Akademia PMP®- wersja 5-dniowa

Opis szkolenia

Akademia PMP® to 5-dniowy, intensywny kurs oparty na PMBOK® Guide 5th Edition, który realizowany jest metodami warsztatowymi. Łączy prezentację wiedzy zawartej w PMBOK® Guide  z praktycznymi ćwiczeniami oraz licznymi przykładami pytań charakterystycznych dla egzaminów Project Management Professional (PMP®) oraz Certified Associate in Project Management (CAPM®).

W trakcie szkolenia uczestnik zapozna się z wszystkimi grupami procesów PMBOK® Guide: inicjowaniem, planowaniem, zarządzaniem realizacją, monitorowaniem i kontrolowaniem oraz zamykaniem projektu.

Uczestnik zapozna się z wymienionymi zagadnieniami zarówno pod kątem wiedzy niezbędnej do przystąpienia do egzaminów, jak również zdobędzie umiejętności ich praktycznego zastosowania w projektach.

Terminy szkoleń

Cena regularna szkolenia:

3000 zł

Podręcznik:

PL: 180 zł
ANG: 310 zł

Cel szkolenia

Cel szkolenia

 • Zdobycie wiedzy na temat rekomendowanych narzędzi i technik projektowych.
 • Kompleksowe przygotowanie do egzaminów PMP oraz CAPM, zapoznanie się nie tylko z wymaganą wiedzą, ale także z formą egzaminu, konstrukcją typowych pytań i metodami odpowiadania na nie.
 • Przedstawienie polskich pytań egzaminacyjnych.
Czas trwania

Czas trwania

 • Szkolenie trwa 5 dni.
 • Szkolenie weekendowe odbywa się w dwa weekendy. Jeden z nich obejmuje zajęcia w sobotę i niedzielę a drugi – zajęcia od piątku do niedzieli.
Grupa docelowa

Grupa docelowa

 • Doświadczeni kierownicy projektów, chcący podnieść swoje kwalifikacje oraz potwierdzić je uznawanym na całym świecie prestiżowym certyfikatem Project Management Professional – PMP,
 • Mniej doświadczeni kierownicy projektów oraz członkowie zespołów projektowych, pragnący rozszerzyć swoją wiedzę i umiejętności zarządzania projektami oraz potwierdzić je certyfikatem Certified Associate in Project Management – CAPM,
 • Menedżerowie średniego i wyższego szczebla, chcący poszerzyć swoje kompetencje w zarządzaniu i nadzorze nad projektami.
Język

Język

Język szkolenia:

 • Językiem szkolenia jest język polski

Język materiałów:

 • Język polski
 • Materiały dostępne są także w języku angielskim.

Jeśli chcecie Państwo otrzymać materiały w innym języku niż polski, prosimy o kontakt lub wpisanie uwagi w formularzu zgłoszeniowym.

Korzyści ze szkolenia

Korzyści ze szkolenia

 • Bardziej przejrzyste planowanie projektów, efektywne wykorzystanie zasobów.
 • Skuteczna obsługa ryzyk.
 • Sprawniejsza komunikacja.
 • Przejrzyste i płynne kontrolowanie zakresu, budżetu i harmonogramu projektu.
 • Wzrost liczby projektów zrealizowanych z sukcesem oraz wzrost rentowności projektów.
 •  Zdobycie wiedzy opisanej w najpopularniejszym na świecie standardzie zarządzania projektami – PMBOK® Guide.
 • Zapoznanie się z typowymi dokumentami projektowymi i sposobem ich dostosowania do specyfiki własnych projektów.
 • Zapoznanie z uniwersalną i spójną terminologią zarządzania projektami, która umożliwia efektywną komunikację w zespołach projektowych oraz z interesariuszami projektów, zwłaszcza w projektach międzynarodowych.
 • Uczestnik zdobędzie lub rozwinie umiejętności planowania projektów w sposób umożliwiający uniknięcie wielu problemów w trakcie ich realizacji.
 • Uczestnik uzyska potwierdzenie 40 godzin formalnej edukacji (contact hours) w zakresie zarządzania projektami, dzięki czemu spełni wymagania dla przystąpienia do egzaminu certyfikującego (35 godzin dla PMP, 23 godziny dla CAPM).
 • Liczba PDU: 35
Egzamin i certyfikacja

Egzamin i certyfikacja

Egzaminy te są przeprowadzane przez Project Management Institute w wyznaczonych centrach egzaminacyjnych.

