Zarządzanie zakresem, czasem i kosztami w projektach wg PMBOK® Guide (2 dni)

Opis szkolenia

Szkolenie Zarządzanie zakresem, czasem i kosztami w projektach wg PMBOK® Guide jest 2. modułem cyklu  Akademia PMP (wersja 10-dniowa) – przygotowanie do egzaminów PMP®/CAPM®. Szkolenie jest przeznaczone również dla osób, które nie będą uczestniczyły w pozostałych modułach 10-dniowego cyklu.

Szkolenie realizowane jest metodami warsztatowymi, łączącymi prezentację wiedzy zawartej w PMBOK® Guide z praktycznymi ćwiczeniami, a także przykładami pytań charakterystycznych dla egzaminów PMP® oraz CAPM®, zarówno w języku angielskim, jak i polskim.

Szkolenie obejmuje swoim zakresem najlepsze praktyki związane z planowaniem projektu w jego najważniejszych aspektach: zakresu, czasu i kosztów oraz praktyki zarządzania harmonogramem, budżetem i zakresem wg PMBOK® Guide. Uczestnicy zapoznają się z nimi zarówno pod kątem wiedzy niezbędnej do przystąpienia do egzaminów PMP® i CAPM®, jak również ich praktycznego zastosowania w projektach.

Cel szkolenia

Cel szkolenia

 • Zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do dostosowania praktyk opisanych w PMBOK® Guide do specyfiki oraz kontekstu organizacyjnego projektów realizowanych przez uczestników.
 • Przygotowanie do podejścia do egzaminów PMP® oraz CAPM – zapoznanie uczestników nie tylko z wymaganą wiedzą, ale także z formą egzaminu, konstrukcją typowych pytań i metodami odpowiadania na nie. Podczas szkolenia uczestnicy zapoznają się z licznymi przykładami pytań egzaminacyjnych, także w języku polskim!
Czas trwania

Czas trwania

 • Akademia PMP (wersja 10-dniowa) składa się z pięciu dwudniowych modułów szkoleniowych, skonstruowanych w taki sposób, by każdy z nich odrębnie przynosił wartość bez konieczności uczestnictwa w całym 10-dniowym cyklu.
Grupa docelowa

Grupa docelowa

 • wszystkie osoby, chcące poszerzyć swoje kompetencje w obszarze planowania zakresu, tworzenia harmonogramu i budżetu projektu oraz zarządzania zakresem, czasem i kosztami w projekcie zgodnie z PMBOK® Guide,
 • doświadczeni kierownicy projektów, chcący podnieść swoje kwalifikacje oraz potwierdzić je uznawanym na całym świecie prestiżowym certyfikatem Project Management Professional – PMP®,
 • mniej doświadczeni kierownicy projektów oraz członkowie zespołów projektowych, pragnący rozszerzyć swoją wiedzę i umiejętności zarządzania projektami oraz potwierdzić je certyfikatem Certified Associate in Project Management – CAPM®,
 • menedżerowie średniego i wyższego szczebla, chcący poszerzyć swoje kompetencje w nadzorze nad obszarami zarządzania zakresem, czasem i kosztami w projektach,
 • pracownicy biur zarządzania projektami.
Język

Język

Język szkolenia:

 • Językiem szkolenia jest język polski

Język materiałów:

 • Język polski
Korzyści ze szkolenia

Korzyści ze szkolenia

Dzięki szkoleniu jego uczestnik:

 • zdobędzie wiedzę i umiejętności związane z planowaniem projektu w najważniejszych aspektach: zakresu, czasu i kosztów, zgodnie z najlepszymi praktykami kanonu wiedzy o zarządzaniu projektami PMBOK® Guide,
 • będzie potrafił zaplanować projekt w sposób umożliwiający uniknięcie wielu problemów w trakcie ich realizacji,
 • zdobędzie umiejętności zarządzania zakresem i jego zmianami w taki sposób, by uniknąć niekontrolowanego rozrostu zakresu w trakcie realizacji projektu,
 • opanuje umiejętności tworzenia harmonogramu, jego optymalizacji oraz zarządzania nim przez cały cykl życia projektu,
 • nauczy się szacować koszty, tworzyć budżet projektu oraz monitorować wydatki i zarządzać nimi w trakcie trwania projektu,
 • będzie przygotowany do podejścia do egzaminów PMP® oraz CAPM® w zakresie 3 obszarów wiedzy PMBOK® Guide: zarządzania zakresem, czasem i kosztami,
 • zdobędzie potwierdzenie 16 godzin formalnej edukacji (contact hours) spośród wymaganych do przystąpienia do egzaminu 35 godzin dla PMP® i 23 godzin dla CAPM®.
Egzamin i certyfikacja

Egzamin i certyfikacja

Egzaminy te są przeprowadzane przez Project Management Institute w wyznaczonych centrach egzaminacyjnych.

