Service Strategy (SS)

Opis szkolenia

Kurs obejmuje zarządzanie oraz kontrolę działań i technik w ramach etapu Service Strategy. Szkolenie zaprojektowane jest w oparciu o scenariusz zapewniający lepsze przyswojenie podstawowych dyscyplin związanych z najlepszymi praktykami ITIL. Dostarcza wiedzy dotyczącej koncepcji, procesów, zasad i metod związanych z fazą Service Strategy ze ścieżki Service Lifecycle.

Każdy uczestnik po kursie otrzymuje od Inprogress certyfikat ukończenia akredytowanego szkolenia.

Terminy szkoleń

Cena regularna szkolenia:

1950 zł 

Egzamin (Uwaga! Egzamin należy zakupić razem ze szkoleniem!):

1100 zł 

Podręcznik:

472 zł

Cel szkolenia

Cel szkolenia

 • Zdobycie praktycznej wiedzy, która umożliwi efektywne zarządzanie usługami w fazie Service Strategy.
 • Przygotowanie kursantów do pomyślnego zdania egzaminu na etapie Service Strategy.
Czas trwania

Czas trwania

Szkolenie trwa 3 dni i kończy się egzaminem,  który ma miejsce ostatniego dnia, po zakończeniu części dydaktycznej.

Grupa docelowa

Grupa docelowa

 • Osoby posiadające certyfikat ITIL Foundation,
 • Osoby posiadające podstawowe umiejętności i wiedzę w zakresie IT oraz minimum 2 letnie doświadczenie,
 • Osoby zarządzające w działach IT,
 • Osoby odpowiedzialne za współpracę z klientem i odbiorcami usług IT,
 • Osoby zajmujące się sprzedażą IT,
 • Osoby zainteresowane zdobyciem certyfikatu ITIL Expert.
Języki

Języki

Język szkolenia:

 • Szkolenie prowadzone jest w języku polskim

Język materiałów:

 • Materiały dostępne są w języku angielskim
Korzyści ze szkolenia

Korzyści ze szkolenia

 • Zrozumienie celów , zasad i technik zarządzania usługami w fazie Service Strategy.
 • Zrozumienie, w jaki sposób procesy te wpływają na pozostałe procesy ze ścieżki Service Lifecycle.
 • Poznanie ról i obowiązków w ramach Service Strategy.
 • Umiejętność pomiaru wydajności Service Strategy.
 • Zrozumienie istotnego znaczenia IT Security oraz wsparcia jakie zapewnia dla Service Strategy.
 • Poznanie wyzwań, krytycznych czynników sukcesu i ryzyk związanych z Service Strategy.
 • Liczba PDU: 21/3
Egzamin i certyfikacja

Egzamin i certyfikacja

Certyfikacja:

 • Aby przystąpić do egzaminu wymagane jest posiadanie certyfikatu ITIL Foundation oraz zaświadczenie o ukończeniu kursu Service Strategy Lifecycle stream wydawane przez akredytowaną jednostkę szkoleniową;
 • Zaleca się aby kandydaci przystępujący do egzaminu poświęcili przed nim co najmniej 12 godzin nauki indywidualnej z sylabusem oraz podręcznikiem Service Startegy;
 • Sylabus dostępny jest na stronie: www.itil-officialsite.com

Przebieg egzaminu:

 • Egzamin składa się z 8 pytań bazujących na scenariuszu.
 • Egzamin trwa maksymalnie 90 minut. Dla osób zdających egzamin w języku innym niż ojczysty czas trwania egzaminu wydłużony jest do 120 minut.
 • Egzamin można zdawać wyłącznie w języku angielskim. Istnieje możliwość korzystania ze słownika.
 • Każde pytanie ma 4 możliwe warianty odpowiedzi, z których jedna jest warta 5 punktów, kolejna jest warta 3 punkty, następna 1 punkt, Jedna z pośród proponowanych odpowiedzi jest błędna, a jej wybór nie daje żadnego punktu.
 • Aby zaliczyć egzamin wymagane jest uzyskanie co najmniej 28 na 40 punktów.

Po pomyślnym zdaniu egzaminu ITIL® Lifecycle Service Strategy, uczestnik otrzymuje 3 punkty w systemie ITIL.

Uczestnik, który na egzaminie zdobył niezbędną do uzyskania zaliczenia liczbę punktów otrzymuje międzynarodowy certyfikat w formie elektronicznej. Uczestnik może również zakupić certyfikat w formie papierowej, wybierając odpowiednią opcję podczas rezerwacji szkolenia.

