M_o_R® Foundation & Practitioner

Opis szkolenia

Szkolenie M_o_R® Foundation & Practitioner to kurs idealny dla osób, które pragną poznać najlepsze narzędzia, umożliwiające ocenę praktyk zarządzania ryzykiem czy rozwoju dojrzałości organizacji. M_o_R integruje aspekty zarządzania ryzykiem omówione w metodykach PRINCE2 i MSP, dostarczając również szeregu technik i narzędzi wspomagających stosowanie jednolitego procesu zarządzania ryzykiem. Dzięki temu stanowi doskonałe uzupełnienie wiedzy o zarządzaniu ryzykiem dla praktyków zarządzania projektami, programami oraz usługami IT.

Każdy uczestnik po kursie otrzymuje od Inprogress certyfikat ukończenia akredytowanego szkolenia.

Terminy szkoleń

Cena regularna szkolenia:

1950 zł 

Egzamin Foundation:

800 zł

Egzamin Practitioner:

1150 zł

Podręcznik:

210 zł

Cel szkolenia

Cel szkolenia

 • Zdobycie skondensowanej i całościowej wiedzy na temat zarządzania ryzykiem zgodnie z regułami M_o_R.
 • Przygotowanie uczestników do pozytywnego zakończenia egzaminów na poziomie M_o_R Foundation i Practitioner.
Czas trwania

Czas trwania

Szkolenie trwa 5 dni. Egzamin na poziomie Foundation odbywa się trzeciego dnia szkoleń, po zakończeniu części dydaktycznej. Z kolei na poziomie Practitioner – w dzień po ostatnim dniu szkoleń.

Grupa docelowa

Grupa docelowa

 • Menedżerowie, biorący udział w zarządzaniu projektami oraz działalnością operacyjną,
 • Osoby, odpowiedzialne za zarządzanie strategiczne w organizacji oraz zarządzanie portfelem inicjatyw,
 • Osoby odpowiedzialne za controlling w organizacji oraz ocenę podejmowanych inicjatyw,
 • Osoby znające metodyki PRINCE2® lub MSP®,
 • Osoby pragnące potwierdzić kompetencje międzynarodowym certyfikatem wystawianym przez AXELOS.
Języki

Języki

Język szkolenia:

 • Szkolenie prowadzone jest w języku polskim

Język materiałów:

 • Język polski
 • Materiały dostępne są także w języku angielskim.

Jeśli chcecie Państwo otrzymać materiały w innym języku niż polski, prosimy o kontakt lub wpisanie uwagi w formularzu zgłoszeniowym.

Korzyści ze szkolenia

Korzyści ze szkolenia

 • Uświadomienie sobie istoty ryzyka.
 • Poznanie sprawdzonego wzorca postępowania z ryzykiem.
 • Zwiększenie szans na przeprowadzenie złożonych przedsięwzięć.
 • Lepsze zarządzanie działaniami warunkowymi/awaryjnymi i obsługi oraz zwiększenie prawdopodobieństwa zrealizowania inicjatyw zmiany.
 • Wypracowanie bardziej efektywnego sposobu reagowania na zagrożenia i szanse, a w konsekwencji zmniejszenie ilości niespodzianek.
 • Liczba PDU: 35.
Egzamin i certyfikacja

Egzamin i certyfikacja

Certyfikacja:

Szkolenia są akredytowane przez AXELOS co oznacza, że przygotowują do egzaminów certyfikacyjnych na poziomie M_o_R® Foundation oraz M_o_R®.Practitioner.

Egzamin M_o_R® Foundation:

 • Egzamin testowy, składający się z 75 pytań (z czego 70 jest punktowanych),
 • Egzamin trwa 60 minut,
 • Do zdania egzaminu wymagane jest uzyskanie co najmniej 35 poprawnych odpowiedzi,
 • W trakcie egzaminu nie można korzystać z książek ani żadnych innych pomocy,
 • Egzamin można zdawać w języku polskim lub angielskim,
 • Certyfikat wydawany przez AXELOS jest bezterminowy.

Egzamin M_o_R® Practitioner:

 • Egzamin testowy, składający się z 4 pytań odnoszących się do scenariusza,
 • Pozytywny wynik egzaminu: minimum 40 punktów,
 • Czas trwania egzaminu: 180 minut,
 • Język polski lub angielski,
 • Pomoce dydaktyczne: Oficjalny podręcznik „M_o_R Przewodnik dla praktyków oraz Przewodnika ABC” (część A – Techniki),
 • Certyfikat M_o_R Practitioner wydawany jest przez AXELOS na 5 lat.

Uczestnik, który na egzaminie zdobył niezbędną do uzyskania zaliczenia liczbę punktów otrzymuje międzynarodowy certyfikat w formie elektronicznej i papierowej.

