Continual Service Improvement (CSI)

Szkolenie przedstawia ogólną koncepcję, procesy i metody związane z fazą Continual Service Improvement w cyklu Service Lifecycle. Szczególny nacisk kładziony jest na zarządzanie oraz kontrolę działań, technik w ramach etapu Continual Service Improvement. Kurs zaprojektowany jest w oparciu o scenariusz, zapewniający naukę podstawowych dyscyplin związanych z najlepszymi praktykami ITIL® i przygotowuje kursantów do pomyślnego zaliczenia egzaminu.

Szkolenie omawia szczegółowo fazę Ustawiczne Doskonalenie Usług, bazując na wiadomościach z książki ITIL Core books Continual Service Improvement. Osoby zainteresowane uzyskaniem certyfikatu ITIL® Expert zyskają na tym szkoleniu istotną wiedzę na temat fazy Ustawiczne Doskonalenie oraz zostaną przygotowane do egzaminu.

Każdy uczestnik po kursie otrzymuje od Inprogress certyfikat ukończenia akredytowanego szkolenia.

Terminy szkoleń

Cena regularna szkolenia:

1950 zł 

Egzamin (Uwaga! Egzamin należy zakupić razem ze szkoleniem!):

1100 zł 

Podręcznik:

472 zł

Cel szkolenia

Cel szkolenia

 • Zdobycie praktycznej wiedzy w zakresie etapu Continual Service Improvement.
 • Przygotowanie do egzaminu Continual Service Improvement.
Czas trwania

Czas trwania

Szkolenie trwa 3 dni i kończy się egzaminem,  który ma miejsce ostatniego dnia, po zakończeniu części dydaktycznej.

Grupa docelowa

Grupa docelowa

 • Osoby posiadające certyfikat ITIL® Foundation,
 • Profesjonaliści, posiadający podstawowe umiejętności i wiedzę w zakresie IT oraz minimum 2 letnie doświadczenie w tym obszarze,
 • Dyrektorzy i właściciele IT,
 • Członkowie działów IT, w tym osoby zarządzające usługami informatycznymi, planujące i wprowadzające zmiany w środowisku produkcyjnym.
Języki

Języki

Język szkolenia:

 • Szkolenie prowadzone jest w języku polskim

Język materiałów:

 • Materiały dostępne są w języku angielskim.
Korzyści ze szkolenia

Korzyści ze szkolenia

 • Poznanie korzyści płynących ze stosowania zasad zarządzania Continual Service Improvement w praktyce.
 • Zrozumienie w jaki sposób procesy te wpływają na pozostałe procesy ze ścieżki Service Lifecycle.
 • Poznanie działań, metod i funkcji stosowanych w każdym z procesów Service Operation.
 • Poznanie działań Continual Service Improvement w celu osiągnięcia doskonałości operacyjnej.
 • Zdobycie umiejętności pomiaru wydajności Continual Service Improvement.
 • Poznanie wymogów technologicznych i wdrożeniowych w ramach Continual Service.
 • Liczba PDU: 21
Egzamin i certyfikacja

Egzamin i certyfikacja

Certyfikacja

 • By móc przystąpić do egzaminu wymagane jest posiadanie certyfikatu ITIL® Foundation oraz zaświadczenie o ukończeniu kursu ITIL® Lifecycle Stream Continual Service Improvement wydawane przez akredytowaną jednostkę szkoleniową.
 • Zaleca się, aby kandydaci przystępujący do egzaminu poświęcili przed nim co najmniej 21 godzin nauki indywidualnej z sylabusem oraz podręcznikiem Continual Service Improvement.

Przebieg egzaminu:

 • Egzamin składa się z 8 pytań bazujących na scenariuszu.
 • Czas trwania egzaminu to 90 minut. Dla osób zdających egzamin w języku innym niż ojczysty czas trwania egzaminu wydłużony jest do 120 minut.
 • Egzamin zdaje się wyłącznie w języku angielskim. Istnieje możliwość korzystania ze słownika.
 • Punktacja:
  • Najlepsza odpowiedź – 5 punktów,
  • Kolejna- 3 punkty;
  • Następna – 1 punkt,
 • Aby otrzymać pozytywny wynik, należy uzyskać 28 punktów.

Po pomyślnym zdaniu egzaminu ITIL Lifecycle Continual Service Improvement, uczestnik otrzymuje 3 punkty w systemie ITIL.

Uczestnik, który na egzaminie zdobył niezbędną do uzyskania zaliczenia liczbę punktów otrzymuje międzynarodowy certyfikat w formie elektronicznej i papierowej.

