M_o_R® Practitioner

Opis szkolenia

Podstawą stworzenia metodyki M_o_R była chęć sprawnego zarządzania ryzykiem, które od wieków towarzyszy każdej działalności biznesowej i niejednokrotnie staje się wielkim wyzwaniem dla zarządu czy kierownika projektu. Szkolenie M_o_R® Practitioner w formie warsztatu wspartego wykładem, przybliża praktyczne aspekty zarządzania ryzykiem w różnych perspektywach organizacji.  Szkolenie jest akredytowane przez AXELOS co oznacza, że przygotowuje do egzaminu certyfikacyjnego na poziomie M_o_R® Practitioner. Najnowsze wydanie podręcznika dostępne jest w języku angielskim oraz w języku polskim w wersji elektronicznej.

Każdy uczestnik po kursie otrzymuje od Inprogress certyfikat ukończenia akredytowanego szkolenia.

Terminy szkoleń

Cena regularna szkolenia:

940 zł

Egzamin:

1150 zł

Podręcznik:

210 zł

Cel szkolenia

Cel szkolenia

 • Zdobycie zaawansowanej wiedzy z zakresu zarządzania ryzykiem w organizacji zgodnie z najlepszymi praktykami M_o_R.
 • Przygotowanie uczestników do otrzymania pozytywnego wyniku na certyfikowanym egzaminie M_o_R® Practitioner.
Czas trwania

Czas trwania

Szkolenie trwa 2 dni . Egzamin na poziomie Practitioner odbywa się w dzień po ostatnim dniu szkoleń.

Grupa docelowa

Grupa docelowa

 • Osoby odpowiedzialne za ryzyko na dowolnym szczeblu zarządzania,
 • Menedżerowie decydujący o sposobie zarządzania ryzykiem i jego wdrożeniu,
 • Osoby, które chcą zdobyć i potwierdzić zaawansowaną znajomość zarządzania ryzykiem zgodnie z metodyką M_o_R,
 • Osoby, które chcą lub pragną decydować o strategicznych kierunkach rozwoju organizacji,
 • Osoby zajmujące się kontrolingiem w organizacji oraz weryfikacją i oceną podejmowanych inicjatyw,
 • Osoby posiadające znajomość metodyki PRINCE2® lub MSP® i pragnące rozszerzać swoje horyzonty.
Języki

Języki

Język szkolenia:

 • Szkolenie prowadzone jest w języku polskim

Język materiałów:

 • Język polski
 • Materiały dostępne są także w języku angielskim.

Jeśli chcecie Państwo otrzymać materiały w innym języku niż polski, prosimy o kontakt lub wpisanie uwagi w formularzu zgłoszeniowym.

Korzyści ze szkolenia

Korzyści ze szkolenia

 • Zdobycie umiejętności kształtowania oraz wpływania na zarządzanie ryzykiem w organizacji.
 • Zdobycie umiejętności i wiedzy niezbędnej, by zarządzać ryzykiem, tak, aby osiągnąć lepszą realizację usług i celów biznesowych.
 • Zrozumienie jak ryzyko wpływa na cele strategiczne i operacyjne.
 • Poznanie sposobów na minimalizację wielkości i siły ryzyka zagrażającego organizacji.
 • Nabycie umiejętności praktycznego dostosowywania zasad M_o_R do konkretnych sytuacji.
 • Liczba PDU: 14
Egzamin i certyfikacja

Egzamin i certyfikacja

Certyfikacja:

O certyfikat Practitioner mogą ubiegać się wyłącznie posiadacze certyfikatu Foundation.

Egzamin:

 • Egzamin testowy, składający się z 4 pytań odnoszących się do scenariusza,
 • Aby uzyskać pozytywny wynik należy zdobyć minimum 40 punktów (50%),
 • Egzamin trwa 180 minut,
 • Język polski lub angielski
 • W czasie trwania egzaminu można korzystać wyłącznie z oficjalnego podręcznika „M_o_R Przewodnik dla praktyków oraz Przewodnika ABC” (część A – Techniki),
 • Certyfikat M_o_R Practitioner wydawany jest przez AXELOS na 5 lat.

Uczestnik, który na egzaminie zdobył niezbędną do uzyskania zaliczenia liczbę punktów otrzymuje międzynarodowy certyfikat w formie elektronicznej i papierowej.

