Wprowadzenie do metodyki ITIL®

ITIL (Information Technology Infrastructure Library) to zbiór najlepszych praktyk, a także usystematyzowane, sprawdzone i powszechnie stosowane przez liczne firmy, organizacje i instytucje na całym świecie podejście do zarządzania usługami IT. Znajomość podstaw procesowego modelu zarządzania proponowanego przez ITIL jest istotnym elementem podnoszącym jakość funkcjonowania działów i organizacji zajmujących się świadczeniem usług IT. Wykorzystanie współczesnych standardów i metodyk zarządzania (takich jak ITIL) jest potwierdzeniem wysokiej kultury biznesowej przedsiębiorstw i innych organizacji, które je stosują. ITIL to zbiór kompleksowych rekomendacji branży informatycznej, z których powstała międzynarodowa norma zarządzania usługami informatycznymi – ISO/IEC 20000 Service Management.

Dzięki wprowadzeniu do  metodyki ITIL uczestnicy poznają  kluczowe elementy które pozwolą im zrozumieć, co to jest ITIL, jakie niesie za sobą korzyści oraz jakich dotyka aspektów.

Korzyści wynikające ze stosowania metodyki ITIL:

 • stosowanie metodyki ITIL pozwala na redukcję kosztów (do zarządzania IT podchodzimy jak do zarządzania biznesem),
 • lepsze zarządzanie jakością (poprzez stałe doskonalenie organizacji),
 • zwiększenie produktywności (w wyniku poprawy zagospodarowania zasobów i organizacji pracy),
 • uporządkowanie organizacji (dzięki ustaleniu ról i odpowiedzialności),
 • usprawnienie komunikacji (na co wpływa spójna koncepcja IT oraz uporządkowana struktura komunikacji),
 • poprawa relacji z klientem (dzięki skupieniu uwagi na korzyściach dla biznesu, również w przypadku wewnętrznych działów IT).
Czas trwania

Czas trwania

Czas trwania szkolenia nie przekracza 4h.

Adresaci szkolenia

Adresaci szkolenia

 • pracownicy, kierownicy, specjaliści z branży IT,
 • osoby zainteresowane ścieżkami certyfikacji ITIL.
Korzyści ze szkolenia

Korzyści ze szkolenia

Po ukończeniu szkolenia uczestnik:

 • zdobędzie wiedzę na temat procesów, relacji, korzyści i wyzwań w metodyce ITIL,
 • będzie wiedział jak wygląda Cykl Życia Usługi (Service Lifecycle), na którym opiera się funkcjonowanie biblioteki ITIL,
 • zrozumie model procesowy, który wpływa na przekształcenie organizacji IT w dobrze zarządzaną jednostkę,
 • pozna podstawowe definicje oraz standardowe słownictwo z zakresu tematyki ITIL.

Przykładowy program

Pobierz wersję PDF
 • Wprowadzenie - ITIL: co to jest ITIL przez kogo może być stosowany i jak jest postrzegany (użycie ITIL - "zaadoptuj i zastosuj") oraz bardzo krótki zarys historyczny.
 • Zrozumienie podstawowych, głównych pojęć używanych w ITIL: usługa, dostawca usług, klient, użytkownik, proces, wynik, koszt i ryzyko.
 • Service Management vs. IT Service Management: wyjaśnienie, czym jest "Zarządzanie usługami" oraz wskazanie obecnego podejścia rozpatrywania usług nie tylko w kontekście IT.
 • ISO/IEC 20000: krótkie wprowadzenie do międzynarodowej normy zarządzania informatyką i jej związku z Biblioteką ITIL.
 • Cykl życia usługi: wprowadzenie i wytłumaczenie, co składa się na cykl życia usługi; 5 faz cyklu życia usługi oraz procesy IT - omówienie na przykładach.
 • Service Desk w/g ITIL: omówienie głównej funkcji w organizacji IT wraz z przykładami.
 • Korzyści ze stosowania ITIL: przedstawienie na przykładach sytuacji organizacji biznesowej, dla której zastosowanie Biblioteki ITIL może przynieść korzyści.
 • Role i odpowiedzialności w organizacji IT w/g ITIL: praktyczne aspekty zrozumienia różnicy pomiędzy rolą a odpowiedzialnością w/g ITIL.
 • Szkolenia i certyfikacja: przegląd ścieżki certyfikacji ITIL.

Masz pytania doszkoleń otwartych?

Anna Bidas

Anna Bidas

Specjalista ds. Obsługi Klienta

+48 123 579 579
+48 607 033 783

Chcesz porozmawiać oszkoleniu zamkniętym?

Piotr Hajto

Piotr Hajto

Dyrektor Handlowy

Bądźmy w kontakcie

Wyślij wiadomość

Newsletter

Chcesz dostawać informacje o zniżkach i nowościach Inprogress? Zostaw nam swój e-mail i bądź na bieżąco.

Udzielam zgody na przetwarzanie przez INPROGRESS Sp. z o.o., INPROGRESS Szkolenia Sp. z o.o. oraz INPROGRESS Trainings Sp. z o.o. mojego adresu e-mail w celu przesyłania newslettera.

Administratorem Państwa danych przetwarzanych w związku z subskrypcją newslettera jest INPROGRESS Sp. z o.o., INPROGRESS Szkolenia Sp. z o.o., INPROGRESS Trainnings Sp. z o.o.

 

Pokaż pełną treść

x

Zarezerwuj miejsce na szkoleniu