści

 • Nabycie umiejętności koncentrowania się na na definiowaniu i realizowaniu korzyści.
 • Nabycie wiedzy na temat planowania programu i zawartych w nim projektów jako sposobu na wprowadzenie zmiany biznesowej w organizacji.
 • Zdobycie wiedzy na temat mechanizmów sterowania, monitorowania i kontrolowania programu oraz projektów wykonywanych w programie.
 • Nabycie umiejętności planowania i kontrolowania postępów programu.
 • Nabycie umiejętności całościowego zarządzania programem, niezależnie od jego etapu.
 • Liczba PDU: 14

Grupa docelowa

 • Osoby, które biorą udział w zarządzaniu programem (niezależnie od pełnionej roli),
 • Osoby, które zarządzają projektami wchodzącymi w skład programu, ze szczególnym uwzględnieniem Komitetów Sterujących,
 • Osoby, które pełnią różne role w Radzie Programu – Właściciele Programów, Kierownicy Zmiany Biznesowej,
 • Kierownicy Programu;
 • Członkowie Biura Programu,
 • Osoby, których zadaniem jest wdrażanie metodyki MSP w organizacji,
 • Osoby, które chcą poznać ten popularny standard zarządzania programem,
 • Osoby, które chcą udokumentować swoje kompetencje międzynarodowymi certyfikatami.

Certyfikacja

Egzamin odbywa się w formie online (po zakończeniu szkolenia online w terminie wybranym przez uczestnika spośród terminów udostępnionych przez Akredytora) lub stacjonarnej po zakończeniu szkolenia w tej formie. 

Egzamin MSP Foundation:

 • Egzamin testowy, składający się z 75 pytań (w tym 5 pytań próbnych),
 • Czas egzaminu: 60 minut,
 • Do uzyskania pozytywnego wyniku wymagane jest co najmniej 35 punktów,
 • Brak pomocy naukowych,
 • Język polski lub angielski,
 • Certyfikat jest ważny bezterminowo.
 • Uczestnik, który na egzaminie zdobył niezbędną do uzyskania zaliczenia liczbę punktów otrzymuje międzynarodowy certyfikat w formie elektronicznej. Dodatkowo, uczestnik ma możliwość zakupienia certyfikatu w formie papierowej, wybierając odpowiednią opcję podczas rezerwacji szkolenia.

Egzamin MSP Practitioner:

 • O certyfikat Practitioner mogą ubiegać się wyłącznie posiadacze certyfikatu Foundation.
 • Egzamin testowy, składający się z 8 obszarów pytań odnoszących się do scenariusza.
 • Do zdania egzaminu wymagane jest uzyskanie co najmniej 40 punktów (50%poprawnych odpowiedzi),
 • Egzamin trwa 150 min,
 • Język polski lub angielski,
 • Pomoce naukowe: Oficjalny podręcznik MSP,
 • Certyfikat MSP Practitioner wydawany jest przez AXELOS na 5 lat.

UWAGA! Zgodnie z wytycznymi Akredytora od 1.11.2019 roku szkolenie należy kupić razem z egzaminem. W trakcie zapisu na szkolenie prosimy o wybór dodatku „egzamin” w formularzu zamówienia . Jest to niezbędne w celu zapisania się na szkolenie. Dodatkowo, uczestnik może wybrać opcję „Powtórka egzaminu”, która uprawnia do ponownego podejścia do egzaminu w ciągu pół roku od pierwszego terminu (na wypadek uzyskania negatywnego wyniku). Egzamin powtórkowy (tzw. Take2 re-sit exam) odbywa się w formie online. Więcej informacji na naszym blogu.

Program szkolenia

Pobierz szczegółowy plan szkolenia
 • Wprowadzenie do tematu zarządzania programem (elementy składowe metodyki)
  Pryncypia
 • Tematy: Organizacja, Wizja, Przywództwo i zaangażowanie interesariuszy, Zarządzanie Korzyściami, Projektowanie modelu docelowego, Planowanie i kontrola, Uzasadnienie Biznesowe, Zarządzanie ryzykiem i rozwiązywanie zagadnień,
 • Zarządzanie jakością
 • Procesy transformacji
 • Biuro programu
 • Próbny egzamin MSP Foundation wraz z omówieniem wyników
 • Egzamin certyfikujący na poziomie MSP Foundation
 • Przypomnienie, na czym polega zarządzanie programem
 • Przegląd tematów ładu i procesów transformacji
 • Szczegółowa analiza tematów ładu
 • Szczegółowa analiza procesów transformacji
 • Biuro programu
 • Próbny egzamin MSP® Practitioner wraz z omówieniem wyników i wyjaśnieniami
 • Egzamin certyfikujący na poziomie MSP Practitioner