M_o_R® Foundation

Opis szkolenia

Szkolenie M_o_R Foundation dostarcza spójnej terminologii zarządzania ryzykiem oraz proponuje kompletny i spójny zestaw dokumentów, dzięki którym zarządzanie ryzykiem może być zintegrowane na wszystkich poziomach zarządzania organizacją: strategicznym, w programach i projektach oraz operacyjnym. Program szkolenia omawia pryncypia, podejście do zarządzania ryzykiem, procesy zarządzania, a także przydatne techniki i narzędzia.

Szkolenie jest akredytowane przez AXELOS, co oznacza, że przygotowuje do egzaminu certyfikacyjnego na poziomie M_o_R® Foundation. W czasie szkolenia udzielane są odpowiedzi na najbardziej nurtujące pytania, między innymi: jakie są perspektywy zarządzania ryzykiem w organizacji, jak ryzyka różnych poziomów oddziałują na siebie, z jakich kroków składa się proces zarządzania ryzykiem, jak identyfikować zagrożenia i szanse, jak je oceniać i jak podejmować decyzje o reakcjach na ryzyko.

Każdy uczestnik po kursie otrzymuje od Inprogress certyfikat ukończenia akredytowanego szkolenia.

Terminy szkoleń

Cena regularna szkolenia:

1150 zł 

Egzamin:

800 zł 

Podręcznik:

210 zł

Cel szkolenia

Cel szkolenia

 • Zdobycie podstawowej wiedzy z obszaru M_o_R®, dzięki której uczestnicy będą sprawnie zarządzać ryzykiem w organizacji.
 • Przygotowanie do pozytywnego zaliczenia egzaminu M_o_R® Foundation.
Czas trwania

Czas trwania

Szkolenie trwa 3 dni. Egzamin na poziomie Foundation odbywa się trzeciego dnia szkoleń, po zakończeniu części dydaktycznej.

Szkolenie weekendowe trwa 2 dni. W sobotę odbywają się w zajęcia a w niedzielę ma miejsce kolejny dzień wykładów oraz egzamin.

Grupa docelowa

Grupa docelowa

 • Osoby zarządzające projektami i programami oraz działalnością operacyjną,
 • Osoby uczestniczące w zarządzaniu strategicznym w organizacji oraz zarządzaniu portfelem inicjatyw,
 • Osoby, które chcą lub pragną decydować o strategicznych kierunkach rozwoju organizacji,
 • Osoby zajmujące się controlingiem w organizacji oraz weryfikacją i oceną podejmowanych inicjatyw,
 • Osoby chcące poznać ten popularny standard zarządzania ryzykiem,
 • Osoby znające już metodyki PRINCE2® lub MSP® i chcące poszerzyć swoje horyzonty,
 • Osoby chcące udokumentować swoje kompetencje międzynarodowym certyfikatem wystawianym przez AXELOS.
Języki

Języki

Język szkolenia:

 • Szkolenie prowadzone jest w języku polskim

Język materiałów:

 • Język polski
 • Materiały dostępne są także w języku angielskim.

Jeśli chcecie Państwo otrzymać materiały w innym języku niż polski, prosimy o kontakt lub wpisanie uwagi w formularzu zgłoszeniowym.

Korzyści ze szkolenia

Korzyści ze szkolenia

 • Poznanie perspektyw zarządzania ryzykiem i swobodne się poruszanie się w ich ramach.
 • Zapoznanie się z wieloma technikami zarządzania ryzykiem i zdobycie umiejętności ich właściwego stosowania.
 • Umiejętne zastosowanie pryncypiów oraz proponowanie działań usprawniających wdrażanie tychże pryncypiów.
 • Zrozumienie charakteru oraz wielkości ryzyka zagrażającego firmie oraz zmniejszenie jego występowania i wpływu na biznes.
 • Zdobycie wiedzy dotyczącej zarządzania ryzykiem dostosowanego do organizacji.
 • Zdobycie umiejętności prawidłowego wykonywania kroków procedury zarządzania ryzykiem.
 • Liczba PDU: 21
Egzamin i certyfikacja

Egzamin i certyfikacja

Przebieg egzaminu:

 • Egzamin testowy, złożony z 75 pytań ( w tym 5 pytań próbnych, niewpływających na wynik egzaminu),
 • Czas trwania: 60 minut,
 • Próg zaliczenia: 35 poprawnych odpowiedzi,
 • Brak pomocy dydaktycznych,
 • Język polski i angielski,
 • Certyfikat wydawany przez AXELOS jest bezterminowy.

Uczestnik, który na egzaminie zdobył niezbędną do uzyskania zaliczenia liczbę punktów otrzymuje międzynarodowy certyfikat w formie elektronicznej i papierowej.