Program szkolenia

Pobierz wersję PDF
 • Koncepcja metodyki M_o_R
 • Pryncypia zarządzania ryzykiem w perspektywach: strategicznej, operacyjnej, programów i projektów
 • Podejście do zarządzania ryzykiem — podstawowe dokumenty
 • Wprowadzenie do technik zarządzania ryzykiem — przewodnik ABC
 • Proces zarządzania ryzykiem
 • Perspektywy zarządzania ryzykiem
 • Role i odpowiedzialności w zarządzaniu ryzykiem
 • Specjalne aspekty zarządzania ryzykiem
 • Wdrożenie zarządzania ryzykiem i przeglądy
 • Egzamin M_o_R Foundation
 • Podstawowe pojęcia i definicje M_o_R®
 • Przewodnik po egzaminie Practitioner
 • Pryncypia zarządzania ryzykiem M_o_R®, role i perspektywy
 • Podejście do zarządzania ryzykiem M_o_R®
 • Proces zarządzania ryzykiem M_o_R®
 • Zadanie na wieczór — przykładowy egzamin M_o_R® Practitioner
 • Omówienie wyników przykładowego egzaminu
 • Wdrożenie i przeglądy, model dojrzałości i kontrola stanu, integracja perspektyw
 • Specjalne aspekty zarządzania ryzykiem
 • Perspektywy strategiczna i programów – przykładowy egzamin
 • Egzamin M_o_R® Practitioner

