Wprowadzenie do zarządzania projektami wg PMBOK® Guide (2 dni)

Opis szkolenia

Szkolenie Wprowadzenie do zarządzania projektami wg PMBOK® Guide jest 1. modułem szkolenia Akademia PMP (wersja 10-dniowa) – przygotowanie do egzaminów PMP®/CAPM®. Szkolenie jest przeznaczone również dla osób, które nie będą uczestniczyły w pozostałych modułach 10-dniowego cyklu.

Szkolenie realizowane jest metodami warsztatowymi, łączącymi prezentację wiedzy zawartej w PMBOK® Guide z praktycznymi ćwiczeniami, a także przykładami pytań charakterystycznych dla egzaminów PMP® oraz CAPM®, zarówno w języku angielskim, jak i polskim.

Szkolenie obejmuje omówienie podstawowych zasad zarządzania projektami wg PMBOK® Guide, organizacyjnych aspektów zarządzania projektami, związków zarządzania projektami z zarządzaniem programami oraz portfelami. W trakcie szkolenia uczestnik zapozna się również z procesami zarządzania integracją projektu oraz wszystkimi grupami procesów PMBOK® Guide: inicjowaniem, planowaniem, zarządzaniem realizacją, monitorowaniem i kontrolowaniem oraz zamykaniem projektu.

W trakcie szkolenia uczestnik zapozna się z wymienionymi zagadnieniami zarówno pod kątem wiedzy niezbędnej do przystąpienia do egzaminów PMP® i CAPM®, jak również zdobędzie umiejętności ich praktycznego zastosowania w projektach.

Cel szkolenia

Cel szkolenia

 • Zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do dostosowania praktyk opisanych w PMBOK® Guide do specyfiki oraz kontekstu organizacyjnego projektów realizowanych przez uczestników.
 • Przygotowanie do podejścia do egzaminów PMP® oraz CAPM – zapoznanie uczestników nie tylko z wymaganą wiedzą, ale także z formą egzaminu, konstrukcją typowych pytań i metodami odpowiadania na nie. Podczas szkolenia uczestnicy zapoznają się z licznymi przykładami pytań egzaminacyjnych, także w języku polskim!
Czas trwania

Czas trwania

 • Akademia PMP (wersja 10-dniowa) składa się z pięciu dwudniowych modułów szkoleniowych, skonstruowanych w taki sposób, by każdy z nich odrębnie przynosił wartość bez konieczności uczestnictwa w całym 10-dniowym cyklu.
Grupa docelowa

Grupa docelowa

 • wszystkie osoby, chcące poszerzyć swoje kompetencje zgodnie z kanonem wiedzy o zarządzaniu projektami PMBOK® Guide i potwierdzić je certyfikatem PMP® lub CAPM®,
 • doświadczeni kierownicy projektów, chcący podnieść swoje kwalifikacje oraz potwierdzić je uznawanym na całym świecie prestiżowym certyfikatem Project Management Professional – PMP®,
 • mniej doświadczeni kierownicy projektów oraz członkowie zespołów projektowych, pragnący rozszerzyć swoją wiedzę i umiejętności zarządzania projektami oraz potwierdzić je certyfikatem Certified Associate in Project Management – CAPM®,
 • menedżerowie średniego i wyższego szczebla, chcący poszerzyć swoje kompetencje w zarządzaniu i nadzorze nad projektami,
 • pracownicy biur zarządzania projektami.
Język

Język

Język szkolenia:

 • Językiem szkolenia jest język polski

Język materiałów:

 • Język polski
Korzyści ze szkolenia

Korzyści ze szkolenia

Dzięki szkoleniu jego uczestnik:

 • zdobędzie podstawową wiedzę z zakresu zarządzania projektami zgodnie z najpopularniejszym na świecie kanonem wiedzy o zarządzaniu projektami – PMBOK® Guide,
 • pozna uniwersalną i spójną terminologię zarządzania projektami, umożliwiającą efektywną komunikację w zespołach projektowych oraz z interesariuszami projektów, także w projektach międzynarodowych,
 • pozna obszary wiedzy PMBOK® Guide, grupy procesów zarządzania projektami i relacje między nimi oraz podstawowe narzędzia i techniki,
 • zdobędzie umiejętności inicjowania projektu, planowania, zarządzania realizacją, monitorowania i kontrolowania oraz zamykania projektu zgodnie z najlepszymi światowymi praktykami,
 • zdobędzie potwierdzenie 16 godzin formalnej edukacji (contact hours) spośród wymaganych do przystąpienia do egzaminu 35 godzin dla PMP® i 23 godzin dla CAPM®.
Egzamin i certyfikacja

Egzamin i certyfikacja

Egzaminy te są przeprowadzane przez Project Management Institute w wyznaczonych centrach egzaminacyjnych.

Project Management Professional (PMP®) to najstarszy na rynku i jeden z najpopularniejszych certyfikatów dla kierowników projektów, wydawany przez największą organizację zrzeszającą profesjonalistów zarządzania projektami – Project Management Institute (PMI®).

Aby przystąpić do egzaminu konieczne jest posiadanie minimum 3-letniego doświadczenia w zarządzaniu projektami.

Egzamin PMP® jest przeprowadzany za pomocą komputera, składa się z 200 pytań testowych jednokrotnego wyboru i trwa 4 godziny. W trakcie egzaminu wykluczone jest korzystanie z jakichkolwiek pomocy, w tym z podręcznika PMBOK® Guide. Egzamin odbywa się w języku angielskim. Certyfikat wydawany jest na 3 lata – żeby przedłużyć jego ważność wymagane jest zdobycie 60 punktów PDU (Professional Development Units).