Program szkolenia

Pobierz wersję PDF
 • Podstawowe pojęcia i definicje M_o_R®
 • Przewodnik po egzaminie Practitioner
 • Pryncypia zarządzania ryzykiem M_o_R®, role i perspektywy
 • Podejście do zarządzania ryzykiem M_o_R®
 • Proces zarządzania ryzykiem M_o_R®
 • Zadanie na wieczór — przykładowy egzamin M_o_R® Practitioner
 • Omówienie wyników przykładowego egzaminu
 • Wdrożenie i przeglądy, model dojrzałości i kontrola stanu, integracja perspektyw
 • Specjalne aspekty zarządzania ryzykiem
 • Perspektywy strategiczna i programów – przykładowy egzamin
 • Egzamin M_o_R® Practitioner

Najbliższe terminy szkoleń otwartych

Sprawdź terminarz

22.02 - 23.02.2018

 • Kraków
 • Szkolenie akredytowane

od 940 zł

kup zarezerwuj

22.02 - 23.02.2018

 • Poznań
 • Szkolenie akredytowane

od 940 zł

kup zarezerwuj

08.03 - 09.03.2018

 • Warszawa
 • Szkolenie akredytowane

od 940 zł

kup zarezerwuj

08.03 - 09.03.2018

 • Wrocław
 • Szkolenie akredytowane

od 940 zł

kup zarezerwuj

15.03 - 16.03.2018

 • Katowice
 • Szkolenie akredytowane

od 940 zł

kup zarezerwuj

15.03 - 16.03.2018

 • Gdańsk
 • Szkolenie akredytowane

od 940 zł

kup zarezerwuj

22.03 - 23.03.2018

 • Kraków
 • Szkolenie akredytowane

od 940 zł

kup zarezerwuj

22.03 - 23.03.2018

 • Poznań
 • Szkolenie akredytowane

od 940 zł

kup zarezerwuj

12.04 - 13.04.2018

 • Warszawa
 • Szkolenie akredytowane

od 940 zł

kup zarezerwuj

12.04 - 13.04.2018

 • Wrocław
 • Szkolenie akredytowane

od 940 zł

kup zarezerwuj

19.04 - 20.04.2018

 • Katowice
 • Szkolenie akredytowane

od 940 zł

kup zarezerwuj

19.04 - 20.04.2018

 • Gdańsk
 • Szkolenie akredytowane

od 940 zł

kup zarezerwuj

26.04 - 27.04.2018

 • Kraków
 • Szkolenie akredytowane

od 940 zł

kup zarezerwuj

26.04 - 27.04.2018

 • Poznań
 • Szkolenie akredytowane

od 940 zł

kup zarezerwuj

10.05 - 11.05.2018

 • Warszawa
 • Szkolenie akredytowane

od 940 zł

kup zarezerwuj

10.05 - 11.05.2018

 • Wrocław
 • Szkolenie akredytowane

od 940 zł

kup zarezerwuj

17.05 - 18.05.2018

 • Katowice
 • Szkolenie akredytowane

od 940 zł

kup zarezerwuj

17.05 - 18.05.2018

 • Gdańsk
 • Szkolenie akredytowane

od 940 zł

kup zarezerwuj

24.05 - 25.05.2018

 • Kraków
 • Szkolenie akredytowane

od 940 zł

kup zarezerwuj

24.05 - 25.05.2018

 • Poznań
 • Szkolenie akredytowane

od 940 zł

kup zarezerwuj

07.06 - 08.06.2018

 • Warszawa
 • Szkolenie akredytowane

od 940 zł

kup zarezerwuj

07.06 - 08.06.2018

 • Wrocław
 • Szkolenie akredytowane

od 940 zł

kup zarezerwuj

14.06 - 15.06.2018

 • Katowice
 • Szkolenie akredytowane

od 940 zł

kup zarezerwuj

14.06 - 15.06.2018

 • Gdańsk
 • Szkolenie akredytowane

od 940 zł

kup zarezerwuj

28.06 - 29.06.2018

 • Kraków
 • Szkolenie akredytowane

od 940 zł

kup zarezerwuj

28.06 - 29.06.2018

 • Poznań
 • Szkolenie akredytowane

od 940 zł

kup zarezerwuj

05.07 - 06.07.2018

 • Warszawa
 • Szkolenie akredytowane

od 940 zł

kup zarezerwuj

05.07 - 06.07.2018

 • Wrocław
 • Szkolenie akredytowane

od 940 zł

kup zarezerwuj

12.07 - 13.07.2018

 • Katowice
 • Szkolenie akredytowane

od 940 zł

kup zarezerwuj

12.07 - 13.07.2018

 • Gdańsk
 • Szkolenie akredytowane

