Pamiętaj, wszystkie nasze kursy są teraz dostępne w formie online! Więcej informacji w zakładce Szkolenia online

Sprawdź

Zarządzanie czasem – klucz do efektywności osobistej

Opis szkolenia

Szkolenie pozwala przyjrzeć się i zaplanować optymalny czas pracy i odpoczynku indywidualnie dla każdej osoby. Uczy też tego, jak współpracować z kolegami w firmie tak, by działania zespołu były jak najbardziej efektywne. Dzięki prezentacji i aktywnym ćwiczeniom dotyczącym świadomego planowania czasu i zadań uczestnicy zyskują możliwość doskonalenia swych umiejętności poprzez właściwe formułowanie swoich wymagań i oczekiwań względem innych pracowników uzyskując lepsze efekty swojej pracy i uzyskując większą motywację do realizacji ambitnych celów zawodowych.

Warsztaty szkoleniowe dają szansę na poznanie zaawansowanych technik dających możliwość optymalizacji własnych przedsięwzięć i skupieniu się na realizacji innowacyjnych rozwiązań.

Cel szkolenia

Cel szkolenia

Celem szkolenia jest przedstawienie uczestnikom skutecznych metod i technik w zakresie efektywnego zarządzania czasem przy wykorzystaniu praktycznych, sprawdzonych technik i narzędzi w nowoczesnych firmach. W ramach programu omówione zostaną główne ograniczenia, których nieuwzględnienie podczas realizacji własnych przedsięwzięć może skutkować brakiem realizacji celów biznesowych.

Grupa docelowa

Grupa docelowa

Pracownicy przedsiębiorstw, organizacji, urzędów niezależnie od zajmowanego stanowiska.

Korzyści ze szkolenia

Korzyści ze szkolenia

Po szkoleniu uczestnik będzie wiedział:

 • w jaki sposób świadomie zarządzać swoim czasem i ograniczeniami podczas realizacji zadań,
 • jak właściwie komunikować swoje oczekiwania względem innych pracowników,
 • jak definiować i delegować cele i zadania,
 • w jaki sposób zarządzać priorytetami i planować realne czasy wykonania zadań,
 • jak oceniać posiadane rezerwy i optymalnie wykorzystać nie tylko swój potencjał, ale i własnych zespołów.

Po szkoleniu uczestnik będzie potrafił:

 • zdobyć właściwe rozeznanie co do przyszłych działań i planów biznesowych przedsiębiorstwa,
 • zachować większą swobodę twórczego działania,
 • lepiej radzić sobie ze stresem i ograniczeniami,
 • konsekwentnie i systematycznie realizować cele, by nadać życiu sens i właściwy kierunek,
 • szacować koszty i czasy trwania zadań przy wykorzystaniu różnych technik estymacji,
 • podejmować lepsze decyzje na podstawie analiz zleconych zadań i zależności pomiędzy zadaniami.

Program szkolenia

Pobierz wersję PDF
 • Ustalanie celu i priorytetów działań –  czyli jak definiować najważniejsze elementy zarządzania czasem
 • Efektywność osobista  – osiąganie rezultatów przy optymalnym wykorzystaniu zasobów
 • Skuteczne planowanie działań a zarządzanie czasem
 • Podejmowanie trafnych decyzji
 • Organizacja czasu a współpraca i budowanie relacji z pracownikami
 • Błędy, które przeszkadzają zarządzać czasem (odwlekanie, perfekcjonizm, pracoholizm)
 • Zasady radzenia sobie z pochłaniaczami czasu
 • Techniki radzenia sobie ze stresem – przykłady ćwiczeń relaksacyjnych
 • Kilka projektów jedno działanie
 • Wdrożenie prostej i pełnej metody zaplanowania projektu na podstawie celu

Szkolenia otwarte

Szkolenia otwarte organizujemy w formie stacjonarnej, online lub hybrydowej.
O szczegóły zapytaj naszych konsultantów!