Project Management Professional (PMP®) to najstarszy na rynku i jeden z najpopularniejszych certyfikatów dla kierowników projektów, wydawany przez największą organizację zrzeszającą profesjonalistów zarządzania projektami – Project Management Institute (PMI®).

Aby przystąpić do egzaminu konieczne jest posiadanie minimum 3-letniego doświadczenia w zarządzaniu projektami.

Egzamin PMP® jest przeprowadzany za pomocą komputera, składa się z 200 pytań testowych jednokrotnego wyboru i trwa 4 godziny. W trakcie egzaminu wykluczone jest korzystanie z jakichkolwiek pomocy, w tym z podręcznika PMBOK® Guide. Egzamin odbywa się w języku angielskim lub w języku polskim. Certyfikat wydawany jest na 3 lata – żeby przedłużyć jego ważność wymagane jest zdobycie 60 punktów PDU (Professional Development Units).

Certified Associate in Project Management (CAPM®) – egzamin jest przeprowadzany za pomocą komputera, składa się ze 150 pytań testowych jednokrotnego wyboru i trwa 3 godziny. W trakcie egzaminu wykluczone jest korzystania z pomocy, w tym z podręcznika. Egzamin odbywa się w języku angielskim lub w języku polskim. Certyfikat wydawany jest na 5 lat – żeby przedłużyć jego ważność wymagane jest ponowne zdanie egzaminu.

Program szkolenia

Pobierz wersję PDF
 • Test wstępny
 • Zasady uczestnictwa w egzaminie PMP®/CAPM®
 • Egzamin PMP®/ CAPM®
 • Terminologia PMBOK® Guide. Projekty w organizacji
 • Zarządzanie integracją projektu
 • Zarządzanie zakresem w projekcie
 • Zarządzanie czasem w projekcie
 • Zarządzanie kosztami w projekcie
 • Zarządzanie komunikacją w projekcie
 • Zarządzanie zaangażowaniem interesariuszy w projekcie
 • Zarządzanie zasobami ludzkimi w projekcie
 • Zarządzanie ryzykiem w projekcie
 • Zarządzanie jakością w projekcie
 • Zarządzanie zamówieniami w projekcie
 • Kodeks PMI Code of Ethics and Professional Conduct
 • Egzamin próbny
 • Podsumowanie szkolenia