od 940 zł

kup zarezerwuj

26.07 - 27.07.2018

 • Kraków
 • Szkolenie akredytowane

od 940 zł

kup zarezerwuj

26.07 - 27.07.2018

 • Poznań
 • Szkolenie akredytowane

od 940 zł

kup zarezerwuj

09.08 - 10.08.2018

 • Warszawa
 • Szkolenie akredytowane

od 940 zł

kup zarezerwuj

09.08 - 10.08.2018

 • Wrocław
 • Szkolenie akredytowane

od 940 zł

kup zarezerwuj

23.08 - 24.08.2018

 • Katowice
 • Szkolenie akredytowane

od 940 zł

kup zarezerwuj

23.08 - 24.08.2018

 • Gdańsk
 • Szkolenie akredytowane

od 940 zł

kup zarezerwuj

30.08 - 31.08.2018

 • Kraków
 • Szkolenie akredytowane

od 940 zł

kup zarezerwuj

30.08 - 31.08.2018

 • Poznań
 • Szkolenie akredytowane

od 940 zł

kup zarezerwuj

06.09 - 07.09.2018

 • Warszawa
 • Szkolenie akredytowane

od 940 zł

kup zarezerwuj

06.09 - 07.09.2018

 • Wrocław
 • Szkolenie akredytowane

od 940 zł

kup zarezerwuj

13.09 - 14.09.2018

 • Katowice
 • Szkolenie akredytowane

od 940 zł

kup zarezerwuj

13.09 - 14.09.2018

 • Gdańsk
 • Szkolenie akredytowane

od 940 zł

kup zarezerwuj

27.09 - 28.09.2018

 • Kraków
 • Szkolenie akredytowane

od 940 zł

kup zarezerwuj

27.09 - 28.09.2018

 • Poznań
 • Szkolenie akredytowane

od 940 zł

kup zarezerwuj

11.10 - 12.10.2018

 • Warszawa
 • Szkolenie akredytowane

od 940 zł

kup zarezerwuj

11.10 - 12.10.2018

 • Wrocław
 • Szkolenie akredytowane

od 940 zł

kup zarezerwuj

18.10 - 19.10.2018

 • Katowice
 • Szkolenie akredytowane

od 940 zł

kup zarezerwuj

18.10 - 19.10.2018

 • Gdańsk
 • Szkolenie akredytowane

od 940 zł

kup zarezerwuj

25.10 - 26.10.2018

 • Kraków
 • Szkolenie akredytowane

od 940 zł

kup zarezerwuj

25.10 - 26.10.2018

 • Poznań
 • Szkolenie akredytowane

od 940 zł

kup zarezerwuj

08.11 - 09.11.2018

 • Wrocław
 • Szkolenie akredytowane

od 940 zł

kup zarezerwuj

08.11 - 09.11.2018

 • Warszawa
 • Szkolenie akredytowane

od 940 zł

kup zarezerwuj

15.11 - 16.11.2018

 • Katowice
 • Szkolenie akredytowane

od 940 zł

kup zarezerwuj

15.11 - 16.11.2018

 • Gdańsk
 • Szkolenie akredytowane

od 940 zł

kup zarezerwuj

29.11 - 30.11.2018

 • Kraków
 • Szkolenie akredytowane

od 940 zł

kup zarezerwuj

29.11 - 30.11.2018

 • Poznań
 • Szkolenie akredytowane

od 940 zł

kup zarezerwuj

06.12 - 07.12.2018

 • Warszawa
 • Szkolenie akredytowane

od 940 zł

kup zarezerwuj

06.12 - 07.12.2018

 • Wrocław
 • Szkolenie akredytowane

od 940 zł

kup zarezerwuj

13.12 - 14.12.2018

 • Katowice
 • Szkolenie akredytowane

od 940 zł

kup zarezerwuj

13.12 - 14.12.2018

 • Gdańsk
 • Szkolenie akredytowane

od 940 zł

kup zarezerwuj

20.12 - 21.12.2018

 • Kraków
 • Szkolenie akredytowane

od 940 zł

kup zarezerwuj

20.12 - 21.12.2018

 • Poznań
 • Szkolenie akredytowane

od 940 zł

kup zarezerwuj

Masz pytania doszkoleń otwartych?

Anna Bidas

Anna Bidas

Specjalista ds. Obsługi Klienta

+48 123 579 579
+48 607 033 783

Chcesz porozmawiać oszkoleniu zamkniętym?

Piotr Hajto

Piotr Hajto

Dyrektor Handlowy

+48 607 327 302

Bądźmy w kontakcie

Newsletter

Chcesz dostawać informacje o zniżkach i nowościach Inprogress? Zostaw nam swój e-mail i bądź na bieżąco.

x

Zarezerwuj miejsce na szkoleniu