Pamiętaj, wszystkie nasze kursy są teraz dostępne w formie online! Więcej informacji w zakładce Szkolenia online

Sprawdź

AgilePM® Foundation & Practitioner (z grą szkoleniową)

Szkolenie AgilePM Foundation & Practitioner skierowane jest do osób pragnących usprawnić zarządzanie projektem, które umożliwia metoda Agile. Szkolenie bazuje na niezawodnych zasadach metodyki DSDM® (ang. Dynamic Systems Development Method), czyli przede wszystkim uczy realizacji projektów w organizacjach stawiających na przejrzystość, ale i szybkość procesów zarządzania projektem. Szkolenie przygotowuje uczestników do egzaminu AgilePM Foundation oraz do AgilePM Practitioner.

Podczas szkolenia stosujemy grę szkoleniową Agile Game: Agile Warrior, która pomaga uczestnikom zrozumieć podstawowe paradygmaty zwinnych metodyk zarządzania projektami. Przeczytaj więcej o grze klikając tutaj.

Każdy uczestnik po kursie otrzymuje od Inprogress certyfikat ukończenia akredytowanego szkolenia.

Terminy szkoleń

Cena regularna szkolenia:

online:900 zł
stacjonarne: 1150 zł

Egzamin Foundation:

600 zł

Egzamin Practitioner:

1000 zł

Podręcznik:

od 180 zł

Cel szkolenia

Cel szkolenia

 • Przygotowanie się do oficjalnego, akredytowanego egzaminu AgilePM Foundation oraz AgilePM Practitioner.
 • Dostarczenie uczestnikom skondensowanej wiedzy zarówno z poziomu AgilePM Foundation, jaki i Practitioner, dzięki czemu będą w stanie szybciej nauczyć się sprawniej zarządzać projektami zgodnie z metodyką.
Czas trwania

Czas trwania

Szkolenie trwa 4 dni. Egzamin dla poziomu Foundation odbywa się drugiego dnia szkoleń, po zakończeniu części teoretycznej. Egzamin dla poziomu Practitioner zaplanowany jest na dzień po zakończeniu kursu.

Grupa docelowa

Grupa docelowa

 • kierownicy projektów,
 • przedstawiciele działów biznesowych,
 • kadra zarządzająca projektami,
 • kierownicy zespołów projektowych,
 • kierownicy zespołów wytwórczych/kierownicy zespołów,
 • kadra zarządzająca i pracownicy firm usługowych z sektora IT,
 • wszyscy zainteresowani poznaniem różnic między PRINCE2® a AgilePM®,
 • wszyscy zainteresowani uzyskaniem certyfikatu AgilePM Foundation,
 • osoby zainteresowane podniesieniem swoich kwalifikacji w zakresie zarządzania projektami i udokumentowaniem kompetencji rozpoznawalnym na całym świecie certyfikatem AgilePM Practitioner.
Języki

Języki

Język szkolenia:

 • Językiem szkolenia jest język polski.

Język materiałów:

 • Polski.
 • Materiały dostępne są także w języku angielskim.

Jeśli chcecie Państwo otrzymać materiały w innym języku niż polski, prosimy o kontakt lub wpisanie uwagi w formularzu zgłoszeniowym.

Korzyści ze szkolenia

Korzyści ze szkolenia

 • Znajomość stosowania i wykorzystanie technik oraz narzędzi stosowanych w projektach realizowanych zgodnie z podejściem DSDM.
 • Umiejętność doboru elementów metodyki DSDM w zależności od sytuacji.
 • Sprawne zarządzanie projektem.
 • Zrozumienie potrzeby sprawnej komunikacji między klientem, a zespołem wytwórczym.
 • Umiejętność rozdzielania ról i obowiązków.
 • Nabycie umiejętności ustalenia priorytetów wymagań, które pozwala na terminowe wykonanie projektu przy jednoczesnym zachowaniu jakości dostarczanego produktu.
 • Nabycie umiejętności dostosowywania rozwiązania do potrzeb klienta, dzięki czemu ryzyko dostarczenia złego rozwiązania (tj. takiego, które spełnia kryteria akceptacji, ale w chwili dostarczenia nie jest już nikomu potrzebne) zostaje znacznie ograniczone.
 • Zrozumienie zasad współpracy między zainteresowanymi stronami, co daje możliwość łatwiejszego wdrożenia produktu do użytku.
 • Liczba PDU: 28
Egzamin i certyfikacja

Egzamin i certyfikacja

Egzamin AgilePM Foundation:

 • Egzamin testowy, składający się z 50 pytań,
 • Do zdania egzaminu wymagane jest uzyskanie co najmniej 25 punktów,
 • Egzamin trwa 40 minut,
 • Język angielski lub język polski,
 • Certyfikat AgilePM Foundation ważny jest bezterminowo.

Egzamin AgilePM Practitioner :

 • Egzamin testowy, składający się z 4 obszarów pytań odnoszących się do scenariusza,
 • Próg zdawalności: 40 punktów,
 • Egzamin trwa 150 minut,
 • Język angielski lub język polski,
 • W czasie trwania egzaminu można korzystać wyłącznie z oficjalnego podręcznika „AgilePM® Agile Project Management Handbook v2”,
 • Certyfikat AgilePM® Practitioner ważny jest przez 5 lat.