UWAGA! Zgodnie z wytycznymi akredytora od 1.11.2019 roku szkolenie należy kupić razem z egzaminem. W trakcie rejestracji na szkolenie prosimy o wybór opcji „Egzamin” w formularzu zamówienia (punkt 3 formularza). Jest to niezbędne w celu zapisania się na szkolenie. Dodatkowo, uczestnik może wybrać opcję „Powtórka egzaminu”, która uprawnia do ponownego podejścia do egzaminu w ciągu pół roku od pierwszego terminu (na wypadek uzyskania negatywnego wyniku). Egzamin powtórkowy (tzw. Take2 re-sit exam) odbywa się w formie online. Więcej informacji na naszym blogu.

Program szkolenia

Pobierz wersję PDF
 • Introduction
 • Service management as a practice
 • Service strategy principles
 • Service strategy processes
 • Service strategy, governance, architecture and ITSM implementation strategies
 • Organizing for service strategy
 • Technology consideration
 • Implementing service strategy
 • Challenges, risks and critical success factors
 • Additional topics

Masz pytania doszkoleń otwartych?

Anna Bidas

Anna Bidas

Specjalista ds. Obsługi Klienta

+48 123 579 579
+48 607 033 783

Chcesz porozmawiać oszkoleniu zamkniętym?

Piotr Hajto

Piotr Hajto

Dyrektor Handlowy

Bądźmy w kontakcie

Newsletter

Chcesz dostawać informacje o zniżkach i nowościach Inprogress? Zostaw nam swój e-mail i bądź na bieżąco.

Współadministratorami Państwa danych przetwarzanych w związku z subskrypcją newslettera są INPROGRESS Sp. z o.o., INPROGRESS Szkolenia Sp. z o.o., INPROGRESS Trainings Sp. z o.o.

 

Pokaż pełną treść

Klikając "Zapisz się", udzielasz zgody na przetwarzanie przez INPROGRESS Sp. z o.o., INPROGRESS Szkolenia Sp. z o.o. oraz INPROGRESS Trainings Sp. z o.o. mojego adresu e-mail w celu przesyłania newslettera.

x

Zarezerwuj miejsce na szkoleniu

Warto wiedzieć, że:

1) INPROGRESS Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie (30-149), ul. Balicka 95 zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie XI Wydział Gospodarczy pod nr KRS 0000384161, NIP 6772357001, REGON 121509810,

INPROGRESS Szkolenia Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie (30-149), ul. Balicka 95 zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie XI Wydział Gospodarczy pod nr KRS 0000427134, NIP 6772369990, REGON 121185610,

INPROGRESS Trainings Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie (30-149), ul. Balicka 95 zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie XI Wydział Gospodarczy pod nr KRS 0000494555, NIP: 677-237-90-08, REGON: 123026139,

zwane dalej łącznie INPROGRESS,staną się współadministratorami danych osobowych podanych w formularzu kontaktowym;

3) współadministratorzy danych uzgodnili, że odpowiadają w takim samym stopniu za wypełnienie obowiązków wynikających z przepisów RODO;

4) wszelkie pytania związane z przetwarzaniem przez nas Twoich danych możesz kierować pod adres mailowy: biuro@inprogress.pl oraz nr tel. +4812357579;

5) dane w formularzu podajesz dobrowolnie, a jeżeli nie podasz informacji, nie będziemy mogli odpowiedzieć na Twoje zapytanie lub podjąć działań na Twoje żądanie przed zawarciem umowy (np. w zakresie przygotowania i przesłania oferty);

6) podane przez Ciebie dane będą przetwarzane zgodnie z treścią Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. o ochronie danych osobowych (RODO) oraz ustawą z dnia 18 lipca 2002 o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U.2002 Nr 144 poz. 1204 ze zm.);

7) Twoje dane osobowe będą przechowywane do momentu cofnięcia przez Ciebie zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz przez okres przedawnienia roszczeń wynikających z zawartych umów;

8) Twoje dane są przetwarzane w celu i zakresie niezbędnym do prawidłowej obsługi Twojego zapytania;

9) dostęp do Twoich danych będą mieli tylko upoważnieni przez nas pracownicy i współpracownicy INPROGRESS;

10) my dbamy o ochronę Twoich danych osobowych, a Ty masz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych;

11) masz też prawo dostępu do swoich danych, prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, przenoszenia danych; jeżeli zechcesz, w każdym momencie możesz odwołać zgodę na przetwarzanie Twoich danych, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonałeś na podstawie zgody przed jej cofnięciem;

12) INPROGRESS nie wykorzystuje danych osobowych w celu profilowania.