Najbliższe terminy szkoleń otwartych

Sprawdź terminarz

22.01 - 26.01.2018

 • Kraków

od 3000 zł

kup zarezerwuj

22.01 - 26.01.2018

 • Poznań

od 3000 zł

kup zarezerwuj

02.02 - 11.02.2018

 • Warszawa
 • Szkolenie weekendowe

od 3000 zł

kup zarezerwuj

12.02 - 16.02.2018

 • Katowice

od 3000 zł

kup zarezerwuj

12.02 - 16.02.2018

 • Gdańsk

od 3000 zł

kup zarezerwuj

19.02 - 23.02.2018

 • Warszawa

od 3000 zł

kup zarezerwuj

19.02 - 23.02.2018

 • Wrocław

od 3000 zł

kup zarezerwuj

26.02 - 02.03.2018

 • Kraków

od 3000 zł

kup zarezerwuj

26.02 - 02.03.2018

 • Poznań

od 3000 zł

kup zarezerwuj

02.03 - 11.03.2018

 • Warszawa
 • Szkolenie weekendowe

od 3000 zł

kup zarezerwuj

05.03 - 09.03.2018

 • Katowice

od 3000 zł

kup zarezerwuj

05.03 - 09.03.2018

 • Gdańsk

od 3000 zł

kup zarezerwuj

09.03 - 18.03.2018

 • Kraków
 • Szkolenie weekendowe

od 3000 zł

kup zarezerwuj

12.03 - 16.03.2018

 • Warszawa

od 3000 zł

kup zarezerwuj

12.03 - 16.03.2018

 • Wrocław

od 3000 zł

kup zarezerwuj

19.03 - 23.03.2018

 • Kraków

od 3000 zł

kup zarezerwuj

19.03 - 23.03.2018

 • Poznań

od 3000 zł

kup zarezerwuj

09.04 - 13.04.2018

 • Katowice

od 3000 zł

kup zarezerwuj

09.04 - 13.04.2018

 • Gdańsk

od 3000 zł

kup zarezerwuj

13.04 - 22.04.2018

 • Kraków
 • Szkolenie weekendowe

od 3000 zł

kup zarezerwuj

13.04 - 22.04.2018

 • Warszawa
 • Szkolenie weekendowe

od 3000 zł

kup zarezerwuj

16.04 - 20.04.2018

 • Warszawa

od 3000 zł

kup zarezerwuj

16.04 - 20.04.2018

 • Wrocław

od 3000 zł

kup zarezerwuj

23.04 - 27.04.2018

 • Kraków

od 3000 zł

kup zarezerwuj

23.04 - 27.04.2018

 • Poznań

od 3000 zł

kup zarezerwuj

07.05 - 11.05.2018

 • Katowice

od 3000 zł

kup zarezerwuj

07.05 - 11.05.2018

 • Gdańsk

od 3000 zł

kup zarezerwuj

11.05 - 20.05.2018

 • Kraków
 • Szkolenie weekendowe

od 3000 zł

kup zarezerwuj

11.05 - 20.05.2018

 • Warszawa
 • Szkolenie weekendowe

od 3000 zł

kup zarezerwuj

21.05 - 25.05.2018

 • Kraków

od 3000 zł

kup zarezerwuj

21.05 - 25.05.2018

 • Poznań

od 3000 zł

kup zarezerwuj

21.05 - 25.05.2018

 • Warszawa

od 3000 zł

kup zarezerwuj

21.05 - 25.05.2018

 • Wrocław

od 3000 zł

kup zarezerwuj

04.06 - 08.06.2018

 • Katowice

od 3000 zł

kup zarezerwuj

04.06 - 08.06.2018

 • Gdańsk

od 3000 zł

kup zarezerwuj

08.06 - 17.06.2018

 • Kraków
 • Szkolenie weekendowe

od 3000 zł

kup zarezerwuj

15.06 - 24.06.2018

 • Warszawa
 • Szkolenie weekendowe

od 3000 zł

kup zarezerwuj

18.06 - 22.06.2018

 • Warszawa

od 3000 zł

kup zarezerwuj

18.06 - 22.06.2018

 • Wrocław

od 3000 zł

kup zarezerwuj

25.06 - 29.06.2018

 • Kraków

od 3000 zł

kup zarezerwuj

25.06 - 29.06.2018

 • Poznań

od 3000 zł

kup zarezerwuj

02.07 - 06.07.2018

 • Katowice

od 3000 zł

kup zarezerwuj

02.07 - 06.07.2018

 • Gdańsk

od 3000 zł

kup zarezerwuj

06.07 - 15.07.2018

 • Kraków
 • Szkolenie weekendowe

od 3000 zł

kup zarezerwuj

13.07 - 22.07.2018

 • Warszawa
 • Szkolenie weekendowe

od 3000 zł

kup zarezerwuj

16.07 - 20.07.2018

 • Warszawa

od 3000 zł

kup zarezerwuj

16.07 - 20.07.2018

 • Wrocław

od 3000 zł

kup zarezerwuj