Project Management Professional (PMP®) to najstarszy na rynku i jeden z najpopularniejszych certyfikatów dla kierowników projektów, wydawany przez największą organizację zrzeszającą profesjonalistów zarządzania projektami – Project Management Institute (PMI®).

Aby przystąpić do egzaminu konieczne jest posiadanie minimum 3-letniego doświadczenia w zarządzaniu projektami.

Egzamin PMP® jest przeprowadzany za pomocą komputera, składa się z 200 pytań testowych jednokrotnego wyboru i trwa 4 godziny. W trakcie egzaminu wykluczone jest korzystanie z jakichkolwiek pomocy, w tym z podręcznika PMBOK® Guide. Egzamin odbywa się w języku angielskim. Certyfikat wydawany jest na 3 lata – żeby przedłużyć jego ważność wymagane jest zdobycie 60 punktów PDU (Professional Development Units).

Certified Associate in Project Management (CAPM®) – egzamin jest przeprowadzany za pomocą komputera, składa się ze 150 pytań testowych jednokrotnego wyboru i trwa 3 godziny. W trakcie egzaminu wykluczone jest korzystania z pomocy, w tym z podręcznika. Egzamin odbywa się w języku angielskim. Certyfikat wydawany jest na 5 lat – żeby przedłużyć jego ważność wymagane jest ponowne zdanie egzaminu.

Program szkolenia

Pobierz wersję PDF
 • Zarządzanie zakresem w projekcie
 • a. Rola i procesy zarządzania zakresem w projektach
 • b. Metody zbierania wymagań i zarządzania nimi
 • c. Definiowanie zakresu projektu
 • d. Tworzenie struktury podziały pracy (Work Breakdown Structure – WBS)
 • e. Walidacja i kontrola zakresu projektu
 • f. Przykładowe pytania egzaminacyjne z zarządzania zakresem w projekcie
 • Zarządzanie czasem w projektach
 • a. Rola i procesy zarządzania czasem w projektach
 • b. Dekompozycja WBS do poziomu zadań elementarnych
 • c. Zasada planowania kroczącego (rolling wave planning) w projekcie
 • d. Metody szacowania czasu trwania i zasobów dla działań
 • e. Tworzenie diagramu sieciowego i harmonogramu projektu
 • f. Wykorzystanie metody ścieżki krytycznej
 • g. Metody kompresji i optymalizacji harmonogramu
 • h. Zarządzanie i kontrola harmonogramu w trakcie realizacji projektu
 • i. Przykładowe pytania egzaminacyjne z zarządzania czasem w projecie
 • Zarządzanie kosztami w projektach
 • a. Rola i procesy zarządzania kosztami w projektach
 • b. Metody szacowania kosztów działań w projekcie
 • c. Tworzenie budżetu projektu i planowanie rezerw
 • d. Narzędzia kontroli kosztów w projekcie
 • e. Wykorzystanie metody Earned Value w kontroli wykonania projektu
 • f. Przykładowe pytania egzaminacyjne z zarządzania kosztami w projekcie

Masz pytania doszkoleń otwartych?

Anna Bidas

Anna Bidas

Specjalista ds. Obsługi Klienta

+48 123 579 579
+48 607 033 783

Chcesz porozmawiać oszkoleniu zamkniętym?

Piotr Hajto

Piotr Hajto

Dyrektor Handlowy

Bądźmy w kontakcie

Wyślij wiadomość

Newsletter

Chcesz dostawać informacje o zniżkach i nowościach Inprogress? Zostaw nam swój e-mail i bądź na bieżąco.

Udzielam zgody na przetwarzanie przez INPROGRESS Sp. z o.o., INPROGRESS Szkolenia Sp. z o.o. oraz INPROGRESS Trainings Sp. z o.o. mojego adresu e-mail w celu przesyłania newslettera.

Administratorem Państwa danych przetwarzanych w związku z subskrypcją newslettera jest INPROGRESS Sp. z o.o., INPROGRESS Szkolenia Sp. z o.o., INPROGRESS Trainnings Sp. z o.o.

 

Pokaż pełną treść

x

Zarezerwuj miejsce na szkoleniu