Certified Associate in Project Management (CAPM®) – egzamin jest przeprowadzany za pomocą komputera, składa się ze 150 pytań testowych jednokrotnego wyboru i trwa 3 godziny. W trakcie egzaminu wykluczone jest korzystania z pomocy, w tym z podręcznika. Egzamin odbywa się w języku angielskim. Certyfikat wydawany jest na 5 lat – żeby przedłużyć jego ważność wymagane jest ponowne zdanie egzaminu.

Program szkolenia

Pobierz wersję PDF
 • PMI®, PMBOK® Guide oraz certyfikacje PMI
 • Projekty, programy, portfele, PMO i relacje między nimi
 • Zarządzanie projektami, programami i portfelami a strategia
 • Rola kierownika projektu i jego niezbędne kompetencje
 • Kultura organizacji a zarządzanie projektami
 • Typowe formy struktur organizacyjnych zarządzania projektami
 • Interesariusze projektu i ich angażowanie
 • Podstawowe role projektowe i ich zakres odpowiedzialności
 • Cykl życia projektu a fazy projektu. Różne typy cyklu życia projektu
 • Podejście zwinne (agile) w zarządzaniu projektami
 • Procesy w PMBOK® Guide
 • Grupy procesów i obszary wiedzy PMBOK® Guide
 • Rola zarządzania integracją projektu w modelu procesów PMBOK® Guide
 • Procesy zarządzania integracją
 • Inicjowanie projektu
 • Karta projektu – tworzenie dokumentu rozpoczynającego projekt
 • Planowanie projektu
 • Plan zarządzania projektem, plany pomocnicze i plany bazowe – ich przeznaczenie i powiązania
 • Zarządzanie realizacją projektu
 • Kierowanie i zarządzanie pracami projektu
 • Monitorowanie i kontrolowanie projektu
 • Zintegrowana kontrola zmian w projekcie. Komitet kontroli zmian
 • Zamykanie projektu
 • Przegląd poprojektowy
 • Przykładowe pytania egzaminacyjne: Zarządzanie integracją projektu

Masz pytania doszkoleń otwartych?

Anna Bidas

Anna Bidas

Specjalista ds. Obsługi Klienta

+48 123 579 579
+48 607 033 783

Chcesz porozmawiać oszkoleniu zamkniętym?

Piotr Hajto

Piotr Hajto

Dyrektor Handlowy

Bądźmy w kontakcie

Wyślij wiadomość

Newsletter

Chcesz dostawać informacje o zniżkach i nowościach Inprogress? Zostaw nam swój e-mail i bądź na bieżąco.

Współadministratorami Państwa danych przetwarzanych w związku z subskrypcją newslettera są INPROGRESS Sp. z o.o., INPROGRESS Szkolenia Sp. z o.o., INPROGRESS Trainings Sp. z o.o.

 

Pokaż pełną treść

Klikając "Zapisz się", udzielasz zgody na przetwarzanie przez INPROGRESS Sp. z o.o., INPROGRESS Szkolenia Sp. z o.o. oraz INPROGRESS Trainings Sp. z o.o. mojego adresu e-mail w celu przesyłania newslettera.

x

Zarezerwuj miejsce na szkoleniu

Warto wiedzieć, że:

1) INPROGRESS Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie (30-149), ul. Balicka 95 zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie XI Wydział Gospodarczy pod nr KRS 0000384161, NIP 6772357001, REGON 121509810,

INPROGRESS Szkolenia Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie (30-149), ul. Balicka 95 zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie XI Wydział Gospodarczy pod nr KRS 0000427134, NIP 6772369990, REGON 121185610,

INPROGRESS Trainings Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie (30-149), ul. Balicka 95 zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie XI Wydział Gospodarczy pod nr KRS 0000494555, NIP: 677-237-90-08, REGON: 123026139,

zwane dalej łącznie INPROGRESS,staną się współadministratorami danych osobowych podanych w formularzu kontaktowym;

3) współadministratorzy danych uzgodnili, że odpowiadają w takim samym stopniu za wypełnienie obowiązków wynikających z przepisów RODO;

4) wszelkie pytania związane z przetwarzaniem przez nas Twoich danych możesz kierować pod adres mailowy: biuro@inprogress.pl oraz nr tel. +4812357579;

5) dane w formularzu podajesz dobrowolnie, a jeżeli nie podasz informacji, nie będziemy mogli odpowiedzieć na Twoje zapytanie lub podjąć działań na Twoje żądanie przed zawarciem umowy (np. w zakresie przygotowania i przesłania oferty);

6) podane przez Ciebie dane będą przetwarzane zgodnie z treścią Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. o ochronie danych osobowych (RODO) oraz ustawą z dnia 18 lipca 2002 o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U.2002 Nr 144 poz. 1204 ze zm.);

7) Twoje dane osobowe będą przechowywane do momentu cofnięcia przez Ciebie zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz przez okres przedawnienia roszczeń wynikających z zawartych umów;

8) Twoje dane są przetwarzane w celu i zakresie niezbędnym do prawidłowej obsługi Twojego zapytania;

9) dostęp do Twoich danych będą mieli tylko upoważnieni przez nas pracownicy i współpracownicy INPROGRESS;

10) my dbamy o ochronę Twoich danych osobowych, a Ty masz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych;

11) masz też prawo dostępu do swoich danych, prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, przenoszenia danych; jeżeli zechcesz, w każdym momencie możesz odwołać zgodę na przetwarzanie Twoich danych, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonałeś na podstawie zgody przed jej cofnięciem;

12) INPROGRESS nie wykorzystuje danych osobowych w celu profilowania.