UWAGA! Zgodnie z wytycznymi akredytora od 1.11.2019 roku szkolenie należy kupić razem z egzaminem. W trakcie rejestracji na szkolenie prosimy o wybór opcji „Egzamin” w formularzu zamówienia (punkt 3 formularza). Jest to niezbędne w celu zapisania się na szkolenie. Dodatkowo, uczestnik może wybrać opcję „Powtórka egzaminu”, która uprawnia do ponownego podejścia do egzaminu w ciągu pół roku od pierwszego terminu (na wypadek uzyskania negatywnego wyniku). Egzamin powtórkowy (tzw. Take2 re-sit exam) odbywa się w formie online. Więcej informacji na naszym blogu.

Program szkolenia

Pobierz wersję PDF
 • Wprowadzenie
 • Zarządzanie usługami w praktyce
 • Zasady fazy Ustawiczne Doskonalenie Usług
 • Procesy fazy Ustawiczne Doskonalenie Usług
 • Proces poprawy siedem kroków
 • Metody i techniki fazy Ustawiczne Doskonalenie Usług
 • Organizowanie w fazie Ustawiczne Doskonalenie Usług
 • Wyzwania technologiczne
 • Realizacja Ustawicznego Doskonalenia Usług
 • Wyzwania, zagrożenia i czynniki sukcesu
 • Dodatkowe tematy

Masz pytania doszkoleń otwartych?

Anna Bidas

Anna Bidas

Specjalista ds. Obsługi Klienta

+48 123 579 579
+48 607 033 783

Chcesz porozmawiać oszkoleniu zamkniętym?

Piotr Hajto

Piotr Hajto

Dyrektor Handlowy

Bądźmy w kontakcie

Newsletter

Chcesz dostawać informacje o zniżkach i nowościach Inprogress? Zostaw nam swój e-mail i bądź na bieżąco.

Współadministratorami Państwa danych przetwarzanych w związku z subskrypcją newslettera są INPROGRESS Sp. z o.o., INPROGRESS Szkolenia Sp. z o.o., INPROGRESS Trainings Sp. z o.o.

 

Pokaż pełną treść

Klikając "Zapisz się", udzielasz zgody na przetwarzanie przez INPROGRESS Sp. z o.o., INPROGRESS Szkolenia Sp. z o.o. oraz INPROGRESS Trainings Sp. z o.o. mojego adresu e-mail w celu przesyłania newslettera.

x

Zarezerwuj miejsce na szkoleniu

Warto wiedzieć, że:

1) INPROGRESS Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie (30-149), ul. Balicka 95 zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie XI Wydział Gospodarczy pod nr KRS 0000384161, NIP 6772357001, REGON 121509810,

INPROGRESS Szkolenia Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie (30-149), ul. Balicka 95 zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie XI Wydział Gospodarczy pod nr KRS 0000427134, NIP 6772369990, REGON 121185610,

INPROGRESS Trainings Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie (30-149), ul. Balicka 95 zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie XI Wydział Gospodarczy pod nr KRS 0000494555, NIP: 677-237-90-08, REGON: 123026139,

zwane dalej łącznie INPROGRESS,staną się współadministratorami danych osobowych podanych w formularzu kontaktowym;

3) współadministratorzy danych uzgodnili, że odpowiadają w takim samym stopniu za wypełnienie obowiązków wynikających z przepisów RODO;

4) wszelkie pytania związane z przetwarzaniem przez nas Twoich danych możesz kierować pod adres mailowy: biuro@inprogress.pl oraz nr tel. +4812357579;

5) dane w formularzu podajesz dobrowolnie, a jeżeli nie podasz informacji, nie będziemy mogli odpowiedzieć na Twoje zapytanie lub podjąć działań na Twoje żądanie przed zawarciem umowy (np. w zakresie przygotowania i przesłania oferty);

6) podane przez Ciebie dane będą przetwarzane zgodnie z treścią Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. o ochronie danych osobowych (RODO) oraz ustawą z dnia 18 lipca 2002 o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U.2002 Nr 144 poz. 1204 ze zm.);

7) Twoje dane osobowe będą przechowywane do momentu cofnięcia przez Ciebie zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz przez okres przedawnienia roszczeń wynikających z zawartych umów;

8) Twoje dane są przetwarzane w celu i zakresie niezbędnym do prawidłowej obsługi Twojego zapytania;

9) dostęp do Twoich danych będą mieli tylko upoważnieni przez nas pracownicy i współpracownicy INPROGRESS;

10) my dbamy o ochronę Twoich danych osobowych, a Ty masz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych;

11) masz też prawo dostępu do swoich danych, prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, przenoszenia danych; jeżeli zechcesz, w każdym momencie możesz odwołać zgodę na przetwarzanie Twoich danych, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonałeś na podstawie zgody przed jej cofnięciem;

12) INPROGRESS nie wykorzystuje danych osobowych w celu profilowania.