23.07 - 27.07.2018

 • Kraków

od 3000 zł

kup zarezerwuj

23.07 - 27.07.2018

 • Poznań

od 3000 zł

kup zarezerwuj

03.08 - 12.08.2018

 • Kraków
 • Szkolenie weekendowe

od 3000 zł

kup zarezerwuj

06.08 - 10.08.2018

 • Katowice

od 3000 zł

kup zarezerwuj

06.08 - 10.08.2018

 • Gdańsk

od 3000 zł

kup zarezerwuj

20.08 - 24.08.2018

 • Warszawa

od 3000 zł

kup zarezerwuj

20.08 - 24.08.2018

 • Wrocław

od 3000 zł

kup zarezerwuj

24.08 - 02.09.2018

 • Warszawa
 • Szkolenie weekendowe

od 3000 zł

kup zarezerwuj

27.08 - 31.08.2018

 • Kraków

od 3000 zł

kup zarezerwuj

27.08 - 31.08.2018

 • Poznań

od 3000 zł

kup zarezerwuj

03.09 - 07.09.2018

 • Katowice

od 3000 zł

kup zarezerwuj

03.09 - 07.09.2018

 • Gdańsk

od 3000 zł

kup zarezerwuj

07.09 - 16.09.2018

 • Kraków
 • Szkolenie weekendowe

od 3000 zł

kup zarezerwuj

14.09 - 23.09.2018

 • Warszawa
 • Szkolenie weekendowe

od 3000 zł

kup zarezerwuj

17.09 - 21.09.2018

 • Warszawa

od 3000 zł

kup zarezerwuj

17.09 - 21.09.2018

 • Wrocław

od 3000 zł

kup zarezerwuj

24.09 - 28.09.2018

 • Kraków

od 3000 zł

kup zarezerwuj

24.09 - 28.09.2018

 • Poznań

od 3000 zł

kup zarezerwuj

01.10 - 05.10.2018

 • Katowice

od 3000 zł

kup zarezerwuj

01.10 - 05.10.2018

 • Gdańsk

od 3000 zł

kup zarezerwuj

05.10 - 14.10.2018

 • Kraków
 • Szkolenie weekendowe

od 3000 zł

kup zarezerwuj

12.10 - 21.10.2018

 • Warszawa
 • Szkolenie weekendowe

od 3000 zł

kup zarezerwuj

15.10 - 19.10.2018

 • Warszawa

od 3000 zł

kup zarezerwuj

15.10 - 19.10.2018

 • Wrocław

od 3000 zł

kup zarezerwuj

22.10 - 26.10.2018

 • Kraków

od 3000 zł

kup zarezerwuj

22.10 - 26.10.2018

 • Poznań

od 3000 zł

kup zarezerwuj

05.11 - 09.11.2018

 • Katowice

od 3000 zł

kup zarezerwuj

05.11 - 09.11.2018

 • Gdańsk

od 3000 zł

kup zarezerwuj

09.11 - 18.11.2018

 • Kraków
 • Szkolenie weekendowe

od 3000 zł

kup zarezerwuj

12.11 - 16.11.2018

 • Warszawa

od 3000 zł

kup zarezerwuj

12.11 - 16.11.2018

 • Wrocław

od 3000 zł

kup zarezerwuj

16.11 - 25.11.2018

 • Warszawa
 • Szkolenie weekendowe

od 3000 zł

kup zarezerwuj

26.11 - 30.11.2018

 • Kraków

od 3000 zł

kup zarezerwuj

26.11 - 30.11.2018

 • Poznań

od 3000 zł

kup zarezerwuj

03.12 - 07.12.2018

 • Katowice

od 3000 zł

kup zarezerwuj

03.12 - 07.12.2018

 • Gdańsk

od 3000 zł

kup zarezerwuj

07.12 - 16.12.2018

 • Kraków
 • Szkolenie weekendowe

od 3000 zł

kup zarezerwuj

07.12 - 16.12.2018

 • Warszawa
 • Szkolenie weekendowe

od 3000 zł

kup zarezerwuj

10.12 - 14.12.2018

 • Warszawa

od 3000 zł

kup zarezerwuj

10.12 - 14.12.2018

 • Wrocław

od 3000 zł

kup zarezerwuj

17.12 - 21.12.2018

 • Kraków

od 3000 zł

kup zarezerwuj

17.12 - 21.12.2018

 • Poznań

od 3000 zł

kup zarezerwuj

Masz pytania doszkoleń otwartych?

Anna Bidas

Anna Bidas

Specjalista ds. Obsługi Klienta

+48 123 579 579
+48 607 033 783

Chcesz porozmawiać oszkoleniu zamkniętym?

Piotr Hajto

Piotr Hajto

Dyrektor Handlowy

+48 607 327 302

Bądźmy w kontakcie

Newsletter

Chcesz dostawać informacje o zniżkach i nowościach Inprogress? Zostaw nam swój e-mail i bądź na bieżąco.

x

Zarezerwuj miejsce na szkoleniu