Skontaktuj się z nami

(+48) 123 579 579
szkoleniaotwarte@inprogress.pl

Szkolenia zamknięte

Szkolenia zamknięte organizujemy w wybranym przez Ciebie miejscu i czasie.
Skontaktuj się z nami, by ustalić szczegóły!

Zapytaj o szkolenie
dla Twojej firmy

(+48) 123 579 579
szkoleniazamkniete@inprogress.pl

Bądźmy w kontakcie

Contact Me - kopia

Pokaż pełną treść

Newsletter

Chcesz dostawać informacje o zniżkach i nowościach Inprogress? Zostaw nam swój e-mail i bądź na bieżąco.

Współadministratorami Państwa danych przetwarzanych w związku z subskrypcją newslettera są INPROGRESS Sp. z o.o., INPROGRESS Szkolenia Sp. z o.o., INPROGRESS Trainings Sp. z o.o, INPROGRESS Skills Sp. z o.o.

 

Pokaż pełną treść

Klikając "Zapisz się", udzielasz zgody na przetwarzanie przez INPROGRESS Sp. z o.o., INPROGRESS Szkolenia Sp. z o.o. oraz INPROGRESS Trainings Sp. z o.o., INPROGRESS Skills Sp. z o.o. mojego adresu e-mail w celu przesyłania newslettera.

x

Zarezerwuj miejsce na szkoleniu

Warto wiedzieć, że:

1) INPROGRESS Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie (30-149), ul. Balicka 95 zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie XI Wydział Gospodarczy pod nr KRS 0000384161, NIP 6772357001, REGON 121509810,

INPROGRESS Szkolenia Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie (30-149), ul. Balicka 95 zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie XI Wydział Gospodarczy pod nr KRS 0000427134, NIP 6772369990, REGON 121185610,

INPROGRESS Trainings Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie (30-149), ul. Balicka 95 zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie XI Wydział Gospodarczy pod nr KRS 0000494555, NIP: 677-237-90-08, REGON: 123026139,

zwane dalej łącznie INPROGRESS,staną się współadministratorami danych osobowych podanych w formularzu kontaktowym;

3) współadministratorzy danych uzgodnili, że odpowiadają w takim samym stopniu za wypełnienie obowiązków wynikających z przepisów RODO;

4) wszelkie pytania związane z przetwarzaniem przez nas Twoich danych możesz kierować pod adres mailowy: biuro@inprogress.pl oraz nr tel. +4812357579;

5) dane w formularzu podajesz dobrowolnie, a jeżeli nie podasz informacji, nie będziemy mogli odpowiedzieć na Twoje zapytanie lub podjąć działań na Twoje żądanie przed zawarciem umowy (np. w zakresie przygotowania i przesłania oferty);

6) podane przez Ciebie dane będą przetwarzane zgodnie z treścią Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. o ochronie danych osobowych (RODO) oraz ustawą z dnia 18 lipca 2002 o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U.2002 Nr 144 poz. 1204 ze zm.);

7) Twoje dane osobowe będą przechowywane do momentu cofnięcia przez Ciebie zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz przez okres przedawnienia roszczeń wynikających z zawartych umów;

8) Twoje dane są przetwarzane w celu i zakresie niezbędnym do prawidłowej obsługi Twojego zapytania;

9) dostęp do Twoich danych będą mieli tylko upoważnieni przez nas pracownicy i współpracownicy INPROGRESS;

10) my dbamy o ochronę Twoich danych osobowych, a Ty masz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych;

11) masz też prawo dostępu do swoich danych, prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, przenoszenia danych; jeżeli zechcesz, w każdym momencie możesz odwołać zgodę na przetwarzanie Twoich danych, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonałeś na podstawie zgody przed jej cofnięciem;

12) INPROGRESS nie wykorzystuje danych osobowych w celu profilowania.