Najbliższe terminy szkoleń otwartych

Sprawdź terminarz

05.03 - 09.03.2018

 • Warszawa
 • Szkolenie akredytowane

od 1950 zł

kup zarezerwuj

05.03 - 09.03.2018

 • Wrocław
 • Szkolenie akredytowane

od 1950 zł

kup zarezerwuj

12.03 - 16.03.2018

 • Katowice
 • Szkolenie akredytowane

od 1950 zł

kup zarezerwuj

12.03 - 16.03.2018

 • Gdańsk
 • Szkolenie akredytowane

od 1950 zł

kup zarezerwuj

19.03 - 23.03.2018

 • Kraków
 • Szkolenie akredytowane

od 1950 zł

kup zarezerwuj

19.03 - 23.03.2018

 • Poznań
 • Szkolenie akredytowane

od 1950 zł

kup zarezerwuj

09.04 - 13.04.2018

 • Warszawa
 • Szkolenie akredytowane

od 1950 zł

kup zarezerwuj

09.04 - 13.04.2018

 • Wrocław
 • Szkolenie akredytowane

od 1950 zł

kup zarezerwuj

16.04 - 20.04.2018

 • Katowice
 • Szkolenie akredytowane

od 1950 zł

kup zarezerwuj

16.04 - 20.04.2018

 • Gdańsk
 • Szkolenie akredytowane

od 1950 zł

kup zarezerwuj

23.04 - 27.04.2018

 • Kraków
 • Szkolenie akredytowane

od 1950 zł

kup zarezerwuj

23.04 - 27.04.2018

 • Poznań
 • Szkolenie akredytowane

od 1950 zł

kup zarezerwuj

07.05 - 11.05.2018

 • Warszawa
 • Szkolenie akredytowane

od 1950 zł

kup zarezerwuj

07.05 - 11.05.2018

 • Wrocław
 • Szkolenie akredytowane

od 1950 zł

kup zarezerwuj

14.05 - 18.05.2018

 • Katowice
 • Szkolenie akredytowane

od 1950 zł

kup zarezerwuj

14.05 - 18.05.2018

 • Gdańsk
 • Szkolenie akredytowane

od 1950 zł

kup zarezerwuj

21.05 - 25.05.2018

 • Kraków
 • Szkolenie akredytowane

od 1950 zł

kup zarezerwuj

21.05 - 25.05.2018

 • Poznań
 • Szkolenie akredytowane

od 1950 zł

kup zarezerwuj

04.06 - 08.06.2018

 • Warszawa
 • Szkolenie akredytowane

od 1950 zł

kup zarezerwuj

04.06 - 08.06.2018

 • Wrocław
 • Szkolenie akredytowane

od 1950 zł

kup zarezerwuj

11.06 - 15.06.2018

 • Katowice
 • Szkolenie akredytowane

od 1950 zł

kup zarezerwuj

11.06 - 15.06.2018

 • Gdańsk
 • Szkolenie akredytowane

od 1950 zł

kup zarezerwuj

25.06 - 29.06.2018

 • Kraków
 • Szkolenie akredytowane

od 1950 zł

kup zarezerwuj

25.06 - 29.06.2018

 • Poznań
 • Szkolenie akredytowane

od 1950 zł

kup zarezerwuj

02.07 - 06.07.2018

 • Warszawa
 • Szkolenie akredytowane

od 1950 zł

kup zarezerwuj

02.07 - 06.07.2018

 • Wrocław
 • Szkolenie akredytowane

od 1950 zł

kup zarezerwuj

09.07 - 13.07.2018

 • Katowice
 • Szkolenie akredytowane

od 1950 zł

kup zarezerwuj

09.07 - 13.07.2018

 • Gdańsk
 • Szkolenie akredytowane

od 1950 zł

kup zarezerwuj

23.07 - 27.07.2018

 • Kraków
 • Szkolenie akredytowane

od 1950 zł

kup zarezerwuj

23.07 - 27.07.2018

 • Poznań
 • Szkolenie akredytowane

od 1950 zł

kup zarezerwuj

06.08 - 10.08.2018

 • Warszawa
 • Szkolenie akredytowane

od 1950 zł

kup zarezerwuj

06.08 - 10.08.2018

 • Wrocław
 • Szkolenie akredytowane

od 1950 zł

kup zarezerwuj

20.08 - 24.08.2018

 • Katowice
 • Szkolenie akredytowane

od 1950 zł

kup zarezerwuj

20.08 - 24.08.2018

 • Gdańsk
 • Szkolenie akredytowane

od 1950 zł

kup zarezerwuj

27.08 - 31.08.2018

 • Kraków
 • Szkolenie akredytowane

od 1950 zł

kup zarezerwuj

27.08 - 31.08.2018

 • Poznań
 • Szkolenie akredytowane

od 1950 zł

kup zarezerwuj

03.09 - 07.09.2018

 • Warszawa
 • Szkolenie akredytowane

od 1950 zł

kup zarezerwuj

03.09 - 07.09.2018

 • Wrocław
 • Szkolenie akredytowane

od 1950 zł

kup zarezerwuj

10.09 - 14.09.2018

 • Katowice
 • Szkolenie akredytowane

od 1950 zł

kup zarezerwuj

10.09 - 14.09.2018

 • Gdańsk
 • Szkolenie akredytowane

od 1950 zł

kup zarezerwuj

24.09 - 28.09.2018

 • Kraków
 • Szkolenie akredytowane

od 1950 zł

kup zarezerwuj

24.09 - 28.09.2018

 • Poznań
 • Szkolenie akredytowane

od 1950 zł

kup zarezerwuj

08.10 - 12.10.2018

 • Warszawa
 • Szkolenie akredytowane

od 1950 zł

kup zarezerwuj

08.10 - 12.10.2018

 • Wrocław
 • Szkolenie akredytowane

od 1950 zł

kup zarezerwuj

15.10 - 19.10.2018

 • Katowice
 • Szkolenie akredytowane

od 1950 zł

kup zarezerwuj

15.10 - 19.10.2018

 • Gdańsk
 • Szkolenie akredytowane

od 1950 zł

kup zarezerwuj

22.10 - 26.10.2018

 • Kraków
 • Szkolenie akredytowane

od 1950 zł

kup zarezerwuj

22.10 - 26.10.2018

 • Poznań
 • Szkolenie akredytowane

od 1950 zł

kup zarezerwuj

05.11 - 09.11.2018

 • Warszawa
 • Szkolenie akredytowane

od 1950 zł

kup zarezerwuj

05.11 - 09.11.2018

 • Warszawa
 • Szkolenie akredytowane

od 1950 zł

kup zarezerwuj

12.11 - 16.11.2018

 • Katowice
 • Szkolenie akredytowane

od 1950 zł

kup zarezerwuj

12.11 - 16.11.2018

 • Gdańsk
 • Szkolenie akredytowane

od 1950 zł

kup zarezerwuj

26.11 - 30.11.2018

 • Kraków
 • Szkolenie akredytowane

od 1950 zł

kup zarezerwuj

26.11 - 30.11.2018

 • Poznań
 • Szkolenie akredytowane

od 1950 zł

kup zarezerwuj

03.12 - 07.12.2018

 • Warszawa
 • Szkolenie akredytowane

od 1950 zł

kup zarezerwuj

03.12 - 07.12.2018

 • Wrocław
 • Szkolenie akredytowane

od 1950 zł

kup zarezerwuj

10.12 - 14.12.2018

 • Katowice
 • Szkolenie akredytowane

od 1950 zł

kup zarezerwuj

10.12 - 14.12.2018

 • Gdańsk
 • Szkolenie akredytowane

od 1950 zł

kup zarezerwuj

17.12 - 21.12.2018

 • Kraków
 • Szkolenie akredytowane

od 1950 zł

kup zarezerwuj

17.12 - 21.12.2018

 • Poznań
 • Szkolenie akredytowane

od 1950 zł

kup zarezerwuj

Masz pytania doszkoleń otwartych?

Anna Bidas

Anna Bidas

Specjalista ds. Obsługi Klienta

+48 123 579 579
+48 607 033 783

Chcesz porozmawiać oszkoleniu zamkniętym?

Piotr Hajto

Piotr Hajto

Dyrektor Handlowy

+48 607 327 302

Bądźmy w kontakcie

Newsletter

Chcesz dostawać informacje o zniżkach i nowościach Inprogress? Zostaw nam swój e-mail i bądź na bieżąco.

x

Zarezerwuj miejsce na szkoleniu