Program szkolenia

Pobierz wersję PDF
 • Wprowadzenie, definicje i podstawowe pojęcia
 • Koncepcja metodyki M_o_R®
 • Pryncypia zarządzania ryzykiem w perspektywach: strategicznej, operacyjnej, programów i projektów
 • Podejście do zarządzania ryzykiem — podstawowe dokumenty
 • Wprowadzenie do technik zarządzania ryzykiem — przewodnik ABC
 • Proces zarządzania ryzykiem
 • Perspektywy zarządzania ryzykiem
 • Role i odpowiedzialności w zarządzaniu ryzykiem
 • Specjalne aspekty zarządzania ryzykiem
 • Wdrożenie zarządzania ryzykiem i przeglądy
 • Egzamin M_o_R Foundation

Najbliższe terminy szkoleń otwartych

Sprawdź terminarz

22.01 - 24.01.2018

 • Kraków
 • Szkolenie akredytowane

od 1150 zł

kup zarezerwuj

22.01 - 24.01.2018

 • Poznań
 • Szkolenie akredytowane

od 1150 zł

kup zarezerwuj

03.02 - 04.02.2018

 • Kraków
 • Szkolenie akredytowane
 • Szkolenie weekendowe

od 1000 zł

kup zarezerwuj

05.02 - 07.02.2018

 • Warszawa
 • Szkolenie akredytowane

od 1150 zł

kup zarezerwuj

05.02 - 07.02.2018

 • Wrocław
 • Szkolenie akredytowane

od 1150 zł

kup zarezerwuj

12.02 - 14.02.2018

 • Katowice
 • Szkolenie akredytowane

od 1150 zł

kup zarezerwuj

17.02 - 18.02.2018

 • Warszawa
 • Szkolenie akredytowane
 • Szkolenie weekendowe

od 1000 zł

kup zarezerwuj

19.02 - 21.02.2018

 • Kraków
 • Szkolenie akredytowane

od 1150 zł

kup zarezerwuj

19.02 - 21.02.2018

 • Poznań
 • Szkolenie akredytowane

od 1150 zł

kup zarezerwuj

03.03 - 04.03.2018

 • Kraków
 • Szkolenie akredytowane
 • Szkolenie weekendowe

od 1000 zł

kup zarezerwuj

05.03 - 07.03.2018

 • Warszawa
 • Szkolenie akredytowane

od 1150 zł

kup zarezerwuj

05.03 - 07.03.2018

 • Wrocław
 • Szkolenie akredytowane

od 1150 zł

kup zarezerwuj

12.03 - 14.03.2018

 • Katowice
 • Szkolenie akredytowane

od 1150 zł

kup zarezerwuj

17.03 - 18.03.2018

 • Warszawa
 • Szkolenie akredytowane
 • Szkolenie weekendowe

od 1000 zł

kup zarezerwuj

19.03 - 21.03.2018

 • Kraków
 • Szkolenie akredytowane

od 1150 zł

kup zarezerwuj

19.03 - 21.03.2018

 • Poznań
 • Szkolenie akredytowane

od 1150 zł

kup zarezerwuj

07.04 - 08.04.2018

 • Kraków
 • Szkolenie akredytowane
 • Szkolenie weekendowe

od 1000 zł

kup zarezerwuj

09.04 - 11.04.2018

 • Warszawa
 • Szkolenie akredytowane

od 1150 zł

kup zarezerwuj

09.04 - 11.04.2018

 • Wrocław
 • Szkolenie akredytowane

od 1150 zł

kup zarezerwuj

16.04 - 18.04.2018

 • Katowice
 • Szkolenie akredytowane

od 1150 zł

kup zarezerwuj

21.04 - 22.04.2018

 • Warszawa
 • Szkolenie akredytowane
 • Szkolenie weekendowe

od 1000 zł

kup zarezerwuj

23.04 - 25.04.2018

 • Kraków
 • Szkolenie akredytowane

od 1150 zł

kup zarezerwuj

23.04 - 25.04.2018

 • Poznań
 • Szkolenie akredytowane

od 1150 zł

kup zarezerwuj

07.05 - 09.05.2018

 • Warszawa
 • Szkolenie akredytowane

od 1150 zł

kup zarezerwuj

07.05 - 09.05.2018

 • Wrocław
 • Szkolenie akredytowane

od 1150 zł

kup zarezerwuj

12.05 - 13.05.2018

 • Kraków
 • Szkolenie akredytowane
 • Szkolenie weekendowe

od 1000 zł

kup zarezerwuj

14.05 - 16.05.2018

 • Katowice
 • Szkolenie akredytowane

od 1150 zł

kup zarezerwuj