Uczestnik, który na egzaminie zdobył niezbędną do uzyskania zaliczenia liczbę punktów otrzymuje międzynarodowy certyfikat w formie papierowej. Dodatkowo, uczestnik ma możliwość zakupienia certyfikatu w formie papierowej, wybierając odpowiednią opcję podczas rezerwacji szkolenia.

Program szkolenia

Pobierz wersję PDF
 • Co to jest Agile? Dlaczego używać DSDM®?
 • Filozofia, pryncypia i zmienne projektowe
 • Przygotowanie do sukcesu
 • Proces DSDM
 • Ludzie – role i odpowiedzialności w DSDM
 • Produkty DSDM
 • Kluczowe praktyki DSDM
 • Planowanie i kontrola
 • Wskazówki dla osób przystępujących do egzaminu AgilePM Foundation
 • Egzamin AgilePM Foundation
 • Role i obowiązki – punkt widzenia kierownika projektu
 • Zwinne zarządzanie projektem w cyklu życia wg DSDM
 • Efektywne użycie produktów
 • Dostarczanie na czas – połączenie technik MoSCoW i Timeboxing
 • Ludzie, zespoły i interakcje
 • Wymagania i User Stories
 • Szacowanie – jak i kiedy
 • Planowanie w cyklu życia wg DSDM
 • Jakość – nigdy nie idź na kompromis w kwestii jakości
 • Zarządzanie ryzykiem
 • Dostosowanie
 • Wskazówki dla osób przystępujących do egzaminu AgilePM Practitioner
 • Egzamin AgilePM Practitioner

Masz pytania doszkoleń otwartych?

Anna Bidas

Anna Bidas

Specjalista ds. Obsługi Klienta

+48 123 579 579
+48 607 033 783

Chcesz porozmawiać oszkoleniu zamkniętym?

Piotr Hajto

Piotr Hajto

Dyrektor Handlowy

Bądźmy w kontakcie

Contact Me - kopia

Pokaż pełną treść

Newsletter

Chcesz dostawać informacje o zniżkach i nowościach Inprogress? Zostaw nam swój e-mail i bądź na bieżąco.

Współadministratorami Państwa danych przetwarzanych w związku z subskrypcją newslettera są INPROGRESS Sp. z o.o., INPROGRESS Szkolenia Sp. z o.o., INPROGRESS Trainings Sp. z o.o, INPROGRESS Skills Sp. z o.o.

 

Pokaż pełną treść

Klikając "Zapisz się", udzielasz zgody na przetwarzanie przez INPROGRESS Sp. z o.o., INPROGRESS Szkolenia Sp. z o.o. oraz INPROGRESS Trainings Sp. z o.o., INPROGRESS Skills Sp. z o.o. mojego adresu e-mail w celu przesyłania newslettera.

x

Zarezerwuj miejsce na szkoleniu

Warto wiedzieć, że:

1) INPROGRESS Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie (30-149), ul. Balicka 95 zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie XI Wydział Gospodarczy pod nr KRS 0000384161, NIP 6772357001, REGON 121509810,

INPROGRESS Szkolenia Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie (30-149), ul. Balicka 95 zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie XI Wydział Gospodarczy pod nr KRS 0000427134, NIP 6772369990, REGON 121185610,

INPROGRESS Trainings Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie (30-149), ul. Balicka 95 zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie XI Wydział Gospodarczy pod nr KRS 0000494555, NIP: 677-237-90-08, REGON: 123026139,

zwane dalej łącznie INPROGRESS,staną się współadministratorami danych osobowych podanych w formularzu kontaktowym;

3) współadministratorzy danych uzgodnili, że odpowiadają w takim samym stopniu za wypełnienie obowiązków wynikających z przepisów RODO;

4) wszelkie pytania związane z przetwarzaniem przez nas Twoich danych możesz kierować pod adres mailowy: biuro@inprogress.pl oraz nr tel. +4812357579;

5) dane w formularzu podajesz dobrowolnie, a jeżeli nie podasz informacji, nie będziemy mogli odpowiedzieć na Twoje zapytanie lub podjąć działań na Twoje żądanie przed zawarciem umowy (np. w zakresie przygotowania i przesłania oferty);

6) podane przez Ciebie dane będą przetwarzane zgodnie z treścią Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. o ochronie danych osobowych (RODO) oraz ustawą z dnia 18 lipca 2002 o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U.2002 Nr 144 poz. 1204 ze zm.);

7) Twoje dane osobowe będą przechowywane do momentu cofnięcia przez Ciebie zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz przez okres przedawnienia roszczeń wynikających z zawartych umów;

8) Twoje dane są przetwarzane w celu i zakresie niezbędnym do prawidłowej obsługi Twojego zapytania;

9) dostęp do Twoich danych będą mieli tylko upoważnieni przez nas pracownicy i współpracownicy INPROGRESS;

10) my dbamy o ochronę Twoich danych osobowych, a Ty masz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych;

11) masz też prawo dostępu do swoich danych, prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, przenoszenia danych; jeżeli zechcesz, w każdym momencie możesz odwołać zgodę na przetwarzanie Twoich danych, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonałeś na podstawie zgody przed jej cofnięciem;

12) INPROGRESS nie wykorzystuje danych osobowych w celu profilowania.