14.05 - 16.05.2018

 • Gdańsk
 • Szkolenie akredytowane

od 1150 zł

kup zarezerwuj

21.05 - 23.05.2018

 • Kraków
 • Szkolenie akredytowane

od 1150 zł

kup zarezerwuj

21.05 - 23.05.2018

 • Poznań
 • Szkolenie akredytowane

od 1150 zł

kup zarezerwuj

26.05 - 27.05.2018

 • Warszawa
 • Szkolenie akredytowane
 • Szkolenie weekendowe

od 1000 zł

kup zarezerwuj

04.06 - 06.06.2018

 • Warszawa
 • Szkolenie akredytowane

od 1150 zł

kup zarezerwuj

04.06 - 06.06.2018

 • Wrocław
 • Szkolenie akredytowane

od 1150 zł

kup zarezerwuj

09.06 - 10.06.2018

 • Kraków
 • Szkolenie akredytowane
 • Szkolenie weekendowe

od 1000 zł

kup zarezerwuj

11.06 - 13.06.2018

 • Katowice
 • Szkolenie akredytowane

od 1150 zł

kup zarezerwuj

11.06 - 13.06.2018

 • Gdańsk
 • Szkolenie akredytowane

od 1150 zł

kup zarezerwuj

23.06 - 24.06.2018

 • Warszawa
 • Szkolenie akredytowane
 • Szkolenie weekendowe

od 1000 zł

kup zarezerwuj

25.06 - 27.06.2018

 • Kraków
 • Szkolenie akredytowane

od 1150 zł

kup zarezerwuj

25.06 - 27.06.2018

 • Poznań
 • Szkolenie akredytowane

od 1150 zł

kup zarezerwuj

02.07 - 04.07.2018

 • Warszawa
 • Szkolenie akredytowane

od 1150 zł

kup zarezerwuj

02.07 - 04.07.2018

 • Wrocław
 • Szkolenie akredytowane

od 1150 zł

kup zarezerwuj

07.07 - 08.07.2018

 • Kraków
 • Szkolenie akredytowane
 • Szkolenie weekendowe

od 1000 zł

kup zarezerwuj

09.07 - 11.07.2018

 • Katowice
 • Szkolenie akredytowane

od 1150 zł

kup zarezerwuj

09.07 - 11.07.2018

 • Gdańsk
 • Szkolenie akredytowane

od 1150 zł

kup zarezerwuj

21.07 - 22.07.2018

 • Warszawa
 • Szkolenie akredytowane
 • Szkolenie weekendowe

od 1000 zł

kup zarezerwuj

23.07 - 25.07.2018

 • Kraków
 • Szkolenie akredytowane

od 1150 zł

kup zarezerwuj

23.07 - 25.07.2018

 • Poznań
 • Szkolenie akredytowane

od 1150 zł

kup zarezerwuj

04.08 - 05.08.2018

 • Kraków
 • Szkolenie akredytowane
 • Szkolenie weekendowe

od 1000 zł

kup zarezerwuj

06.08 - 08.08.2018

 • Warszawa
 • Szkolenie akredytowane

od 1150 zł

kup zarezerwuj

06.08 - 08.08.2018

 • Wrocław
 • Szkolenie akredytowane

od 1150 zł

kup zarezerwuj

20.08 - 22.08.2018

 • Katowice
 • Szkolenie akredytowane

od 1150 zł

kup zarezerwuj

20.08 - 22.08.2018

 • Gdańsk
 • Szkolenie akredytowane

od 1150 zł

kup zarezerwuj

25.08 - 26.08.2018

 • Warszawa
 • Szkolenie akredytowane
 • Szkolenie weekendowe

od 1000 zł

kup zarezerwuj

27.08 - 29.08.2018

 • Kraków
 • Szkolenie akredytowane

od 1150 zł

kup zarezerwuj

27.08 - 29.08.2018

 • Poznań
 • Szkolenie akredytowane

od 1150 zł

kup zarezerwuj

01.09 - 02.09.2018

 • Kraków
 • Szkolenie akredytowane
 • Szkolenie weekendowe

od 1000 zł

kup zarezerwuj

03.09 - 05.09.2018

 • Warszawa
 • Szkolenie akredytowane

od 1150 zł

kup zarezerwuj

03.09 - 05.09.2018

 • Wrocław
 • Szkolenie akredytowane

od 1150 zł

kup zarezerwuj

10.09 - 12.09.2018

 • Katowice
 • Szkolenie akredytowane

od 1150 zł

kup zarezerwuj

10.09 - 12.09.2018

 • Gdańsk
 • Szkolenie akredytowane

od 1150 zł

kup zarezerwuj

10.09 - 12.09.2018

 • Gdańsk
 • Szkolenie akredytowane

od 1150 zł

kup zarezerwuj

15.09 - 16.09.2018

 • Warszawa
 • Szkolenie akredytowane
 • Szkolenie weekendowe

od 1000 zł

kup zarezerwuj

24.09 - 26.09.2018

 • Kraków
 • Szkolenie akredytowane

od 1150 zł

kup zarezerwuj

24.09 - 26.09.2018

 • Poznań
 • Szkolenie akredytowane

od 1150 zł

kup zarezerwuj

06.10 - 07.10.2018

 • Kraków
 • Szkolenie akredytowane
 • Szkolenie weekendowe

od 1000 zł

kup zarezerwuj

08.10 - 10.10.2018

 • Warszawa
 • Szkolenie akredytowane

od 1150 zł

kup zarezerwuj

08.10 - 10.10.2018

 • Wrocław
 • Szkolenie akredytowane

od 1150 zł

kup zarezerwuj

15.10 - 17.10.2018

 • Katowice
 • Szkolenie akredytowane

od 1150 zł

kup zarezerwuj

15.10 - 17.10.2018

 • Gdańsk
 • Szkolenie akredytowane

od 1150 zł

kup zarezerwuj

15.10 - 17.10.2018

 • Gdańsk
 • Szkolenie akredytowane

od 1150 zł

kup zarezerwuj

20.10 - 21.10.2018

 • Warszawa
 • Szkolenie akredytowane
 • Szkolenie weekendowe

od 1000 zł

kup zarezerwuj

22.10 - 24.10.2018

 • Kraków
 • Szkolenie akredytowane

od 1150 zł

kup zarezerwuj

22.10 - 24.10.2018

 • Poznań
 • Szkolenie akredytowane

od 1150 zł

kup zarezerwuj

05.11 - 07.11.2018

 • Warszawa
 • Szkolenie akredytowane

od 1150 zł

kup zarezerwuj

05.11 - 07.11.2018

 • Wrocław
 • Szkolenie akredytowane

od 1150 zł

kup zarezerwuj

12.11 - 14.11.2018

 • Katowice
 • Szkolenie akredytowane

od 1150 zł

kup zarezerwuj

12.11 - 14.11.2018

 • Gdańsk
 • Szkolenie akredytowane

od 1150 zł

kup zarezerwuj

12.11 - 14.11.2018

 • Gdańsk
 • Szkolenie akredytowane

od 1150 zł

kup zarezerwuj

17.11 - 18.11.2018

 • Kraków
 • Szkolenie akredytowane
 • Szkolenie weekendowe

od 1000 zł

kup zarezerwuj

24.11 - 25.11.2018

 • Warszawa
 • Szkolenie akredytowane
 • Szkolenie weekendowe

od 1000 zł

kup zarezerwuj

26.11 - 28.11.2018

 • Kraków
 • Szkolenie akredytowane

od 1150 zł

kup zarezerwuj

26.11 - 28.11.2018

 • Poznań
 • Szkolenie akredytowane

od 1150 zł

kup zarezerwuj

03.12 - 05.12.2018

 • Warszawa
 • Szkolenie akredytowane

od 1150 zł

kup zarezerwuj

03.12 - 05.12.2018

 • Wrocław
 • Szkolenie akredytowane

od 1150 zł

kup zarezerwuj

08.12 - 09.12.2018

 • Kraków
 • Szkolenie akredytowane
 • Szkolenie weekendowe

od 1000 zł

kup zarezerwuj

10.12 - 12.12.2018

 • Katowice
 • Szkolenie akredytowane

od 1150 zł

kup zarezerwuj

10.12 - 12.12.2018

 • Gdańsk
 • Szkolenie akredytowane

od 1150 zł

kup zarezerwuj

10.12 - 12.12.2018

 • Gdańsk
 • Szkolenie akredytowane

od 1150 zł

kup zarezerwuj

15.12 - 16.12.2018

 • Warszawa
 • Szkolenie akredytowane
 • Szkolenie weekendowe

od 1000 zł

kup zarezerwuj

17.12 - 19.12.2018

 • Kraków
 • Szkolenie akredytowane

od 1150 zł

kup zarezerwuj

17.12 - 19.12.2018

 • Poznań
 • Szkolenie akredytowane

od 1150 zł

kup zarezerwuj

Masz pytania doszkoleń otwartych?

Anna Bidas

Anna Bidas

Specjalista ds. Obsługi Klienta

+48 123 579 579
+48 607 033 783

Chcesz porozmawiać oszkoleniu zamkniętym?

Piotr Hajto

Piotr Hajto

Dyrektor Handlowy

+48 607 327 302

Bądźmy w kontakcie

Newsletter

Chcesz dostawać informacje o zniżkach i nowościach Inprogress? Zostaw nam swój e-mail i bądź na bieżąco.

x

Zarezerwuj miejsce na szkoleniu